Rânduiala lui Dumnezeu face ca unul dintre cei mai însemnați duhovnici ai Eparhiei noastre, călugăr de vocație, slujitor și sfătuitor de excepție, Părintele arhimandrit Teofil Roman, să fie ales, hirotonit și instalat Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. Biserica noastră a câștigat un episcop vrednic, însă Arhiepiscopia Clujului se resimte prin plecarea Părintelui Teofil. Centrul eparhial și ostenitorii lui, Catedrala Mitropolitană și credincioșii ei, mânăstirile și viețuitorii lor, ascultătorii Radio „Renașterea” și nenumărații fii duhovnicești au lăsat lacrima iubirii să curgă din adâncuri rânite. Părintele Teofil însuși se regăsește în cei ce rămân cu dorul aprins în nădejdi.

În alocuţiunea rostită în fața Sfântului Sinod al BOR, Părintele Teofil afirma: „După un timp îndelungat de frământare, rugăciune și sfătuire, primesc chemarea Preasfințitului Timotei al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei și alegerea Sfântului Sinod ca fiind chemarea și alegerea Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos…!”.

Vrednic între cei vrednici, Părintele Teofil Roman s-a născut la data de 13 mai 1971, în localitatea Deseşti, județul Maramureş, din părinţi ortodocşi, Gheorghe şi Maria, primind, la botez, numele de Petru. Şcoala generală a absolvit‑o în localitatea natală, iar liceul, în municipiul Sighetu Marmaţiei. În septembrie 1989, a fost admis la Seminarul Teologic Ortodox Român din Cluj‑Napoca. În luna noiembrie 1991, a fost închinoviat în obştea Sfintei Mânăstiri „Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula, renunţând la Seminarul Teologic. La data de 8 martie 1992, a fost tuns în monahism, cu numele de Teofil. În acelaşi an, la 25 martie, a fost hirotonit ierodiacon, iar la 16 iulie, ieromonah. Având liceul terminat, în urma examenului de admitere, a fost admis la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca, pe care a absolvit‑o, în anul 1996, cu media 9,08, susţinând licenţa la disciplina Teologie Morală, cu teza Familia şi monahismul în viaţa Bisericii. În luna februarie 1995, a primit ascultarea de duhovnic al Mânăstirii „Izvorul Tămăduirii” din localitatea Salva, judeţul Bistriţa‑Năsăud. În 1998, a primit ascultarea de Preşedinte al Consistoriului Monahal Eparhial şi a fost ridicat la rangul de protosinghel. Adunarea eparhială l-a ales Exarh al mânăstirilor şi l-a propus Sfântului Sinod spre a fi ridicat la rangul de arhimandrit, fapt împlinit la Mânăstirea Nicula, cu ocazia hramului jubiliar din 15 august 2002, de către PF. Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Începând cu 1 mai 2009, Părintele Teofil a fost numit Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane, preluând, din nou, calitatea de Preşedinte al Consistoriului Monahal. Se cuvine să adăugăm că, la propunerea ÎPS. Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei al Clujului, cu prilejul târnosirii bisericii Mânăstirii Salva, la 10 mai 2013, Părintele Teofil a primit distincţia Crucea patriarhală.

După 26 de ani de viață monahală și slujire preoțească și 10 ani de ascultare la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, la propunerea PS. Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, în ședința din 15 martie 2018, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales pe Arhimandritul Teofil Roman pentru demnitatea de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei.

„Nu vreau să mă despart, vreau să cred că distanța pentru dragoste este ceea ce este vântul pentru foc: dacă focul este mic, vântul îl stinge; dacă focul este mare, vântul îl face și mai mare…!”, le spunea Părintele Teofil credincioșilor Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Inevitabil, Părintele Teofil lasă în urmă locuri și oameni dragi, cu nădejdea iubirii statornice, care „niciodată nu se trece” (1 Co 13, 8). Așadar, în ajunul Postului Paștilor, la provocarea ÎPS Andrei al Clujului, Părintele Teofil și-a luat rămas bun de la toți cei care i-au fost aproape în ultimii ani: Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, slujitorii Catedralei, pe care i-a socotit familia lui, precum și ceilalți împreună slujitori: preoți și diaconi, profesori ai școlilor teologice din Cluj-Napoca. De asemenea, și-a luat rămas bun de la membrii Corului Catedralei și de la numeroșii credincioși prezenți, cerând și oferind iertare tuturor.

„Domnul Dumnezeu să mă învrednicească a păstra dumnezeiescul har al arhieriei, curat și neprihănit, până la suflarea mea cea mai de pe urmă…!” spune slujba anunțării și chemării candidatului – ipopsifiu – la treapta arhieriei.

