Recomandare de carte: Monahismul, același și perpetuu, Arhim. Dumitru Cobzaru (coord.)

de | apr. 6, 2021 | Cărți vechi și noi

Recenzie la: Arhim. Dumitru Cobzaru (coord.), Monahismul, același și perpetuu, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2021.
pr. dr. Maxim Morariu


Dedicat Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei cu prilejul aniversării unui deceniu de la intronizarea în scaunul mitropolitan ștefanian, volumul părintelui Arhimandrit Dumitru Cobzaru, exarhul mânăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, intitulat: Monahismul, același și perpetuu, vine să vorbească cititorilor despre dinamica vieții monahale de pe aceste meleaguri.

În prefața demersului (p. 5-9), Înaltpreasfințitul Părinte pomenit anterior vorbește despre motivația sinaxelor monahale care au loc cu regularitate deopotrivă la nivel eparhial, cât și mitropolitan și subliniază faptul că:

„Aceste sinaxe monahale sunt binevenite, fiindcă, din păcate, secularizarea face pași repezi înainte și, atunci, noi ne propunem – mai mult, ne încăpățânăm – să ne luptăm cu ea. Iar ostașii din prima linie, cei mai curajoși, cei mai râvnitori împotriva secularizării, sunt călugării”. (p. 6).

La rândul său, în cuvântul de deschidere, părintele coordonator (p. 11-12) vorbește despre conținutul volumului, respectiv textele conferințelor susținute cu prilejul sinaxelor monahale ale Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului și Clujului și cele mitropolitane care s-au succedat în decursul acestui deceniu și argumentează alegerea titlului. Dânsul subliniază așadar faptul că:

„Reluând textele de față, am constatat că monahismul este și a rămas același și se perpetuează ancorându-se în eternitate, monahul redefinindu-se ca înger în trup într-o continuă devenire. Urcușuri și coborâșuri, căderi și ridicări, patimi și virtuți, agonie și extaz, toate constituind o luptă acerbă cu sinele, cu lumea, cu diavolul, în perspectiva depășirii firii căzute, a recuperării stării adamice și a dobândirii asemănării cu Dumnezeu. Așadar: Monahismul – același și perpetuu! Abordând o bogată paletă tematică, într-o polifonică rostire, felurit înzestrată, autorii monahi pun în lumină virtuți și personalități duhovnicești, martiriul alb ori roșu de-a lungul zbuciumatei noastre istorii, dar și o reflecție asupra prezentului secularizat, însoțită de răspunsuri izbăvitoare, izvorâte dintr-o adâncă simțire, gândire și trăire în duh: rugăciunea, pocăința, smerenia, ascultarea, trezvia, întreaga-înțelepciune, dragostea jertfelnică ori cea filantropică, împărtășirea deopotrivă din Cuvântul Domnului și cu Trupul și Sângele Său… În sfârșit, o luminoasă deschidere spre vremurile cele de pe urmă”. (p. 11-12).

Cititorii sunt apoi invitați să cunoască aspectele generale ce definesc viața monahală și organizarea ei în cuprinsul Arhiepiscopiei de sorginte ștefaniană (p. 13-42), căci părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru oferă, prin intermediul unui studiu amplu și bine documentat, o adevărată dare de seamă în cadrul căreia este prezentată evoluția sub aspectul infrastructurii și a elementelor de natură practică, a vieții monahale de aici. Apoi, părintele editor a găsit oportun să adauge conferințele celor care au vorbit călugărilor clujeni și bistrițeni în decursul timpului. Cititorii sunt astfel invitați să se întâlnească cu părintele Rafail Noica (p. 43-70), Înaltpreasfințitul Irineu Pop (p. 71-90), părintele Grigore Benea (p. 91-108), maica Parascheva Buculei (p. 109-124), părintele Arhimandrit Zaharia Zaharou (p. 125-160), părintele Natanael Zamfirache (p. 161-172), părintele Teofil Roman (p. 173-184), devenit între timp arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, părintele Dan Popovici (p. 185-204; p. 233-308), părintele Gavril Horț (p. 211-220), părintele Arhim. Dr. Paisie Cinar (p. 221-232), părintele protosinghel Luca Gheberta (p. 309-338), părintele Arhimandrit Samuel Cristea (p. 339-374) și părintele ieromonah Matei Motentan (p. 375-391). Tematica abordată este una vastă și binevenită, dat fiind contextul în care trăim.

