Poveste cu tâlc (Vineri, Săptămâna a VI-a după Rusalii)

Poveste cu tâlc (Vineri, Săptămâna a VI-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Mt 13, 44 – 54 Zis-a Domnul pilda aceasta: asemenea este împărăţia cerurilor cu o co­moară ascunsă în ţarină, pe care, găsind-o un om, a ascuns-o şi de bu­curia ei s-a dus, a vândut tot ce avea şi a cumpărat ţarina aceea. Iarăşi, ase­menea este...

Neghina din grâu (Joi. Săptămâna a VI-a după Rusalii)

Neghina din grâu (Joi. Săptămâna a VI-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Mt 13, 36 – 43 În vremea aceea, intrând Iisus îm casă, s-au apropiat de Dânsul ucenicii Săi, zicând: lămureşte-ne pilda neghinelor din ţarină. El le-a răspuns, zicând: Cel ce seamănă sămânţa cea bună este Fiul Omului, iar ţarina este lumea; sămânţa...

Matei vameşul (Sâmbătă. Săptămâna a V-a după Rusalii)

Matei vameşul (Sâmbătă. Săptămâna a V-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Mt 9, 9 – 13 În vremea aceea, trecând, Iisus a văzut pe un om cu numele Matei, care şedea la vamă şi i-a grăit lui: vino după Mine! Şi, sculându-se, a mers după Dânsul. Iar când şedea Iisus la masă, în casă, mulţi vameşi şi păcă­toşi au venit şi au...

Talanţii Sfintelor Taine (Vineri, săptămâna a V-a după Rusalii)

Talanţii Sfintelor Taine (Vineri, săptămâna a V-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Mt 13, 3 – 9 Zis-a Domnul pilda aceasta: iată, a ieşit semănătorul să semene sămânţa sa. Şi, semănând el, unele seminţe au căzut lângă drum şi au venit păsă­rile şi le-au mâncat. Altele au căzut pe loc pietros unde n-aveau pământ mult şi îndată au...

Mila Maicii Domnului (Joi, săptămâna a V-a după Rusalii)

Mila Maicii Domnului (Joi, săptămâna a V-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Mt 12, 46 – 13, 3 În vremea aceea, pe când Iisus propovăduia mulţimilor, iată mama şi fraţii Lui stăteau afară, căutând să vorbească cu Dânsul. Atunci cineva I-a spus: iată mama Ta şi fraţii Tăi stau afară, vrând să vorbească cu Tine. Dar El,...

Semnul lui Iona (Miercuri. Săptămâna a V-a după Rusalii)

Semnul lui Iona (Miercuri. Săptămâna a V-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Mt 12, 38 – 45 În vremea aceea au venit la Iisus unii dintre cărturari şi farisei, zicându-I: Învă­ţătorule, voim să vedem de la Tine un semn. Dar Iisus, răspunzând, le-a zis: neam viclean şi desfrânat cere semn, dar semn nu i se va da, fără nu­mai...

Emisiuni recente