După rânduiala stabilită, în ajunul Duminicii Tomii, la Catedrala Episcopală din Madrid, a avut loc slujba vecerniei și, apoi, a ipopsifierii, în prezența ierarhilor invitați, precum și a numeroși preoți, diaconi, monahi, monahii și credincioși. La final, ÎPS. Serafim, Arhiepiscopul Ortodox Român al Germaniei, Austriei și Luxemburgului și Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a rostit un cuvânt de învățătură, explicând celor prezenți cât de necesară este slujirea românilor din afara granițelor țării, cât efort și cât sacrificiu presupune și ce importanță majoră are prezența ierarhului în mijlocul clerului și poporului dreptmăritor. Ca unul ce și-a asumat ascultarea de episcop în diaspora imediat după căderea regimului comunist, Înaltpreasfințitul Părinte Serafim i-a oferit sfaturile cuvenite noului Arhiereu ales, Părintelui Teofil, pe care l-a încredințat de sentimentele sale de comuniune frățească și atașament duhovnicesc.

„Datorez iubire și sprijin țării și națiunii mele și făgăduiesc înaintea lui Dumnezeu, față de Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre și de poporul ce stă înainte, că voi jertfi cu bucurie și mulțumire sufletească însăși ființa mea, de va fi nevoie, pentru a lor păstrare, creștere și propășire!” (Din slujba cercării și desemnării candidatului – ipopsifiu – la treapta arhieriei).

            În ziua de 15 aprilie, de Duminica Tomii, Părintele Teofil a făcut o amplă mărturisire de credință, pe care a și consemnat-o în scris, semnând cu propria-i mână. La această mărturisire de credință a fost provocat, rând pe rând, de către ierarhii prezenți, în frunte cu Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, ÎPS Andrei Andreicuț.

Sfânta Liturghie, în cadrul căreia părintele Teofil a fost hirotonit Arhiereu, primind titlul „de Iberia”, a fost săvârșită în sobor de arhierei, preoți și diaconi, iar răspunsurile au fost date de Corala „Psalmodia Transylvanica”, condusă de Pr. Prof. Dr. Vasile Stanciu, decanul Facultății de Teologie din Cluj-Napoca, în comuniune liturgică cu toți cei prezenți: preoți, monahi și credincioși, care, cu însuflețire și emoție, au confirmat: „Vrednic este!” Imediat după hirotonie și rostirea pericopei evanghelice, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei al Clujului a tâlcuit cuvântul scripturistic și, totodată, a făcut un elogiu al Preasfințitului Teofil de Iberia, arătând tuturor calitățile duhovnicești și morale ale noului Arhiereu.

Din soborul de arhierei au făcut parte: ÎPS. Andrei – Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului, ÎPS. Policarp – Mitropolitul Ortodox Grec al Spaniei şi Portugaliei, ÎPS. Iosif – Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale și Mitropolit al Europei Occidentale și Meridionale, ÎPS. Serafim – Arhiepiscopul Ortodox Român al Germaniei, Austriei și Luxemburgului și Mitropolit al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, ÎPS. Varsanufie – Arhiepiscopul Râmnicului, PS. Ignatie – Episcopul Hușilor, PS. Sofronie – Episcopul Ortodox Român al Oradiei, PS. Iustin – Episcopul Maramureșului și Sătmarului, PS. Visarion – Episcopul Tulcii, PS. Gurie – Episcopul Devei și Hunedoarei, PS. Siluan – Episcopul Ortodox Român al Italiei, PS. Timotei – Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, PS. Paisie Lugojanul – Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, PS. Marc Nemțeanul – Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale, PS. Sofian Brașoveanul – Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

„Duhovnicește cugetând, sunt conștient că nu este vorba doar despre o înălțare în rang, ci mai degrabă o înălțare pe cruce…!” (din cuvântul final).

Întronizarea Preasfințitului Teofil de Iberia în demnitatea de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei a fost oficiul ÎPS. Iosif – Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale și Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale și al PS. Timotei – Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, nu înainte de a primi din partea PF. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, o cruce de binecuvântat, iar din partea ÎPS. Andrei al Clujului, un set (cruce și engolpion) cu însemnele Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, din care nu lipsește Icoana Făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mânăstirea Nicula.

„În acest ceas, sunt dator să aduc mulțumiri mari, de la cer până la pământ…!”

Evenimentul s-a încheiat, după cuviință, prin cuvintele de mulțumire aduse de către ÎPS Iosif, PS Teofil de Iberia și PS Timotei.

Preasfințitul Teofil de Iberia s-a adresat cu emoție și sfială, mulțumind de la cer până la pământ tuturor celor care i-au influențat continua devenire, de la naștere până în acest înălțător moment: părinților trupești și familiei, preotului care l-a botezat și îndrumat, consătenilor și preotului paroh din Desești, considerându-se „pui de moroșan”, dar și duhovnicului său, Preasfințitului Părinte Vasile Someșanul, apoi Înaltpreasfințitului Părinte Bartolomeu Anania, care l-a „descoperit”. S-a arătat recunoscător tuturor celor prezenți, exprimându-și dragostea și prețuirea față de ÎPS Andrei al Clujului, ÎPS Iosif al Europei Occidentale și PS Timotei al Spaniei și Portugaliei.

Dumnezeu să-i dăruiască Preasfințitului Teofil arhierie îndelungată, rodnică și neprihănită!

Arhim. Dumitru Cobzaru, exarh al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului