Proiectul cultural-religios internațional „Sunt și rămân român: cred, simt și trăiesc românește”

de | nov. 1, 2023

În perioada 27-29 octombrie 2023, prin parteneriatul dintre Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului și Departamentul pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, și a Înaltpreasfințitului Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, s-a derulat proiectul cultural internațional „Sunt și rămân român: cred, simt și trăiesc românește”.

Prin acest proiect, s-a dorit a se veni în sprijinul păstrării identității românilor care s-au stabilit, muncesc și/sau studiază în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, dat fiind că, pentru a trăi, a se dezvolta și a se integra armonios ca și comunitate străină stabilită într-o altă țară și cultură, aceștia au o nevoie imperioasă de a-și păstra identitatea națională, ceea ce înseamnă și reunește: limba, credința sau spiritualitatea, tradițiile, cultura. Astfel, spiritualitatea, credința creștin-ortodoxă, care definește marea majoritatea a românilor, dar și tradițiile și cultura, în general, au fost susținute, în cadrul proiectului, printr-o intensă activitate pastoral-misionară desfășurată de Părintele Arhimandrit Dr. Dumitru Cobzaru, exarhul mânăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, în trei parohii ortodoxe române din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și prin lansarea și dăruirea cărții Pr. Arhim. Dumitru Cobzaru „Fiule, m’am vrut să-ți fiu candelă de ceas târziu”, ediția a IV-a, precum și a ediției bilingve română-engleză, versiunea engleză fiind realizată de Prof. univ. dr. Rodica-Silvia Stan, ambele volume apărute la Editura Renașterea, în anul 2023.

În toate cele trei zile, Arhim. Dumitru Cobzaru a slujit Taina Sfântului Maslu și, respectiv, Sfânta Liturghie, în sobor de preoți si diaconi, din care au mai făcut parte Pcuv. Arhim. Nicolae Moldovan, starețul Mânăstirii Nicula, Pr. Emilian Geabana, Parohia Ortodoxă „Sfântul Cuvios Ioan Casian” din Guadalajara, Spania, Arhid. Dan Văscu, Directorul Radio Renașterea și preoții parohi.

Astfel, în seara zilei de 27 octombrie, a fost săvârșită Taina Sfântului Maslu, la Parohia „Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți”, Biserica Sf. Matthias, Collindale, Rushgrove Avenue, parohul acestei comunității fiind Pr. Grigore Daniel Pașcu.

Cu această ocazie, Părintele Arhimandrit Dr. Dumitru Cobzaru s-a adresat membrilor comunității parohiale, împărtășindu-le câteva gânduri legate de Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureștilor, prăznuit în acea zi:

„Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabov era păstorul animalelor din satul său natal, un om simplu, dar care și-a pus probleme esențiale, existențiale. Aduceți-vă aminte de întrebarea tânărului bogat, adresată Mântuitorului nostru Iisus Hristos: Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Aceasta este o întrebare esențială, existențială (…). Această întrebare și-o punea adesea Sfântul Cuvios Dimitrie Basarabov, iar răspunsul lui a fost acela de a fi chemat la viața pustnicească, respectiv la viața călugărească, trăind tot restul vieții sale în peșteră, dimpreună cu alți nevoitori, slujindu-L pe Dumnezeu. Înțelegem prin aceasta că noi trebuie să-L slujim pe Dumnezeu cu însăși viața noastră, împlinind cea mai importantă poruncă din Lege: să-L iubim pe Dumnezeul nostru cu toată ființa noastră și pe aproapele nostru ca pe noi înșine.”

Referindu-se la întâmplarea din viața Sfântului Dimitrie, în care calcă peste un cuib de pasăre, strivind ouăle din care urmau să iasă puișorii, și ia hotărârea să umble toată viața desculț, trage concluzia că:

„Un sfânt al lui Dumnezeu are multă delicatețe, iubește și pe Dumnezeu, și pe oameni, dar și întreaga făptură, întreaga natură”, iar noi, la rândul nostru, „trebuie să iubim întreaga făptură, tot ce a adus Dumnezeu de la neființă la ființă atât de minunat”.

