Pe urma paşilor Tăi, Iisuse | Olga Greceanu – (Egipt)

de | nov. 22, 2022

Olga Greceanu, ilustra femeie-artist și scriitoare din perioada de înflorire culturală interbelică și-a dăruit viața artei, scrisului și credinței ortodoxe românești.

Creația Olgăi Greceanu s-a reflectat în opere scrise, în picturi, fresce, precum și conferințe susținute în biserici. Se cuvine a sublinia faptul că Olga Greceanu a fost prima și singura femeie care a primit acordul scris al Patriarhilor Nicodim și Justinian de a predica în amvonul oricărei biserici, fapt unic în istoria Bisericii Ortodoxe Române și a fost decorată cu Meritul Cultural și Crucea Patriarhală, fiind și pictor autorizat al Patriarhiei.

De asemenea, a fost singura femeie acceptată în grupul ortodox „Rugul aprins” de la Mănăstirea Antim. Dragostea ei pentru Mânăstirea Antim a mărturisit-o și prin zugrăvirea în mozaic, pe pereții exteriori de la intrarea în biserică, a Sfinților Nicolae, Antim, Alexie și a Sfintei Mucenițe Agata. Olga Greceanu a pictat până la sfârșitul vieții.

Jurnalul de călătorie Pe urma paşilor Tăi, Iisuse, din paginile căruia vă vom citi astăzi, a apărut pentru prima oară la Editura „Universul“, Bucureşti, în 1940.A fost republicat la Editura IDACO, în 2008,în acelaşi an cu De Crăciun, ambele în îngrijirea Iulianei Mateescu. Jurnal de călătorie, scris în 1933, pe măsură ce vizita Egiptul, iar apoi Țara Sfântă, cartea este mult mai mult decât o descriere inspirată a unor locuri, este o deopotrivă frumoasă, profundă și delicată scriere a uneiînalte trăiri religioase.

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Pe urma paşilor Tăi, Iisuse | Olga Greceanu - (Egipt)
Pe urma paşilor Tăi, Iisuse | Olga Greceanu - (Egipt)
/

Mai multe

Credința, la Mitropolitul Antonie Bloom

Credința, la Mitropolitul Antonie Bloom

Despre mitropolitul Antonie de Suroj sau Antonie Bloom s-a discutat foarte mult în ultimii ani. Cărțile sale, majoritatea traduse în limba română, se găsesc în librăriile din țara noastră și sunt accesibile publicului larg. Cuvântările sale aduc multă bucurie mai ales...

Credința, la Mitropolitul Antonie Bloom

Rugăciunea, la mitropolitul Antonie de Suroj

Despre mitropolitul Antonie de Suroj sau Antonie Bloom s-a discutat foarte mult în ultimii ani. Cărțile sale, majoritatea traduse în limba română, se găsesc în librăriile din țara noastră și sunt accesibile publicului larg. Cuvântările sale aduc multă bucurie mai ales...

Categoria Psalmilor de implorare (penitențiali): Psalmul 85 (86)

Categoria Psalmilor de implorare (penitențiali): Psalmul 85 (86)

În psalmul acesta de implorare, observăm o trăsătură de bază a Dumnezeului revelat: “bunătatea și iertarea / milostivirea” (ebr. hesed): “Așadar, dacă el va striga către Mine, Eu îl voi auzi, că milostiv sunt Eu” (Ieșirea 22, 27b). Yahwe este capabil ca nimeni altul...