Raportul-sinteză al Anului omagial şi comemorativ 2021

de | dec. 17, 2021

În cadrul ședinței solemne a Sfântului Sinod, vineri, 17 decembrie 2021, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a prezentat raportul‑sinteză intitulat „Anul omagial al pastorației românilor din afara României și Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor”:


La inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca 2021 să fie proclamat, în Patriarhia Română„Anul omagial al pastoraţiei românilor din afara României” și „Anul comemorativ al celor adormiţi în Domnul; valoarea liturgică şi culturală a cimitirelor” (Hotărârea Sfântului Sinod nr. 10.806/ 2019).

Împreună cu cele două teme, omagială și comemorativă, Sfântul Sinod a aprobat și programul‑cadru național bisericesc, prin care au fost stabilite obiective privind realizarea acestui proiect religios‑duhovnicesc, cultural‑editorialistic, misionar şi mediatic la nivelul tuturor unităților bisericeşti ale Patriarhiei Române, din țară şi din diasporă.

În contextul pandemiei de COVID‑19, măsurile sanitare de combatere a infectării, adoptate la nivel național și internațional, au limitat manifestările culturale și sociale programate pentru anul 2021, astfel că o mare parte dintre proiectele stabilite au fost anulate ori s‑au desfășurat în mediul online, iar altele au fost înlocuite de campanii sociale și filantropice.

Datele și rezultatele comunicate de sectoarele Administrației Patriarhale, de Centrul de Presă BASILICA și de Centrele eparhiale oferă o imagine de ansamblu privind activitățile desfășurate în cuprinsul Patriarhiei Române de‑a lungul Anului omagial și comemorativ 2021.

Încă de la începutul anului 2021, la solicitarea Cancelariei Sfântului Sinod, în Biserica Ortodoxă Română s‑a desfășurat o acțiune de inventariere și evidențiere a tuturor monumentelor înălțate în cinstea eroilor neamului, dar și a mormintelor sau construcțiilor funerare dedicate unor eroi sau personalități marcante, care se află în proprietatea sau administrarea unităților de cult (parohii, mănăstiri, protopopiate, centre eparhiale). De asemenea, s‑au efectuat lucrări de igienizare și restaurare a mormintelor și construcțiilor funerare.

Medalii și Diplome omagiale

Sub îndrumarea și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pentru Anul omagial al pastorației românilor din afara României, în Atelierele Institutului Biblic a fost făurit Ordinul „Sfântul Ioan Iacob” – Engolpion pentru arhierei (din argint, 60 de exemplare); Cruce pectorală pentru clerici (din alamă, 50 de exemplare); insignă pentru mireni (din alamă, 70 de exemplare).

De asemenea, în colaborare cu Monetăria StatuluiAtelierele Institutului Biblic au realizat Medalia omagială (din alamă aurită, 300 de exemplare) pentru Anul omagial al pastorației românilor din afara României și Medalia comemorativă (din alamă aurită, 300 de exemplare) pentru Anul comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor.

Congrese, simpozioane și colocvii

În strânsă legătură cu cele două teme, Patriarhia Română și Centrele eparhiale au organizat online și fizic, cu respectarea măsurilor sanitare, congrese, simpozioane și colocvii, la care au participat personalități din țară și din străinătate.

În acest sens, amintim Simpozionul Internaţional de Teologie „Pastorația românilor din afara României: responsabilitate eclesială și unitate etnică” (Palatul Patriarhiei, 8‑11 decembrie 2021) și Congresul Naţional Catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”, ediţia a XIV‑a (Mănăstirea Caraiman, 27‑30 septembrie 2021).

