Ortodoxia este universală, însă ea face simbioză cu etosul local, de aceea vorbim despre o ortodoxie românească, una grecească, una rusă, una bulgară ş.a.m.d. Diferenţele care le caracterizează sunt minore şi ţin de tradiţiile locale. În rest, oriunde vom merge pe mapamond într-o biserică ortodoxă, vom întâlni aceeaşi sfântă liturghie, acelaşi botez, aceeaşi taină a cununiei ş.a.m.d. Îndeobşte este recunoscut că Ortodoxia greacă păstrează poate cel mai fidel trăsăturile originale ale Ortodoxiei, în ceea ce priveşte cultul, arta bisericească şi spiritualitatea. Graţie schimbului de studenţi dintre diferitele facultăţi de teologie ortodoxă, un număr însemnat de teologi români şi-au desăvârşit studiile în Grecia, unii dintre ei stabilindu-se acolo în câmpul pastoral. Ca preoţi români deservesc parohii greceşti, adaptându-se perfect contextului local. Veţi putea urmări în cadrul acestei emisiuni un interviu cu Părintele Ioan Ardelean, un preot român care slujeşte în Grecia, fiind absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.