Al doilea fapt pe care-l amintește din viața Sfântului Cuvios, este acela că, după ce i se descoperă moaștele în apele Lomului și sunt așezate în biserica satului natal, domnitorii Țării Românești și-au dorit să le aibă în Catedrala Mitropolitană din București și au reușit să le fie încredințate:

„Însă, de la biserică, în drum spre Dunăre, boii care îl cărau în car s-au oprit la casa părintească a Sfântului Dimitrie și n-au vrut să meargă mai departe, nevrând să-și părăsească locurile natale”, abia după mulți ani ajungând la București.

Părintele a accentuat aceste cuvinte, adresate românilor plecați de acasă: „Dumneavoastră ați plecat de la casa părintească, dar noi, cei din țară, avem nădejdea că, într-o zi, vă veți întoarce acasă”.

În seara zilei de 28 octombrie, a fost săvârșită Taina Sfântului Maslu la Parohia „Intrarea în Biserica a Maicii Domnului”, Biserica Sf. Michael and All Angels, Perry Street, Northampton. Comunitatea de aici este păstorită de Pr. Florin Simionca.

În cuvântarea de la finalul slujbei, Părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru s-a referit la Evanghelia Duminicii care urma, în care se aduce aminte una dintre marile minuni pe care le-a săvârșit Domnul nostru Iisus Hristos, și anume învierea fiicei lui Iair:

„Știm din istoria neamului omenesc, din Scriptura Noului Testament, că Mântuitorul nostru, în afară de Învierea Sa personală, a mai săvârșit trei învieri: cea a fiicei lui Iair, a tânărului din Nain și a lui Lazăr, prietenul Său. La toate cele patru învieri – trei săvârșite asupra oamenilor și una asupra Lui Însuși – cei înviați au avut experiența iadului. În ceea ce-L privește pe Mântuitorul, ni se pare normal, de altminteri spunem: În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul și pe tron împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost, Hristoase, pentru că Dumnezeu este omniprezent. Așadar, este prezent și în iad. Dacă dumneavoastră ați fost la mânăstirile din Bucovina – după grai, sunteți mulți din această zonă a țării noastre –, știți că în mânăstirile noastre ștefaniene și rareșiene, chiar la intrarea bisericii, este pictată înfricoșătoarea Judecată. Vedem în acest tablou – teribil, de pe o parte, mântuitor, pe de altă parte –, că Dumnezeu guvernează întreaga umanitate, prezenți fiind sfinții Săi, iar jos, la bază, este iadul, tartarul, unde se chinuiesc diavolii și slujitorii lui Satan, păcătoșii care nu-L voiesc pe Dumnezeu. Din tronul Dumnezeirii izvorăște un foc, care coboară, iar pe măsură ce coboară, se lărgește și, când ajunge la baza acestui tablou, devine un foc imens. Deci focul iadului izvorăște din tronul lui Dumnezeu: este dragostea lui Dumnezeu care îi învăluie pe toți, inclusiv pe cei din iad. Pentru aceștia, dragostea lui Dumnezeu se lărgește, însă este foc care arde, pentru că ei nu-L recunosc, nu-L vor, nu-L iubesc pe Dumnezeu. (…) Dacă au murit, fiica lui Iair, tânărul din Nain și Lazăr, prietenul Domnului, au văzut și ei iadul, pentru că toți oamenii Vechiului Testament, inclusiv drepții, până la jertfa de pe Cruce a Mântuitorului Hristos și Învierea Sa, mergeau în iad. De aceea, în adevărata icoană a Învierii, care se numește Pogorârea la iad, vedem cum Domnul nostru Iisus Hristos sfarmă încuietorile morții și întinde mâinile, de-a dreapta și de-a stânga fiind Adam și Eva și, apoi, toți drepții Vechiului Testament, spre a-i scoate din iad. (…) Așadar, Dumnezeu este prezent și în iad. De ce vă spun acest lucru? Pentru că noi nu trăim în rai, ci pe pământ, unde nu vi se pare că trăim mai mult iadul decât raiul? Acum ne aflăm în biserică, unde trăim raiul lui Dumnezeu, biserica fiind pridvorul Împărăției Lui, dar, plecând de aici, trăim în această lume, în care este iadul pe pământ. Însă și în iad avem șanse, pentru că Sfântul Siluan Athonitul ne spune: Ține-ți mintea în iad și nu deznădăjdui. Deci este posibil să trăim iadul pe pământ, dar să avem nădejdea că Dumnezeu ne va dărui raiul prin harul Său și prin puțina noastră lucrare.”

Prin pilda lui Lot, care trăia împreună cu soția și fiicele lui întru dreptate, întru curăție, în iadul Sodomei și Gomorei, în care oamenii erau atât de împătimiți, încât s-au ispitit de îngeri, Părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru, conchide că „Se poate trăi în iad și să fii curat, să fii bineplăcut lui Dumnezeu.”

Duminică dimineața, 29 octombrie, Părintele Dumitru Cobzaru a slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în mijlocul credincioșilor de la Paraclisul Episcopal „Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Ioan Iacob Hozevitul”, St. John Fisher and Thomas, 28 Rossington Avenue, Borehamwood. Parohul comunității de aici este Protos. Serafim Pașca.

În predica sa, Părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru a adresat credincioșilor, prezenți în număr foarte mare, un cuvânt de învățătură despre cele două minuni săvârșite de Domnul nostru Iisus Hristos din Evanghelia Duminicii: vindecarea femeii cu scurgere de sânge de doisprezece ani și învierea fiicei lui Iair, mai-marele sinagogii, „una dintre cele mai uluitoare minuni”.

Părintele Dumitru a pus în lumină faptul că „minunile pe care le-a săvârșit Domnul nostru Iisus Hristos au la bază credința celor pentru care le-a făcut”. Dacă atunci când Îl cheamă pe Mântuitorul nostru să-i vindece fiica, credința lui Iair a avut nădejde, când i se spune că ea a murit, aceasta devine o credință deznădăjduită, precum a tatălui copilului lunatic: Cred, Doamne, ajută necredinței mele!

Părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru a scos în evidență faptul că credința mântuiește, Domnul Iisus Hristos spunând tatălui deznădăjduit: Crede numai și fiica ta se va mântui, iar femeii care s-a atins de El spre a se vindeca: credința ta te-a mântuit, tâlcuind că:

„Este necesară credința mântuitoare pentru unul fiecare; fie că avem o credință cu nădejde sau fără de nădejde, credința noastră trebuie să fie una care mântuiește. Nu orice credință mântuiește, pentru că nu sunt mai multe adevăruri, este un singur adevăr, nu sunt mai mulți dumnezei, decât Unul singur. (…) Noi ne numim ortodocși și avem adevărata credință și trebuie să trăim în adevăr, pentru că adevărul ne va face liberi – aduceți-vă aminte că, în curtea lui Pilat, Domnul Iisus Hristos Se recunoaște pe Sine ca fiind Adevărul. (…) Credința adevărată, din fericire pentru noi, românii, este credința străbunilor noștri, credința noastră ortodoxă, pe care trebuie să o păstrăm cu sfințenie. (…) Dacă noi am primit-o, să o păstrăm intactă și să o lăsăm urmașilor și urmașilor urmașilor noștri și eu am această nădejde văzându-vă, astăzi, atât de mulți, cu atât de mulți copii, pe care îi aduceți la biserică și-i împărtășiți cu Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Spunea Părintele Serafim că, de când este aici, slujitorul dumneavoastră, a botezat peste două mii cinci sute de copii. Este o mare lucrare duhovnicească și o mare nădejde pentru Biserica noastră străbună, care s-a responsabilizat în ceea ce vă privește: dumneavoastră ați venit aici la muncă, iar Biserica a venit după dumneavoastră, cu episcopi, cu preoți, cu diaconi, cu icoane, cu Sfintele Taine, iar nădejdea și a Bisericii noastre, și a țării noastre este că, poate, într-o zi, vă veți întoarce acasă. Până atunci, noi ne-am gândit să venim oarecum în ajutorul frățiilor voastre, care trăiți departe de țară.”