La nivel eparhial, au fost organizate numeroase conferințe, evenimente și campanii culturale, cercuri pastorale și misionare, cateheze și seri duhovnicești, dintre care menționăm: Simpozionul Internațional Dumitru Stăniloae „Ortodoxie și modernitate”, ediția a VIII‑a, organizată de Arhiepiscopia Iașilor; conferințe preoțești cu tematica anului omagial și comemorativ derulate în cadrul Arhiepiscopiei Sibiului; conferințele „Parohia ortodoxă română din diasporă: paradigmă misionară multifactorială” și „Cu gândul la cei plecați, ne rugăm pentru ei Celui ce este Învierea și Viața și le îngrijim mormintele”, organizate în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului; Conferința Internațională „Țările Române în secolul XIX. 200 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu”, organizată în cadrul Arhiepiscopiei Craiovei; conferința preoțească „Pastorația românilor din afara granițelor țării”, desfășurată în Arhiepiscopia Timișoarei; Conferința „Sfântul Iosif cel Milostiv și Sfântul Dionisie Erhan – ierarhii vremurilor lor” desfășurată în Arhiepiscopia Chișinăului cu ocazia întâlnirii preoților din parohiile situate pe cele două maluri ale Prutului; conferințele din cadrul programului „Universitatea de Vară a Mitropoliei”, organizate în Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale; conferințe preoțești cu tematica Anului omagial și comemorativ 2021 au fost organizate în Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, precum și în Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Statelor Unite ale Americii; simpozioane științifice cu temele anului omagial și comemorativ s‑au desfășurat și în Arhiepiscopia Tomisului și în Arhiepiscopia Târgoviștei; Conferința Națională „Ziua Culturii Naționale”, organizată în cadrul Arhiepiscopiei Sucevei; Simpozionul Internațional de Teologie, Știință și Artă „Pastorație și misiune în diasporă”, organizat de Arhiepiscopia Alba Iuliei; Simpozionul Internațional „Sfântul Antim Ivireanul în memoria cultural-spirituală a Ortodoxiei” și Simpozionul Național „Patriarhul Justinian Marina – 120 de ani de la naștere”, organizate în Arhiepiscopia Râmnicului; conferința „Comunitățile de credincioși ortodocși români aflate în diasporă. Istorie, evoluție, activitate misionară, organizare canonică și pastorală”, susținută în cadrul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului; sesiunea de comunicări științifice „Diaspora românească și organizarea ei”, desfășurată în cadrul Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului; conferințe pastoral‑misionare și sesiuni de comunicări științifice cu tematica anului omagial și comemorativ au fost organizate și în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, Arhiepiscopia Dunării de Jos și Arhiepiscopia Aradului; Simpozionul Internațional „Pastorație și misiune în diaspora românească – provocări și perspective. Grija Bisericii Ortodoxe pentru cei răposați, reflectată în ierurgiile consacrate” s‑a desfășurat în Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei; Simpozionul Internațional „Maramureș – promotor al culturii și identității românești în lume”, organizat de Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului; conferința „Mitropolit Visarion Puiu – 100 de ani de la alegerea, hirotonia, învestirea și înscăunarea ca Episcop al Argeșului”, organizată în Episcopia de Bălți; conferința „Pastorația românilor din jurul granițelor țării”, organizată de Episcopia Basarabiei de Sud; conferința duhovnicească „Așezămintele românești din Muntele Athos – Schitul Prodromu”, desfășurată în cadrul Episcopiei Sloboziei și Călărașilor; serile filocalice „Unitatea de credință a românilor din țară și din afara ei”, susținute în Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei și Harghitei; conferința preoțească „Redescoperirea dimensiunii profetice a vocației slujirii preoțești. Provocările fenomenelor contemporane: migrație, criză economică și socială prelungită, instabilitate și impredictibilitate”, organizată de Episcopia Alexandriei și Teleormanului; conferința „Suntem cu toții o familie”, organizată de Episcopia Giurgiului; programul Cateheza de sâmbătă seara, cu tematica anului omagial și comemorativ, a fost derulat în cadrul Episcopiei Slatinei și Romanaților; sesiuni de comunicări științifice și conferințe preoțești s‑au desfășurat și în Episcopia Tulcii; conferința „Crâmpeie de viață, trăire și mărturisire din istoria diasporei române din Occident” a fost organizată în Episcopia Sălajului; seminarul catehetic „Coliva pentru cei adormiți, semnificație și mod de preparare”, desfășurat în Episcopia Devei și Hunedoarei; conferințele „Chip de păstor printre românii din diasporă” și „Tensiune între păstrarea identității etnice și celei spirituale. Ce ne dorim pentru copiii noștri?”, susținute în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei; conferințe preoțești cu temele anului omagial și comemorativ organizate în Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei; conferința „Viața în Europa de Nord: bucuriile spirituale recomandate creștinului ortodox trăitor în diasporă”, organizată de Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord; sesiunea de comunicări științifice „Contextul înființării primelor parohii românești din Australia și Noua Zeelandă: istoricul și activitatea pastoral‑misionară și administrativă la aceste parohii”, organizată în Episcopia Ortodoxă Română a Australiei și Noii Zeelande; și nu în ultimul rând conferința „Crescând român ortodox în America de Nord”, desfășurată în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei.