Mărturie a dinamicii vieții monahale din Arhiepiscopia clujeană, lucrarea intitulată: Monahismul, același și perpetuu, coordonată de către părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru, se constituie nu doar într-o contribuție valoroasă, cu valențe duhovnicești, ci și într-o frumoasă mărturie cu privire la viața monahală de pe aceste meleaguri și modul în care s-a dezvoltat ea în decursul păstoririi Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. De aceea, ea se cuvine semnalată și recomandată, iar părintele editor merită felicitări pentru munca de tezaurizare depusă.

 

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/maxim-morariu/" target="_self">Protos. Maxim Morariu</a>

Protos. Maxim Morariu

Doctor în teologie al Faculății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca (Summa cum laude) și doctor în științe sociale al Universității Pontificale Angelicum din Roma (Summa cum laude). A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă clujeană (ca şef de promoţie) și un masterat în ,,Consiliere Pastorală şi Asistență Psihosocială”, în cadrul facultăţii menţionate, Facultatea de Istorie și Filosofie, nivel licență (2014), și masteratul în ,,Istoria Europei de Sud-est” (2016), Institutul Ecumenic de la Bossey (Universitatea din Geneva, 2018), și a studiat la Universitățile din Kosice, Graz, Belgrad, precum și la Universitatea Pontificală Angelicum din Roma, Italia. A publicat, editat, coordonat sau tradus nu mai puțin de 32 de volume și peste 300 de studii și articole de specialitate în țară și străinătate. Este membru editorial a 8 reviste de specialitate (2 indexate Web of Science), membru fondator și redactor-șef al Revistei Astra Salvensis, recunoscută la nivel internațional, secretar științific al Despărțământului „Vasile Moga” al ASTREI Sebeș și al Centrului de Studii „Ioan Lupaș” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și cercetător asociat al Universității din Pretoria (Africa de Sud). Ca om de radio realizează emisiuni și rubrici pentru Radio Renașterea (Cluj-Napoca), Radio Trinitas (București) și Radio Someș (Bistrița) și colaborează cu portalul doxologia.ro.

Ultimele articole

Veghe epifanică

Veghe epifanică

Luna ianuarie adună sub cupola pomenirilor cu slove sfinte figuri îngerești de părinţi aflaţi în proximitatea străvezimii dumnezeiești într-o măsură care cere și din partea ochilor noștri aripi de lumina. De veghe gerarului și înainte-mergător Înainte-Mergătorului,...

Proorocul Moise, „văzătorul de Dumnezeu”

Proorocul Moise, „văzătorul de Dumnezeu”

Înfricoșător lucru este să stai în preajma lui Dumnezeu. Așa ne spune Sfântul Apostol Pavel (Evrei 10, 31). Iar biografia Proorocului Moise ne-o dovedește cu prisosință. Schimbările în viața sa sunt atât de evidente și atât de radicale încât îi oferă personalității...

Mai multe din Cărți vechi și noi
Recomandare de carte: „JURNAL Părintele Sofian, zugravul de suflete”

Recomandare de carte: „JURNAL Părintele Sofian, zugravul de suflete”

Într-un interviu acordat recent, cunoscutul profesor și psiholog clujean Mircea Miclea spunea că, în vremuri de criză, omul are nevoie de un plan, altfel spus să aibă un scop clar. Universitarul mai arată că, în general  cei care au avut un scop clar, au traversat...

Un Jurnal cât o Școală

Un Jurnal cât o Școală

Am admirat mereu oamenii care au reușit să își descrie devenirea întru ființă în paginile unui Jurnal. Desigur că Jurnalul de la Păltiniș sau, mai aproape acela a lui Sașa Pană ori Kafka, asupra cărora sper să-mi îngăduie Dumnezeu să pot reveni, s-au întretăiat în...