La rândul său, Părintele Serafim Pașca a mulțumit și a rostit un cuvânt de apreciere asupra cărții „Fiule, m’am vrut să-ți fiu candelă de ceas târziu”, de Arhim. Dumitru Cobzaru.

Acesta, precum și preoții parohi din celelalte parohii cuprinse în proiect, au primit din partea Părintelui Arhimandrit Dumitru Cobzaru câte o icoană pe sticlă pictată după școala tradițională de la Nicula și un prosop țărănesc, țesut cu zeci de ani în urmă.

Părintele Dumitru a subliniat faptul că: „Este un dar pentru toți dumneavoastră, ca să vă aduceți aminte de tradițiile și obiceiurile noastre strămoșești. Este vorba despre icoana Maicii Domnului Îndurerată, care se roagă către Mântuitorul nostru Iisus Hristos, răstignit pe Cruce. Icoana este împodobită cu flori care cresc la noi, în România. V-o dăruim pe Maica Domnului Îndurerată, pe care însă noi ne-o dorim – și am intitulat-o într-o carte apărută recent – zorii Zilei celei neînsângerate. Dacă Domnul Hristos stă însângerat pe Cruce, nădăjduim ca lumea în care trăim și care sângerează și ea, să trăiască, prin mijlocirea și rugăciunea Maicii Domnului, Ziua cea neînsângerată”.

La finalul Sfintei Liturghii, precum și după săvârșirea Tainei Sfântului Maslu, în cele două seri precedente, a fost prezentată cartea „Fiule, m’am vrut să-ți fiu candelă de ceas târziu”, ediția a IV-a, precum și a ediției bilingve română-engleză, volume apărute la Editura Renașterea, 2023, avându-l ca autor pe Pcuv. Părinte Arhimandrit Dumitru Cobzaru, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și a Înaltpreasfințitului Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale.

Autorul, grație bogatei sale experiențe în sfera duhovniciei și a Bisericii, oferă în această carte răspunsuri publice, dar și personale, la întrebările puse de credincioși și fiii duhovnicești, în diferite ocazii și pe teme foarte variate. Temele abordate în carte răspund unor necesități practice, din viața cotidiană a credincioșilor, și, în același timp, unor nevoi profund spirituale, sufletești, dorința de a se conecta la dimensiunea spirituală reprezentând una dintre trăsăturile definitorii ale identității umane.

Au luat cuvântul Prof. univ. dr. Rodica-Silvia Stan, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca, traducătoarea în limba engleză a cărții, Lector univ. dr. Diana Moțoc, Facultatea de Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, și Prof. dr. Hadrian-V. Conțiu, Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” din Târgu Mureș, cadru didactic asociat al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca.

