Psaltirea – Catisma a douăzecea

de | apr. 17, 2022

PSALMUL 143
Al lui David

1. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul meu, Cel ce învață mâinile mele la luptă și degetele mele la război.

2. Mila mea și Scăparea mea, Sprijinitorul meu și Izbăvitorul meu, Apărătorul meu, și în El am nădăjduit, Cel ce supune pe poporul meu sub mine.

3. Doamne, ce este omul, de Te‑ai făcut cunoscut lui, sau fiul omului, că‑l socotești pe el?

4. Omul cu deșertăciunea se aseamănă; zilele lui ca umbra trec.

5. Doamne, pleacă cerurile și Te pogoară, atinge‑Te de munți și fă‑i să fumege.

6. Cu fulger fulgeră‑i și‑i risipește! Trimite săgețile Tale și tulbură‑i!

7. Trimite mâna Ta dintru înălțime; scoate‑mă și mă izbăvește de ape multe, din mâna străinilor,

8. A căror gură a grăit deșertăciune și dreapta lor e dreapta nedreptății.

9. Dumnezeule, cântare nouă Îți voi cânta Ție; în psaltire cu zece strune Îți voi cânta Ție.

10. Celui ce dai mântuire împăraților, Celui ce izbăvești pe David, robul Tău, din robia cea cumplită.

11. Izbăvește‑mă și mă scoate din mâna străinilor, a căror gură a grăit deșertăciune și dreapta lor e dreapta nedreptății,

12. Ai căror fii sunt ca niște odrasle tinere, crescute în tinerețile lor; fiicele lor înfrumusețate și împodobite ca chipurile templului.

13. Cămările lor pline, vărsându‑se din una în alta. Oile lor cu mulți miei, umplând drumurile când ies;

14. Boii lor sunt grași. Nu este gard căzut, nici spărtură, nici strigare în ulițele lor.

15. Au fericit pe poporul care are aceste bunătăți. Dar fericit este poporul acela care are pe Domnul ca Dumnezeu al său.

PSALMUL 144
Al lui David

1. Înălța‑Te‑voi, Dumnezeul meu, Împăratul meu, și voi binecuvânta numele Tău în veac și în veacul veacului.

2. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului.

3. Mare este Domnul și lăudat foarte și măreția Lui nu are sfârșit.

4. Neam și neam vor lăuda lucrurile Tale și puterea Ta o vor vesti.

5. Măreția slavei sfințeniei Tale vor grăi și minunile Tale vor istorisi.

6. Și puterea lucrurilor Tale înfricoșătoare vor spune și slava Ta vor povesti.

7. Pomenirea mulțimii bunătăților Tale vor vesti și de dreptatea Ta se vor bucura.

8. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung‑răbdător și mult‑milostiv.

9. Bun este Domnul cu toți și îndurările Lui peste toate lucrurile Lui.

10. Să Te laude pe Tine, Doamne, toate lucrurile Tale și cuvioșii Tăi să Te binecuvânteze.

11. Slava împărăției Tale vor spune și de puterea Ta vor grăi.

12. Ca să se facă fiilor oamenilor cunoscută puterea Ta și slava măreției împărăției Tale.

13. Împărăția Ta este împărăția tuturor veacurilor, iar stăpânirea Ta din neam în neam. Credincios este Domnul întru cuvintele Sale și cuvios întru toate lucrurile Sale.

14. Domnul sprijină pe toți cei ce cad și îndreaptă pe toți cei gârboviți.

15. Ochii tuturor spre Tine nădăjduiesc și Tu le dai lor hrană la bună vreme.

16. Deschizi Tu mâna Ta și de bunăvoință saturi pe toți cei vii.

17. Drept este Domnul în toate căile Lui și cuvios în toate lucrurile Lui.

18. Aproape este Domnul de toți cei ce‑L cheamă pe El, de toți cei ce‑L cheamă pe El întru adevăr.

19. Voia celor ce se tem de El o va face și rugăciunea lor o va auzi și‑i va mântui pe dânșii.

20. Domnul păzește pe toți cei ce‑L iubesc pe El și pe toți păcătoșii îi va pierde.

21. Lauda Domnului va grăi gura mea și să binecuvânteze tot trupul numele cel sfânt al Lui, în veac și în veacul veacului.

Slavă…

PSALMUL 145
Al lui Agheu și al lui Zaharia

1. Laudă, suflete al meu, pe Domnul.

2. Lăuda‑voi pe Domnul în viața mea, cânta‑voi Dumnezeului meu cât voi trăi.

3. Nu vă încredeți în cei puternici, în fiii oamenilor, în care nu este izbăvire.

4. Ieși‑va duhul lor și se vor întoarce în pământ. În ziua aceea vor pieri toate gândurile lor.

5. Fericit cel ce are ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, nădejdea lui, în Domnul Dumnezeul lui,

6. Cel ce a făcut cerul și pământul, marea și toate cele din ele; Cel ce păzește adevărul în veac;

7. Cel ce face judecată celor năpăstuiți, Cel ce dă hrană celor flămânzi. Domnul dezleagă pe cei ferecați în obezi;

8. Domnul îndreaptă pe cei gârboviți, Domnul înțelepțește orbii, Domnul iubește pe cei drepți;

9. Domnul păzește pe cei străini; pe orfani și pe văduvă va sprijini și calea păcătoșilor o va pierde.

10. Împărăți‑va Domnul în veac, Dumnezeul tău, Sioane, în neam și în neam.

