Pr. Prof. Liviu Vidican-Manci | „Cateheze pentru cei botezați”

Simpla administrare a Botezului nu conferă unui neofit certitudinea mântuirii ci doar angajarea într-un proces anevoios și de durată, deoarece calea mântuirii este strâmtă. Acest proces implică asumarea vieții în Hristos, o creștere în credință, o înaintare în viața duhovnicească. Un rol important joacă aici catehezele prin care creștinii sunt inițiați în tainele credinței. Părintele Profesor Liviu Vidican-Manci, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și directorul Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca, a publicat la editura Renașterea volumul „Cateheze pentru cei botezați” care vine tocmai în întâmpinarea acestor nevoi catehetice. Volumul cuprinde cateheze explicative la Decalog, la Simbolul de credință și la rugăciunea Tatăl nostru.

„Catehezele și catehizarea au suferit transformări majore în decursul timpului. În forme orale sau scrise, ca lecții de religie sau răspunsuri la întrebări, ca manuale chiar sau ca mărturisiri de credință, populare sau elaborate, sau ca simple dialoguri familiale, acestea îi vizau mai mult pe cei care trăiau în Biserică și doar în anumite teritorii misionare pe cei din afară. Creștinii aveau nevoie să fie inițiați sistematic în învățătura, dar și în viața Bisericii. Specificul permanent al acestor cateheze a fost încadrarea lor liturgică. Scopul transmiterii de cunoștinte era tocmai o completă integrare în comunitatea de credință, euharistică și sobornicească a Bisericii. De aceea, în vremurile noastre, se derulează diverse programe catehetice, adaptate timpului, problemelor, dar și diverselor personalități pe care le întruchipează omul actual. În eparhia noastră, Părintele Profesor Liviu Vidican-Manci ne propune, de câțiva ani, tematici succesive de cateheze care să se deruleze în parohii pe parcursul celor patru posturi mari ale anului liturgic. Ca un specialist într-ale disciplinei Omiletică-Catehetică în facultatea noastră de Teologie, ca un implicat în viața parohială, dar și ca un bun cunoscător al vieții, ne oferă subiecte generoase pentru cateheze actuale, provocări și răspunsuri la problemele cotidiene, inspirate mereu și de tematicile anuale stabilitate de Sinodul Bisericii noastre.” († Benedict Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului)

EDITURA RENAȘTEREA

LIBRĂRIE ONLINE; CATALOG EDITORIAL; CĂRȚI ELECTRONICE