Mircea Gheorghe Abrudan, Protopopul Aurel Munteanu (1882-1940), martir al poporului român și mucenic al Bisericii Ortodoxe, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2020.

de | sept. 9, 2021 | Cărți vechi și noi

Protopopul martir Aurel Munteanu al Huedinului a trecut în ultima vreme, atât datorită unor antreprize editoriale, cât și a celor edilitare, printr-un adevărat proces de readucere în atenție. Între cei care au făcut frumoase demersuri în acest sens se numără și domnul dr. Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător în cadrul Institutului „George Barițiu” din Cluj-Napoca, al Academiei Române.

Autor al unor lucrări de referință în spațiul istoriografic și cel teologic, distins de instituții precum Academia Română, Fundația Alexandrion, Fundația Culturală „Magazin Istoric”, Academia Oamenilor de Ștință din România, Mitropolia Ardealului, sau Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, dânsul vine de această dată în fața cititorilor cu o amplă biografie dedicată părintelui martir.

Demersul este prefațat de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei (p. 91-12), care plasează actul martiric al celui evocat în contextul mai larg al atrocităților comise în acea perioadă și ține să arate că:

„Martirul Aurel Munteanu, protopop de Huedin, a fost un ostaș a lui Hristos și, așa cum a consemnat Ministerul Afacerilor Străine, a fost omorât bestial: „În plină zi, în mijlocul orașului și în văzul mulțimii care vocifera, asasinii l-au trântit la pământ, l-au bătut cu pumnii și ciomegele, i-au smuls părul și barba cu carne cu tot, iar unul dintre ei i-a înfipt un par în gură până a ieșit prin ceafă”.         

Atrocităţi au avut loc și-n alte localităţi: la Trăznea au fost uciși 100 de români, la Ip au fost asasinaţi 155 de români și-n alte localităţi un număr mai mic. Aceste lucruri le amintim nu pentru a-i învrăjbi pe oameni, pentru că românii cu celelalte naţionalităţi au trăit în pace, ci cu dorinţa de a-i face să trăiască în bună înţelegere și asemenea lucruri să nu se mai întâmple. Și apoi, Sfântul Apostol Pavel ne cere să ne aducem aminte de ei: „priviţi cu luare-aminte, zice el, cum și-au încheiat viaţa și urmaţi-le credinţa” (Evrei 13, 7)”. (p. 9-10).

De asemenea, domnul profesor universitar dr. Vasile Pușcaș, semnează un text cu caracter de postfață (p. 245-250), în cadrul căruia realizează, între altele, o frumoasă caracterizare a protoiereului martir, arătând că:

„Protopoul Aurel Munteanu a fost asasinat mișelește pentru că se impusese ca un adevărat lider în zona Apusenilor, Meseșului, Gilăului și Feleacului. El a dovedit, în toată perioada interbelică, dar și mai înainte, că era un creator de valori morale, religioase, sociale, economice și chiar politice. A îndreptat aceste valori către națiunea română deoarece aceasta fusese oprimată și dezavantajată, chiar discriminată rasial, până la Primul Război Mondial. Considera că elita intelectuală din Transilvania și din întreaga Românie, inclusiv cea bisericească, avea datoria să lucreze din răsputeri pentru ca națiunea română să recupereze înapoierile la care a fost supusă de Budapesta și de alți asupritori și să se înscrie constructiv în europenitate și universalitate”. (p. 247).

Apoi, Mircea Gheorghe Abrudan vine să prezinte viața celui evocat în ordine cronologică. Vorbește despre prima parte a vieții acestuia (p. 23-28) și evenimentele care i-au marcat și determinat parcursul ulterior, despre activitatea pastorală la Valea Drăganului (p. 29-44), cea de protopop al Huedinului (p. 45-72) și martiriul lui (p. 73-92). O frumoasă analiză oferă autorul atunci când vorbește despre chipul lui în posteritate (p. 93-106). De asemenea, epilogul (p. 93-106), anexele documentare (p. 109-192) și cele fotografice (p. 193-223), vin să întregească demersul anamnetic cu caracter restitutiv.

 Scopul lucrării este și el bine subliniat de către autor în partea introductivă, atunci când acesta ține să aducă în atenție faptul că:

„Mai întâi, vreau să subliniez că această monografie nu este doar un exercițiu istoriografic, ci și o mărturie de cuget și simțire românească, menită să readucă în atenția cititorilor contemporani profilul iconic al unui sacerdot exemplar din prima jumătate a secolului XX. Apoi, aș dori să se rețină că acest volum nu este îndreptat împotriva unei anumite etnii sau a unei țări, și cu toate că restituie o filă de istorie scrisă cu sudori și sânge, nu urmărește să învrăjbească pe unii împotriva altora prin redeschiderea unor răni cicatrizate, ci are menirea de a omagia o personalitate care și-a iubit din toată inima Neamul românesc și Biserica Ortodoxă, crezând, în același timp cu tărie, că în Transilvania au loc și pot trăi în pace, respect reciproc și frățietate creștină toate națiunile și confesiunile care consideră acest pământ patria lor natală”. (p. 16).        

Bine documentată și aducând în atenție o personalitate culturală și eclesiastică a secolului trecut ce nu trebuie uitată, lucrarea dedicată de către Mircea Gheorghe Abrudan protopopului Aurel Munteanu se constituie așadar într-o monografie valoroasă, ce-și va găsi cu certitudine locul atât în bibliotecile iubitorilor istoriei recente, cât și în cele ale cititorilor dornici de a afla mai multe în legătură cu istoria Huedinului.