PSALMUL 146
Al lui Agheu și al lui Zaharia

1. Lăudați pe Domnul, că bine este a cânta; Dumnezeului nostru plăcută Îi este cântarea.

2. Când va zidi Ierusalimul, Domnul va aduna și pe cei risipiți ai lui Israel;

3. Cel ce vindecă pe cei zdrobiți cu inima și leagă rănile lor,

4. Cel ce numără mulțimea stelelor și dă tuturor numele lor.

5. Mare este Domnul nostru și mare este tăria Lui și priceperea Lui nu are hotar.

6. Domnul înalță pe cei blânzi și smerește pe cei păcătoși până la pământ.

7. Cântați Domnului cu cântare de laudă; cântați Dumnezeului nostru în alăută;

8. Celui ce îmbracă cerul cu nori, Celui ce gătește pământului ploaie, Celui ce răsare în munți iarbă și verdeață spre slujba oamenilor;

9. Celui ce dă animalelor hrana lor și puilor de corb, care Îl cheamă pe El.

10. Nu în puterea calului este voia Lui, nici în cel iute la picior bunăvoința Lui.

11. Bunăvoința Domnului este în cei ce se tem de El și în cei ce nădăjduiesc în mila Lui.

PSALMUL 147
Al lui Agheu și al lui Zaharia

1. Laudă, Ierusalime, pe Domnul, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane,

2. Că a întărit stâlpii porților tale, a binecuvântat pe fiii tăi, în tine.

3. Cel ce pune la hotarele tale pace și cu fruntea grâului te‑a săturat,

4. Cel ce trimite cuvântul Său pământului; repede aleargă cuvântul Lui;

5. Cel ce dă zăpada ca lâna, Cel ce presară negura ca cenușa,

6. Cel ce aruncă gheața Lui, ca bucățelele de pâine; gerul Lui cine‑l va suferi?

7. Va trimite cuvântul Lui și le va topi; va sufla Duhul Lui și vor curge apele.

8. Cel ce vestește cuvântul Său lui Iacov, îndreptările și judecățile Sale lui Israel.

9. N‑a făcut așa oricărui neam și judecățile Sale nu le‑a arătat lor.

Slavă…

PSALMUL 148
Al lui Agheu și al lui Zaharia

1. Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați‑L pe El întru cele înalte.

2. Lăudați‑L pe El toți îngerii Lui, lăudați‑L pe El toate puterile Lui.

3. Lăudați‑L pe El soarele și luna, lăudați‑L pe El toate stelele și lumina.

4. Lăudați‑L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri,

5. Să laude numele Domnului, că El a zis și s‑au făcut, El a poruncit și s‑au zidit.

6. Pusu‑le‑ai pe ele în veac și în veacul veacului; lege le‑a pus și nu o vor trece.

7. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile;

8. Focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui;

9. Munții și toate dealurile, pomii cei roditori și toți cedrii;

10. Fiarele și toate animalele, târâtoarele și păsările cele zburătoare;

11. Împărații pământului și toate popoarele, căpeteniile și toți judecătorii pământului;

12. Tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii,

13. Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s‑a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer.

14. Și va înălța puterea poporului Lui. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor lui Israel, poporului ce se apropie de El.

PSALMUL 149
Aliluia

1. Cântați Domnului cântare nouă; lauda Lui în adunarea celor cuvioși.

2. Să se veselească Israel de Cel ce l‑a făcut pe el și fiii Sionului să se bucure de Împăratul lor.

3. Să laude numele Lui în horă; în timpane și în psaltire să‑I cânte Lui.

4. Că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și‑i va izbăvi.

5. Se vor lăuda cuvioșii întru slavă și se vor bucura în așternuturile lor.

6. Laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor,

7. Ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare,

8. Ca să lege pe împărații lor în obezi și pe cei slăviți ai lor în cătușe de fier,

9. Ca să facă între dânșii judecată scrisă. Slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi.

PSALMUL 150
Aliluia

1. Lăudați pe Domnul întru sfinții Lui; lăudați‑L pe El întru tăria puterii Lui.

2. Lăudați‑L pe El întru puterile Lui; lăudați‑L pe El după mulțimea slavei Lui.

3. Lăudați‑L pe El în glas de trâmbiță; lăudați‑L pe El în psaltire și în alăută.

4. Lăudați‑L pe El în timpane și în horă; lăudați‑L pe El în strune și organe.

5. Lăudați‑L pe El în chimvale bine răsunătoare; lăudați‑L pe El în chimvale de strigare.

6. Toată suflarea să laude pe Domnul!

Slavă…

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Psaltirea – Catisma a douăzecea
Loading
/

DISTRIBUIE

Emisiuni recente