Psaltirea – Catisma a treia

Psaltirea – Catisma a treia

PSALMUL 17 O cântare a lui David 1. Iubi‑Te‑voi, Doamne, vârtutea mea. Domnul este întărirea mea și scăparea mea și izbăvitorul meu, 2. Dumnezeul meu, ajutorul meu și voi nădăjdui spre Dânsul, 3. Apărătorul meu și puterea mântuirii mele și sprijinitorul meu. 4....