Semnele sfârșitului vremii – Joi, săptămâna a 34-a după Rusalii

de | feb. 13, 2020 | Meditație la Evanghelia zilei

În ziua de joi din săptămâna a 34-a după Rusalii se citește pericopa din Evanghelia după Marcu, capitolul 13, versetele 31-34; 14, 1-2:

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Iar despre ziua aceea şi despre ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luaţi aminte, privegheaţi şi vă rugaţi, că nu ştiţi când va fi ziua aceea. Este ca un om care a plecat în altă ţară şi, lăsându-şi casa, a dat puterea în mâna slugilor, dând fiecăruia lucrul lui, iar portarului i-a poruncit să vegheze. Privegheaţi, dar, că nu ştiţi când va veni stăpânul casei: seara, sau la miezul nopţii, sau la cântatul cocoşilor, sau dimineaţa; ca nu cumva, venind fără de veste, să vă afle pe voi dormind. Iar ceea ce vă zic vouă, zic tuturor: Privegheaţi! Şi după două zile erau Paştile şi Azimele. Şi arhiereii şi cărturarii căutau cum să-L prindă cu vicleşug, ca să-L omoare. Dar ziceau: Nu la sărbătoare, ca să nu fie tulburare în popor.

Meditația la evanghelia de astăzi este realizată de Pr. Florin Parasca, preot paroh la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Tăuți:

Semnele sfârșitului vremii – Joi, săptămâna a 34-a după Rusalii
Meditație la Evanghelia zilei

 
 
00:00 / 11:53
 
1X
 

Actualitate