O bunică evlavioasă atrage harul lui Dumnezeu, astfel că ea devine ca un magnet ce atrage copiii și nepoții. Iată o întâmplare lămuritoare. Pe timpul războiului, în 1940, într-un sat din Grecia părintele Teodor a plecat împreună cu diaconul său Lavrentie, ţinând cu evlavie Sfintele Daruri, să împărtăşească doi muribunzi. Unul dintre ei era un om bogat, arogant şi lipsit de pocăinţă. Au încercat să-l determine să se mărturi­sească, să conştientizeze că i se apropie sfârşitul, dar acela spunea că va mai trăi. Preotul a rămas să discute cu bogatul nepocăit, iar diaconul s-a grăbit să ajungă la cea de-a doua persoană. Era vorba de o bunicuţă evlavioasă, doamna Maria. In­trând în casa ei, diaconul a rămas surprins să vadă că în jurul femeii erau toate rudele ei. Avea opt copii căsăto­riţi, mulţi nepoţi şi chiar strănepoţi. Toţi erau prezenţi în jurul ei şi încercau să-i aline suferinţa. A rămas şi mai surprins să vadă în încăpere zeci de îngeri care o vegheau pe bătrână. Şi, mai mult, deasupra capului ei stătea chiar Maica Domnului, ştergându-i cu o batistă broboanele de sudoare. Din gura femeii se auzea abia şoptită rugăciunea: „Bucură-te Mireasă, pururea Fe­cioară!” Când diaconul s-a apropiat de pat cu Sfânta îm­părtăşanie, toţi îngerii au îngenuncheat. La fel şi Fe­cioara Maria, închinându-se Fiului şi Mântuitorului ei. După ce părintele a împărtăşit-o pe bătrână, îngerii au predat sufletul acesteia în mâinile Maicii Domnului şi împreu­nă au urcat spre cer. Iată deci o bunicuță cu opt copii căsăto­riţi, cu mulţi nepoţi şi chiar strănepoţi, ajunsă la măsurile sfințeniei în mijlocul lumii.

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Rolul bunicilor în viața duhovnicească a nepoților (ep. 7)
Rolul bunicilor în viața duhovnicească a nepoților (ep. 7)
/