Apariții editoriale

În Anul omagial și comemorativ 2021, Editurile Patriarhiei Române au publicat 10 titluri. Astfel, la Editura BASILICA a apărut volumul: † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Comemorarea celor adormiți în Domnul. Act de credință și de comuniune între generații; precum și titlurile Ostrovul învierii. Cimitirul Mănăstirii Cernica; Biserica Ortodoxă Română: promotoare a identității eclesiale, culturale și etnice a românilor din afara României (studii și articole); Diaspora Bisericii Ortodoxe Române; O versiune muzicală inedită a Prohodului Domnului în limba română.

La Institutul Biblic și de Misiune Ortodoxă au apărut volumele Slujbe de înmormântare, parastase și alte rânduieli pentru cei adormiți în Domnul și Rugăciuni pentru cei adormiți în Domnul.

La editurile eparhiale au fost publicate mai multe titluri și lucrări tematice, dintre care enumerăm: † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Iubirea mai tare decât moartea. Înțelesul și folosul pomenirii celor adormiți în Domnul; † Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Însemnări pe lespedea inimii, 2 volume; Principii spirituale și sociale în „Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie”  (Editura „Cuvântul Vieții”); Țara cea mai bună din lume, Monografia Capelei M. Sturza din Baden‑BadenPr. Dumitru Stăniloae, eclesiologie în dialog și volumul colectiv Înaltpreasfințitul Adrian Hrițcu, 8 ani de la trecerea la cele veșnice (Editura Doxologia); Împlinirea omului în viața de familie și CD audio Viața Sfintei Maria Egipteanca (Editura „Apostolia”); † Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Voievodul Mihai Viteazul – apărător și mărturisitor al credinței strămoșeștiVoievodul Radu cel Mare – sprijinitor al Ortodoxiei, promotor al culturii și al tiparului (Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei); † Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Cuvântări la ceas de priveghere și Paraclisul Maicii Domnului. O scrisoare de pocăință a sufletului (Editura „Crimca”); Sfântul Grigorie Decapolitul și Peștera Sfântului Grigorie de la Bistrița (Editura „Praxis”); † Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, Sfânta Liturghie pe înțelesul tuturor și Cimitirul românesc ‑ spațiu sacru și element de patrimoniu (Editura Episcopiei Slatinei și Romanaților); Dumnezeu și îngerii în viziunea Sfinților Părinți și Îngerii căzuți și căderea oamenilor în păcat (Editura Episcopiei Sălajului).

Totodată, în mai multe Centre eparhiale au fost îngrijite diferite ediții și publicate volume dedicate anului 2021, precum: † Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului (coord.), Monografia Centrului eparhial; albumul Colecția Muzeală Episcop Elie Miron Cristea și volumul Catedrala Episcopală din Caransebeș. Mărturia unui vis împlinit – un deceniu de la sfințire (2010‑2020), apărute în Episcopia Caransebeșului; Scrisori către Dumnezeu, publicat în Episcopia Italiei. Acestor lucrări li se alătură numeroase studii și articole tipărite în revistele bisericești eparhiale din țară și din străinătate.

Concursuri și programe catehetice

În anul 2021, Patriarhia Română a organizat Concursul Naţional Catehetic Biserica: familia românilor de pretutindeni (10 decembrie 2020 – 22 august 2021), în cadrul căruia s‑au încheiat parteneriate și înfrățiri între parohii și comunități din țară și din străinătate. De asemenea, Patriarhia Română a organizat Concursul Naţional Icoana ortodoxă – lumina credinței, ediția a X‑a (1 martie – 1 septembrie 2021), care a cuprins secțiunile: Icoană pe lemn, Pomelnic pe lemn și Proiect de cruce funerară, specifice Anului comemorativ 2021; dar și Festivalul‑concurs Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul!, ediția a XIII‑a (15 iulie – 27 octombrie 2021). De asemenea, au fost organizate cele trei noi ediții ale Proiectului Alege școala! pentru intensificarea participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate (2021‑2023).