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Mircea Gheorghe Abrudan, Protopopul Aurel Munteanu (1882-1940), martir al poporului român și mucenic al Bisericii Ortodoxe, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2020.
Mircea Gheorghe Abrudan, Protopopul Aurel Munteanu (1882-1940), martir al poporului român și mucenic al Bisericii Ortodoxe, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2020.
/
<a href="https://radiorenasterea.ro/author/maxim-morariu/" target="_self">Protos. Maxim Morariu</a>

Protos. Maxim Morariu

Doctor în teologie al Faculății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca (Summa cum laude) și doctor în științe sociale al Universității Pontificale Angelicum din Roma (Summa cum laude). A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă clujeană (ca şef de promoţie) și un masterat în ,,Consiliere Pastorală şi Asistență Psihosocială”, în cadrul facultăţii menţionate, Facultatea de Istorie și Filosofie, nivel licență (2014), și masteratul în ,,Istoria Europei de Sud-est” (2016), Institutul Ecumenic de la Bossey (Universitatea din Geneva, 2018), și a studiat la Universitățile din Kosice, Graz, Belgrad, precum și la Universitatea Pontificală Angelicum din Roma, Italia. A publicat, editat, coordonat sau tradus nu mai puțin de 32 de volume și peste 300 de studii și articole de specialitate în țară și străinătate. Este membru editorial a 8 reviste de specialitate (2 indexate Web of Science), membru fondator și redactor-șef al Revistei Astra Salvensis, recunoscută la nivel internațional, secretar științific al Despărțământului „Vasile Moga” al ASTREI Sebeș și al Centrului de Studii „Ioan Lupaș” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și cercetător asociat al Universității din Pretoria (Africa de Sud). Ca om de radio realizează emisiuni și rubrici pentru Radio Renașterea (Cluj-Napoca), Radio Trinitas (București) și Radio Someș (Bistrița) și colaborează cu portalul doxologia.ro.

Ultimele articole

Iisus Hristos – corect politicește | satiră ideologică

Iisus Hristos – corect politicește | satiră ideologică

Atunci când Iisus Hristos S-a născut, El, de fapt, s-a ferit de beneficiile unui sistem instituționalizat care punea pe primul plan siguranța și confortul majorității nou-născuților; Atunci când a rămas în templu, la doar doisprezece ani, vorbind cu învățătorii Legii,...

Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul și cunoașterea duhovnicească

Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul și cunoașterea duhovnicească

Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul ne propune o ierarhie în interiorul procesului de cunoaștere. Și pornește de la cea mai importantă – cunoașterea ce vine din experiența duhovnicească, generată de străluminarea Duhului Sfânt și concretizată în discernământul spiritual....

Cuviosul Paisie Aghioritul şi tinerii

Cuviosul Paisie Aghioritul şi tinerii

În secolul XX, sufocat de atrocităţi şi ideologii devastatoare, pronia lui Dumnezeu a vegheat căutarea spirituală a poporului dreptcredincios prin călăuzirea excepţională a unor mari Părinţi duhovniceşti, câţiva dintre ei deja canonizaţi. Cuviosul Paisie Aghioritul,...

Mai multe din Cărți vechi și noi
„Ortodoxia în Occident. 10 convertiri”. O carte care luminează

„Ortodoxia în Occident. 10 convertiri”. O carte care luminează

„Teama mea este că în Ortodoxie apare adesea compelxul de inferioritate. Ni se pare că trebuie să obţinem un fel de bogăţie vestică, sau distincţii academice (cei cărora li se dau distincţii academice în şcolile ortodoxe, uneori sunt oamnei care se opun Bisericii). Sunt suprins să văd că în România sau în alte ţări ortodoxe, ortodocşii par a nu vedea tezaurul pe care-l au. Din punctul meu de vedere România este bogată. Teama mea este că dorinţa de a fi în Uniunea Europeană, dorinţa de a deveni tot mai vestici, dorinţa de a o lua pe calea umanismului (care în realitate este hedonism) românii ar putea sărăci spiritual. Chiar spiritul care ne face atât de bogaţi, ar putea fi pierdut în căutarea altor tipuri de bogăţie”

Duhul a suflat în pustie

Duhul a suflat în pustie

  După ce în anul 2012 Daniel Lemeni a publicat volumul Tradiția paternității duhovnicești în spiritualitatea creștină răsăriteană. Un studiu asupra îndrumării spirituale în Antichitatea creștină târzie (Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia), doi ani mai târziu revine cu...

Frumuseţe şi isihie în vieţuirea aghioritică

Frumuseţe şi isihie în vieţuirea aghioritică

În peisajul scrierilor teologice contemporane din spaţiul ortodox, o figură cu totul aparte fac cele ale celor trei călugări atoniţi care au regenerat monahismul din Sfântul Munte în a doua parte a secolului XX. Este vorba de Arhimandritul Vasilios Gondikakis,...

„Spovedanie neterminată” sau despre confruntarea cu sinele

„Spovedanie neterminată” sau despre confruntarea cu sinele

Spovedanie neterminată, o lucrare semnată cu un pseudonim destul de transparent pentru cititorul atent, a ajuns la a treia ediție. După ce inițial a fost publicată la Editura Bizantină, apoi la Editura Arhiepiscopiei Craiovei, în anul 2010 cartea a fost repusă pe...