PF Iustin Moisescu – profesor, diplomat și gospodar

de | mart. 5, 2022 | Personalitatea zilei, Biografii, Documentare

Iustin Moisescu a fost al patrulea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. A fost deputat în Marea Adunare Națională în perioada 1957 – 1986. A reușit în plin comunism să construiască clădiri pentru Biserică și să restaureze altele. De asemenea a inițiat colecția „Părinți și scriitori bisericești”

S-a născut la data de 5 martie 1910 în Cândești, județul Argeș. Tatăl său era învățător, dar a căzut pe câmpul de luptă al Primului Război Mondial. A rămas de tânăr orfan de tată. În anul 1922 se înscrie la Seminarul orfanilor de război din Câmpulung-Muscel, pe care l-a terminat ca șef de promoție. Pentru calitățiile sale intelectuale, patriarhul Miron Cristea l-a ales dintre absolvenții tuturor Seminariilor din anul acela, 1930, și l-a trimis cu  bursă să studieze la Facultatea de Teologie din Atena.

După finalizarea studiilor de licență, la recomandarea Universității din Atena și a Ambasadei române din Grecia, a fost trimis  în anul 1934 să-și continue  studiile la Facultatea de Teologie romano-catolică din Strasbourg (Franța), unde a studiat doi ani, după care se întoarce la Universitatea din Atena. Peste un an își susține teza de doctorat, redactată în limba greacă despre Evagrie Ponticul. Lucrarea a rămas și astăzi un punct de referință bibliografică.

Întors în țară devine profesor. În anul școlar 1937-1938 predă limba latină la  Seminarul „Nifon“ din București. În anul următor, 1938-1939,  a fost profesor de Noul Testament la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Varșovia. Pentru că a izbucnit al Doilea Război Mondial a fost nevoit să părăsească orașul și să revină în România.  În anul 1940 este numit ca profesor agregat. În anul 1942, este numit, prin concurs, ca profesor titular de Exegeza Noului Testament la Facultatea de Teologie din Cernăuți-Suceava.  În anul 1946 este transferat la  Facultatea de Teologie din București, apoi din anul 1948 la Institutul Teologic Universitar din București. În toată această perioadă a publicat mai multe lucrări de specialitate.

La data de  23 februarie 1956, este hirotonit diacon. A doua zi este hirotonit preot. Iar a patra zi, la  data de 26 februarie 1956, Adunarea Națională Bisericească, îl alege arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului.  A fost hirotonit în treapta arhieriei în data de 15 martie 1956. Patriarhul Justinian, în cuvântarea sa înaintea Colegiului electoral vorbește despre Iustin Moisescu astfel: „Va trebui să trimitem acolo pe cel mai bun dintre clericii de astăzi ai Bisericii noastre, o personalitate viguros conturată, cu aleasă pregătire teologică, temeinic orientată în toate problemele pe care le ridică lumea noastră contemporană”, căci „la vremuri noi, ne trebuie oameni noi”.

Din timpul păstoririi ca mitropolit al Ardealului putem aminti că a înființat revista „Mitropolia Ardealului”.

La  data de 10 ianuarie 1957 este ales mitropolit al Moldovei și Sucevei, unde a avut cea mai prodigioasă perioadă. Sub păstorirea sa s-au construit clădiri noi, iar centrul eparhial și catedrala au fost renovate. S-au ridicat sedii noi pentru toate protopopiatele și  au fost resturate numeroase biserici și mănăstiri.  De asemenea s-au pus bazele unor muzee, iar Seminarului Teologic de la Neamț i s-au mai adăugat clădiri. Tot în această perioadă a participat ca reprezentant al Bisericii noastre la zeci de congrese și întruniri ecumenice. Din anul 1957 devine deputat în Marea Adunare Națională și a făcut parte din mai multe delegații ale României peste granițe.

La  data de 12 iunie 1977 este ales Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. În perioada de păstorire ca patriarh acordă atenție deosebită activității editoriale a Bisericii. A inițiat colecția „Părinți și scriitori bisericești” în 90 de volume și colecția „Arta creștină în România” în 6 volume. Sub binecuvântarea sa a  fost tipărită o nouă ediție sinodală a „Bibliei” (1982), o nouă ediție a „Noului Testament” (1979);  cărți de cult și manuale pentru învățământul teologic.

De asemenea, și în timpul păstoririi sale ca patriarh a condus mai multe delegații ecumenice și a vizitat celelalte Biserici ortodoxe.

Patriarhul Iustin Moisescu s-a mutat la cele veșnice în data de 31 iulie 1986. Activitatea sa ca profesor, diplomat al Ortodoxiei în țară și reprezentant al Ortodoxiei peste graniță, la care se adaugă multele construcții și tipărituri realizate sub el îl fac un patriarh cu realizări foarte mari, mai ales dacă avem în vedere că toate acestea s-au petrecut în timpul Regimului Comunist, care nu era favorabil religiei.

 

Surse:

Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. III, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1981, pp. 463-468

https://doxologia.ro/111-ani-de-la-nasterea-patriarhului-iustin-cel-care-initiat-colectia-parinti-scriitori-bisericesti

https://ro.wikipedia.org/wiki/Iustin_Moisescu

https://doxologia.ro/imagine/patriarhul-iustin-moisescu

 

Radio Renasterea
Radio Renasterea
PF Iustin Moisescu - profesor, diplomat și gospodar
PF Iustin Moisescu - profesor, diplomat și gospodar
/
Sfântul Corbinian din Freising | Ierom. Grigorie Benea

Sfântul Corbinian din Freising | Ierom. Grigorie Benea

Vreme de 1000 de ani, Apusul și Răsăritul au fost unite în aceeași credinţă creștină. Creștini din Spania sau Galia puteau merge în pelerinaj la Locurile Sfinte și să se simtă la fel de acasă într-o biserică greacă sau siriană ca în bisericile din ținuturile lor de...

In Memoriam Karl Christian Vasilij Felmy († 8 iulie 2023)

In Memoriam Karl Christian Vasilij Felmy († 8 iulie 2023)

„Și iată-mă ortodox. Nici nu mai știu de când”. Karl Christian Felmy, 2010. În seara zilei duminicii din 9 iulie 2023 am aflat cu tristețe că diaconul Vasilij Karl Christian Felmy, unul dintre cei mai cunoscuți și respectați teologi ortodocși contemporani, s-a mutat...

Adormirea Maicii Domnului Elemente constitutive ale icoanei | Marcel Munteanu

Adormirea Maicii Domnului Elemente constitutive ale icoanei | Marcel Munteanu

Cinstirea pe care Biserica creştină ortodoxă i-a închinat-o Fecioarei Maria poate fi sintetizată în cuvintele Sfântului Maxim Mărturisitorul: „Ascultaţi toate neamurile şi plecaţi urechea, locuitori ai pământului. Veniţi toţi credincioşii şi adunaţi-vă toţi prietenii...