La nivel eparhial, au fost desfășurate concursuri și programe catehetice, precum Expoziția internațională de artă laică și religioasă intitulată „Împreună, Artă și Credință” a Arhiepiscopiei Iașilor; Tabăra de religie „Muguri de lumină” organizată de Arhiepiscopia Sibiului; Festivalul de pictură „Îngerul a strigat”, ediția a XX‑a, organizat de Arhiepiscopia Craiovei; „Festivalul Etniilor”, organizat de Arhiepiscopia Timișoarei; concursul „Învierea Domnului reflectată în sufletul copilului”, desfășurat în Arhiepiscopia Chișinăului; lansarea proiectului de cercetare „Diaspora ortodoxă română: Misiune, provocări, perspective”, pentru perioada 2021‑2024, al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale; pelerinajul de peste 5.800 km săvârșit de preoți din Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului la cimitirele și locurile de îngropare din Europa unde sunt înmormântați soldați români jertfiți în cele două războaie mondiale; proiectul „Pelerin american – un ochi pentru trecut și celălalt ochi pentru viitor”, al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii; proiectul „Ora de Sus inima!”, al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților; lansarea proiectului „Un erou, o candelă aprinsă” în Arhiepiscopia Alba Iuliei; Concursul catehetic „Maica Domnului, bucuria copiilor” în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei; proiectul „Alege școala pentru viață”, din Episcopia Hușilor; realizarea icoanei Anului omagial 2021 Maica Domnului, Ocrotitoarea românilor migranți, în Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului; proiectul „Memoria și lucrarea Bisericii”, al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor; proiectul „Cimitirul Ortodox Român din Torino”, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei; atelierul de pictură bizantină „Icoana – Chip al credinței românilor de pretutindeni”, al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei.

La nivelul unităților de cult, s‑au desfășurat diverse acțiuni și proiecte social‑filantropice, tabere, concursuri de pictură și artă sacră, expoziții de icoane, prezentări de fotografie, activități creative cu specific creștin. Au fost organizate fizic sau online seri duhovnicești, concerte de muzică bisericească și muzică de folclor, întâlniri duhovnicești, interviuri, prelegeri în cadrul cărora au fost dezbătute diverse teme privind Anul omagial și comemorativ 2021.

De asemenea, tematica anului 2021 a fost dezvoltată și aprofundată în predici, cateheze, cuvântări, meditații biblice și discuții libere, dar și în cadrul orelor de religie predate la nivelul învățământului preuniversitar.

Acțiuni și campanii social‑filantropice

În unele eparhii din țară și străinătate s‑au desfășurat acțiuni de ajutorare și campanii filantropice în contextul provocărilor și dificultăților la nivel social. Dintre acestea menționăm proiectul „Sprijin pentru un viitor frumos!”, dedicat copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, desfășurat de Arhiepiscopia Iașilor; proiectul „O mână întinsă aproapelui nostru”, derulat în Arhiepiscopia Sibiului; Misiunea Socială „Diaconia” din Arhiepiscopia Chișinăului; achiziționarea și recondiționarea de către Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului a unei case pentru o familie nevoiașă din judeţul Vaslui; programul filantropic la Duminica părinților și copiilor din Arhiepiscopia Dunării de Jos; premierea de către Episcopia Alexandriei și Teleormanului a pompierilor români care au ajutat la stingerea incendiilor din Grecia în anul 2021.

În același timp, la nivelul Patriarhiei Române au fost continuate intensa campanie de donare de sânge, acordarea de burse credincioșilor cu posibilități materiale reduse, precum și acțiuni de oferire de tablete electronice elevilor care au participat la cursurile școlare online.

Mass‑media bisericească

Sub aspect mediatic, mass‑media bisericească centrală și locală a promovat și publicat evenimentele desfășurate în contextul anului 2021 – Anul omagial al pastoraţiei românilor din afara României și Anul comemorativ al celor adormiţi în Domnul; valoarea liturgică şi culturală a cimitirelor.

La nivel central, Biroul de presă şi relaţii publice al Patriarhiei Române a adus la cunoştinţa opiniei publice, prin comunicate de presă, precizări și intervenții mediatice ale reprezentanților săi, atât tematica și manifestările anului omagial și comemorativ 2021 în Patriarhia Română, manifestări care în contextul pandemiei și al stărilor succesive de alertă s‑au desfășurat preponderent în spațiul online, cât și poziționarea și mesajele instituționale care s‑au impus în contextul vieții sociale și bisericești din toamna acestui an, marcată grav de valul 4 al pandemiei.