Despre carte și motivația dăruirii ei, autorul a spus înaintea românilor prezenți la slujbe, în cele trei parohii:

„Nădăjduim ca prin Biserică să vă reîntoarceți, la vremea potrivită, acasă. Aveți copii, ei sunt din ce în ce mai asimilați aici (…), însă sperăm să se îndrăgostească și ei de țara noastră. În acest sens, dorim să vă dăruim, fiecăruia, dumneavoastră și copiilor dumnevoastră,  o carte, care este un mic catehism, ca să știți ce înseamnă credința noastră, Biserica noastră, Dumnezeul nostru, Sfinții lui Dumnezeu, ce înseamnă să trăim în Hristos cu adevărat. Cartea pe care o dăruim în această seară s-a tipărit cu bunăvoința Arhiepiscopiei Clujului și cu binecuvântarea Mitropoliei de la Paris. Ați auzit că au fost pomeniți doi mitropoliți, Înaltpreasfințitul Andrei al Clujului și Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, cel care păstorește arealul occidental și meridional cu multă responsabilitate. Această carte a fost tradusă în spaniolă, în franceză și, de această dată, în engleză. Noi v-o dăruim în română (…), însă pentru copiii dumneavoastră, pentru adolescenți și cei foarte tineri, oferim și ediția bilingvă, română-engleză, astfel încât să nu uite limba noastră străbună. (…) Cartea este tipărită cu sprijinul guvernului României, al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, dar și al unor oameni de bine. A fost alcătuită și tipărită pentru prima dată pentru un tânăr tătic cu patru copii, din Spania, care și-a dorit, el român fiind, un ghid care să-l ajute să-și păstreze identitatea românească și identitatea creștină, dar și pentru copiii lui, ca să cunoască bine credința și tradițiile noastre. Ne dorim ca această carte să fie o candelă de veghe a dumneavoastră și a copiilor dumneavoastră.”

La finalul prezentărilor, Părintele Arhim. Dumitru Cobzaru a dăruit cartea, atât în limba română, cât și în ediție bilingvă română-engleză, ambele ediții fiind tipărite într-un total de 4000 de exemplare, tuturor credincioșilor participanți, care au primit-o cu emoție și entuziasm. Acestora li s-a oferit, de asemenea, iconițe cu Maica Domnului de la Nicula, de către Părintele stareț al mânăstirii, Arhim. Nicolae Moldovan. Totodată, a fost oferit un moment artistic de muzică românească, susținut de corul de copii și tineri Familia Transilvană, coordonator teologul Dănuț Ionuț Moldovan. În continuare, au fost realizate mese rotunde, la care au fost abordate teme care au vizat atât tradițiile autentice românești, cât și actualitatea urbană a României, susținute de persoane competente în domeniile propuse, într-un dialog constructiv cu românii din diaspora prezenți la aceste evenimente.

La atelierul de pictură tradițională „Icoana pe sticlă de la Nicula”, coordonat de Raluca Cucura, iconar, copiii participanți din comunitatea românească a Parohiei „Intrarea în Biserica a Maicii Domnului”, Northampton, au fost inițiați în pictura pe sticlă tradițională de la Nicula.

În acest scop, au fost pregătite și trimise din timp, de acasă, materialele specifice: sticla, vopselele, pensulele, modelele, foița și alte ustensile necesare, afirmă coordonatoarea Raluca Cucura.

Potrivit acesteia, copiii au răspuns cu entuziasm propunerii de învățare a picturii icoanei pe sticlă, după tehnica tradițională de la Nicula, au ascultat indicațiile cu atenție și au pictat cu drag icoanele pe care le-au păstrat, apoi, cu bucurie. Pe lângă tehnica propriu-zisă, le-a oferit informații legate de apariția icoanei pe sticlă, despre Mânăstirea Nicula și icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni. Modelele alese au fost: Mântuitorul Hristos, Maica Domnului cu Pruncul, Arhanghelul Mihail, Sfântul Nicolae.

Proiectul, prin organizarea acestor manifestări spirituale și culturale a contribuit semnificativ la satisfacerea nevoii de apartenență la țară a românilor din respectivele localități ale Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, consolidându-le identitatea națională și aducându-i mai aproape de rădăcinile și valorile tradiționale ale României. Evenimentul a contribuit, în acest fel, și la promovarea în țara gazdă a unei imagini pozitive a României și a comunității românești.

Autori: Diana Moțoc și Hadrian Conțiu

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA