O nouă apariție editorială, dedicată studențimii în Teologie, la Cluj Napoca

Colegii noștri de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca au lansat de curând o nouă revistă: Itinerarii. Publicația studenților Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (serie nouă. Nr. 1/ 2022, 68 pg.).

Redactorul șef al revistei este Duhovnicul Facultății, Părintele Grigorie Foltiș, care ne și explică, într-un Argument, sensul reînființării, după 30 de ani, a acestui organ de presă – cum ar numi-o înaintașii noștri într-ale scrisului – pus la dispoziția studențimii, sunt convins nu doar „teologice”.

Cuprinsul este distins, luminos și variat ca și editarea, într-o formă tinerească, atrăgătoare. Puteți citi, alături de Argumentul redactorului șef (p. 7) o serie de articole și note, comentarii și cronici care merită amintite: Cuvânt de bine la început de „Itinerarii” (PS Benedict Bistrițeanul, pp. 3-4); Revista „itinerarii” a studențimii teologice ortodoxe clujene ne invită la „delicii” sub noi auspicii (Arhim. Prof. univ. dr. abil. Teofil Tia, Decanul Facultății, p. 5); Cunoaștere și smerenie, sau despre asumarea lucidă a limitelor (Kevin-Damian Pușcaș, pp.12-15); Liturghia Sfântului Iacob- de unde și încotro? (Marian Bota, pp. 16-18); Obiect și însemnătate. Spirit și lege- O pledoarie pentru recuperarea sensului (Cătălin-Bogdan Țermure, pp. 18-21); Imnele Sfântului Simeon Noul Teolog. O scurtă meditație (Dragoș Oară, pp. 21-23); Ortodoxia în Kenya. Interviu cu PS Neofit de Nyeri și Muntele Kenya (Paul Siladi, traducere din engleză de Adrian Sasu, pp. 24- 35); Rubrica lirica consemnând Poeziile  TemerarLacrimă fierbinte și Mută așteptare , facerea lui Daniel M. Olariu (pp. 35- 36); Cronica de film: The Book of Eli sau Misionarismul într-o lume post-apocalitică (Alexandru Pilan, pp. 37- 41); Recenzia lui Mihai Nevodar la volumul Părintelui Paul Siladi- Eroismul cotidian. Eseuri despre viața creștină (Renașterea, 2021) (pp. 42- 44); Cronica Întâlnirii studenților cu părintele Grigore-Dinu Moș: Despre nejudecarea aproapelui (pp. 45-52) și prezentarea cuvântului Părintelui Melchisedec Ungureanu, Starețul Mănăstirii Lupșa: Calea pocăinței și mijloacele ce înmulțesc harul (Flaviu-Ionuț Cetraș, pp. 53- 62). Tot aici, la rubrica Cronica, este cuprins și materialul care prezintă reflecțiile Conferinței lui Emmanuel Falque „Este creștinismul plauzibil?” (Ștefan Ramba, pp. 63- 64).

O foarte interesantă rubrică, Întreabă Profesorul, are ca protagoniști pe Părintele Profesor Ioan Chirilă și pe Părintele Prodecan al facultății de Teologie din Cluj, Adrian Podaru. Întrebări simple, răspunsuri limpezi. (pp. 65-67). Lista de autori (p. 68) ne lămurește asupra identității de „an” a studenților și întorși la contribuția lor scrisă n-ai zice. O bucurie în plus pentru lumea teologică academică. Un glas care, nădăjduim, va dura cât mai mult!

Pr. Constantin Necula


Sursa: tribuna.ro

Mai multe din Cărți vechi și noi
O panoramă a teologiei ortodoxe contemporane

O panoramă a teologiei ortodoxe contemporane

Secolul XX a înregistrat o dezvoltare fără precedent a gândirii ortodoxe, fapt datorat nu atât numărului însemnat de teologi cunoscuți, cât anvergurii lor intelectuale. Fie că vorbim de spațiul apusean fie că ne referim la țările tradițional ortodoxe, întâlnim în...

Cuviosul Efrem Katunakiotul și teologia pustiei

Cuviosul Efrem Katunakiotul și teologia pustiei

Monahismul athonit a însemnat mereu un reper de viață duhovnicească pentru lumea ortodoxă, în pofida perioadelor de impas pe care le-a traversat de-a lungul timpului. El a cucerit prin istoria lui milenară, prin tezaurul de artă bisericească de inspirație bizantină,...

Un Jurnal cât o Școală

Un Jurnal cât o Școală

Am admirat mereu oamenii care au reușit să își descrie devenirea întru ființă în paginile unui Jurnal. Desigur că Jurnalul de la Păltiniș sau, mai aproape acela a lui Sașa Pană ori Kafka, asupra cărora sper să-mi îngăduie Dumnezeu să pot reveni, s-au întretăiat în...