În contextul mediatic dominat de campania de vaccinare desfășurată de autorități în acest an, Biroul de presă al Patriarhiei Române a redactat și difuzat numeroase comunicate de presă referitoare la poziționarea nuanțată, dar favorabilă a Bisericii față de vaccinare, clarificând limitele între care poate Biserica să se implice în informarea credincioșilor ei în legătură cu un act medical, dar oferind acestora îndemnul limpede de orientare spre sfatul medicilor specialiști.

Agenția de știri Basilica a evidențiat tematicile anului 2021 printr‑un număr de aproximativ 1.200 de articole (știri, interviuri, reportaje), dintre care 250 au fost traduse în limba engleză. Aceste tematici au fost abordate și în numeroase materiale realizate exclusiv pentru social media (Facebook, Instagram, Twitter).

Au fost mediatizate cu prioritate evenimentele eparhiilor ortodoxe române din jurul granițelor țării și din diasporă, dar și cele legate de tema comemorativă a anului 2021, cum au fost concursurile eparhiale privind organizarea cimitirelor. La zilele naționale ale țărilor unde Biserica Ortodoxă Română are unități de cult, au fost realizate articole de tip „Factbox”, materiale care vizează specificul Ortodoxiei românești în zona respectivă, situația parohiilor și informații de contact. De asemenea, au fost transmise buletine informative de tip newsletter prin e-mail cu resurse adresate românilor din diasporă.

Au fost promovate prin diferite materiale pentru social media sărbătorile sfinților ocrotitori ai românilor din afara granițelor. Au fost realizate diverse interviuri cu preoți sau ierarhi din diasporă, fotoreportaje la cimitire (Mănăstirea Cernica, Cimitirul Bellu) și la diferite monumente ale personalităților și eroilor.

Publicațiile LUMINA au alocat pagini și rubrici speciale pentru temele Anului omagial și comemorativ 2021. Prin ediţiile tipărite ale Ziarului Lumina, Luminii de Duminică şiVestitorului Ortodoxiei, precum și prin prezenţa digitală pe site‑urile www.ziarullumina.ro, www.vestitorulortodoxiei.ro și în rețele sociale, au fost mediatizate activitățile tematice organizate de Patriarhia Română, de Centrele eparhiale, de şcolile teologice şi de alte instituţii educaţionale şi culturale.

Ziarul Lumina a promovat proiectele educaţionale, catehetice, editoriale și social‑filantropice desfășurate în eparhiile, parohiile și mănăstirile din afara României, prin selecții de știri, interviuri, reportaje şi documentare. Obiectivul principal a fost mai buna cunoaștere de către cititorii din țară a vieții spirituale a românilor aflați departe de patria de origine și, prin intermediul comunicării virtuale, cultivarea și intensificarea legăturilor între românii ortodocși de pe diferite meridiane ale lumii, prin credință, limbă și cultură.

În cadrul rubricilor speciale dedicate Anului comemorativ al celor adormiți în Domnul, s‑a accentuat evidențierea și promovarea valorii liturgice și culturale a cimitirelor, ca monumente ale continuității și simboluri ale recunoștinței și comuniunii între generații. Au fost promovate modelele de bune practici în privința grijii față de locurile în care își dorm somnul de vecii străbunii noștri, s‑au scris articole despre temeiurile teologice ale tradițiilor ortodoxe privind respectul față de cei adormiți în Domnul. Au fost readuse în conștiința publică personalități uitate, demne de respectul comunităților pe care le‑au slujit și s‑au realizat documentare fotografice cu cimitire reprezentative pentru istoria națională și locală.

Anul omagial 2021, dedicat pastorației românilor din afara României, a reprezentat pentru Lumina de Duminică o deschidere către viața bisericească a românilor din diasporă. Experiențele duhovnicești, cuvintele de învățătură și predicile mai multor slujitori din alte țări au fost găzduite în paginile săptămânalului de cultură și spiritualitate al Patriarhiei Române.

Publicaţia de informaţie bisericească Vestitorul Ortodoxiei a dublat în anul 2021 numărul articolelor dedicate diasporei ortodoxe române.

Postul Radio TRINITAS a desfășurat o bogată activitate prin care a promovat programul omagial și comemorativ al Bisericii de anul acesta. Buletinele informative, jurnalele și emisiunile de actualitate religioasă au mediatizat, în peste 1.200 de știri, toate activitățile organizate de eparhiile Patriarhiei Române. A fost introdusă o rubrică de istorie culturală a exilului și a diasporei românești din secolele XIX și XX, intitulată „România din inima mea”. A fost difuzată o serie de reportaje sub genericul „Copiii dintre granițe”. Prin acest demers, radioul Patriarhiei Române a atras atenția asupra faptului că peste 100.000 de copii au cel puțin un părinte plecat să lucreze în altă țară.

În programele postului de Televiziune TRINITAS, în anul 2021, vocile românilor din diasporă s‑au făcut auzite în mod special în cele peste 40 de ediții ale emisiunii „România de peste granițe”. O atenție deosebită a fost acordată și românilor din regiunile istorice aflate în jurul țării prin lansarea noii emisiuni „Chipuri și inimi de români”. O altă emisiune lansată în acest an este „Timpul reîntoarcerii”, dedicată românilor care s‑au restabilit în România după ce au locuit, profesat sau studiat pentru mai mulți ani în diasporă, devenind modele de bune practici prin felul în care își folosesc experiența dobândită în străinătate pentru a ridica nivelul de calitate a vieții în societatea românească.

În cadrul proiectului „Purtătorii de neam”, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, au fost produse 35 de emisiuni dedicate diasporei, care au cuprins reportaje și interviuri realizate în țări precum: Italia, Irlanda, Franța, Suedia, Danemarca, Republica Moldova, Ungaria sau Belgia.

În Anul omagial al pastorației românilor din afara României au fost realizate filmele documentare „Credința – patria românilor de pretutindeni” și „Români în gulagul sovietic”.

În contextul Anului comemorativ al celor adormiţi în Domnul; valoarea liturgică şi culturală a cimitirelor, la componenta Cultură a Sectorului cultură și patrimoniu religios al Patriarhiei Române a fost inițiată elaborarea medalioanelor biografice și a argumentelor pentru începerea demersurilor de canonizare a unor mărturisitori și mari duhovnici misionari români din timpul comunismului. Totodată, au fost realizate filmele documentare: „Părintele Dometie Manolache – monah mărturisitor și darnic”, „Cimitirul Mănăstirii Cernica. Istorie și veșnicie”, iar în prezent se lucrează la elaborarea filmului documentar „Mormântul Eroului Necunoscut”.

La nivel local, mass‑media bisericească a promovat programul‑cadru al Anului omagial și comemorativ 2021 și evenimentele organizate cu acest prilej în eparhii, îndeosebi prin intermediul foilor parohiale, revistelor eparhiale, posturilor de radio și de televiziune existente în unele eparhii, precum și pe site‑urile oficiale.

În concluzie, această succintă prezentare evidențiază faptul că hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin care 2021 a fost proclamat Anul omagial al pastoraţiei românilor din afara României și Anul comemorativ al celor adormiţi în Domnul; valoarea liturgică şi culturală a cimitirelor, a avut o bogată și importantă rezonanță în rândul clericilor, monahilor și mirenilor din Biserica noastră.

Întregul personal al instituțiilor centrale și locale bisericești aduce slavă Preasfintei Treimi și cinstire tuturor celor care contribuie la păstrarea identităţii şi spiritualităţii româneşti în viaţa românilor aflaţi printre străini, în diaspora română, precum și celor care cinstesc memoria celor adormiți în Domnul și evidențiază și promovează valoarea liturgică și culturală a cimitirelor.

Nu în ultimul rând, aducem mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la inițiativa căruia 2021 a fost declarat Anul omagial al pastoraţiei românilor din afara României și Anul comemorativ al celor adormiţi în Domnul; valoarea liturgică şi culturală a cimitirelor, precum și tuturor membrilor Sfântului Sinod, care au vegheat și s‑au străduit ca aceste două importante teme să fie implementate în eparhiile Patriarhiei Române și să se materializeze în atât de numeroase și diverse activități desfășurate de‑a lungul acestui an.

† Varlaam Ploieșteanul
Episcop‑vicar patriarhal


Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

A treia ediție a expoziției-concurs de artă sacră „Ortodoxia”

A treia ediție a expoziției-concurs de artă sacră „Ortodoxia”

Sâmbătă, 25 mai 2024, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca a organizat cea de-a treia ediție a expoziției-concurs de artă sacră „Ortodoxia”. Evenimentul, desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Benedict...

Sfințirea Altarului de vară din Parohia Budești

Sfințirea Altarului de vară din Parohia Budești

Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat sâmbătă, 25 mai 2024, în mijlocul credincioșilor Parohiei „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Budești, județul Bistrița-Năsăud. Cu această...