„Şema Israel” (Miercuri, Săptămâna a XXXIII-a după Rusalii)

„Şema Israel” (Miercuri, Săptămâna a XXXIII-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Mc 12, 28 – 37 În vremea aceea s-a apropiat de Iisus unul dintre cărturari şi L-a întrebat: care este cea dintâi dintre toate poruncile? Iar Iisus i-a răspuns că cea dintâi dintre toate este aceasta: ascultă Israile, Domnul Dumnezeul nostru este...

„Şema Israel” (Miercuri, Săptămâna a XXXIII-a după Rusalii)

„Şema Israel” (Miercuri, Săptămâna a XXXIII-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Mc 12, 28 – 37 În vremea aceea s-a apropiat de Iisus unul dintre cărturari şi L-a întrebat: care este cea dintâi dintre toate poruncile? Iar Iisus i-a răspuns că cea dintâi dintre toate este aceasta: ascultă Israile, Domnul Dumnezeul nostru este...

Căsătoria a doua (Marţi, Săptămâna a XXXIII-a după Rusalii)

Căsătoria a doua (Marţi, Săptămâna a XXXIII-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Mc 12, 18 – 27 În vremea aceea au venit la Iisus saducheii care zic că nu este înviere şi   L-au între­bat, zicând: Învăţătorule, Moise ne-a lăsat scris că, de va muri fratele cuiva şi-i va rămâne femeia fără copii, atunci fratele lui să ia pe văduvă...

Dinarul Cezarului (Luni, Săptămâna a XXXIII-a după Rusalii)

Dinarul Cezarului (Luni, Săptămâna a XXXIII-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Mc 12, 13 – 17 În vremea aceea căpeteniile preoţilor şi cărturarii au trimis la Iisus pe unii din farisei şi din irodiani, ca să-L prindă în cuvânt. Deci au venit şi I-au zis: Învăţătorule, ştim că eşti omul adevărului şi nu-Ţi pasă de nimeni,...

Dumnezeu sau mamona (Sâmbătă, Săptămâna a XXXI-a după Rusalii)

Dumnezeu sau mamona (Sâmbătă, Săptămâna a XXXI-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Lc 16, 10 – 15 Zis-a Domnul: cel care este credincios în puţin şi în mult este credincios; şi cel ce este nedrept în puţin şi în mult este nedrept. Deci, dacă n-aţi fost credincioşi în bogăţia nedreaptă, cine vă va încredinţa vouă pe cea adevă­rată?...

Duhul sărbătorii (Vineri, Săptămâna a XXIX-a după Rusalii)

Duhul sărbătorii (Vineri, Săptămâna a XXIX-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Lc 21, 37 – 38; 22, 1 – 8 În vremea aceea învăţa Iisus ziua în templu, iar noaptea, ieşind din oraş, rămânea pe muntele numit Muntele Măslinilor. Şi tot poporul venea dis-de-dimineaţă la El în tem­plu, ca să-L asculte. Iar acum se apropia praznicul...

„Roada Duhului” (Joi, Săptămâna a XXIX-a după Rusalii)

„Roada Duhului” (Joi, Săptămâna a XXIX-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Lc 21, 28 – 33 Zis-a Domnul către ucenicii Săi: prindeţi curaj şi vă ridicaţi capetele voastre, pentru că se apropie mântuirea voastră. Apoi le-a spus o pildă: priviţi smochinul şi toţi co­pacii; când înfrunzesc ştiţi şi voi, privind la ei, că vara...

Templul din Ierusalim (Miercuri, Săptămâna a XXIX-a după Rusalii)

Templul din Ierusalim (Miercuri, Săptămâna a XXIX-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Lc 21, 5 – 8, 10 – 11, 20 – 24 În vremea aceea, vorbind unii cu Iisus despre templu, cum că este îm­podobit cu pie­tre frumoase şi cu podoabe, El a zis: vor veni zile când din cele ce vedeţi nu va ră­mâne piatră pe piatră care să nu se risipească....

Întrebarea saducheilor (Luni. Săptămâna a XXIX-a după Rusalii)

Întrebarea saducheilor (Luni. Săptămâna a XXIX-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Lc 20, 27 – 44 În vremea aceea au venit la Iisus unii dintre saducheii care tăgăduiesc că este înviere şi L-au întrebat, zicând: Învăţătorule, Moise ne-a lăsat scris: dacă cineva are un frate însurat şi acesta va muri neavând copii, atunci fratele să...

Samaria (Sâmbătă, Săptămâna a XXVI-a după Rusalii)

Samaria (Sâmbătă, Săptămâna a XXVI-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Lc 9, 57 – 62 În vremea aceea, mergând Iisus pe cale, un om a zis către El: Doamne, eu voi merge după Tine, oriunde Te vei duce. Atunci Iisus i-a zis: vulpile au vizuini şi păsările cerului cuiburi; dar Fiul Omului nu are unde să-şi plece capul. Şi a...

Tâlcuirea Legii (Vineri, Săptămâna a XXVI-a după Rusalii)

Tâlcuirea Legii (Vineri, Săptămâna a XXVI-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Lc 16, 15 – 18; 17, 1 – 4 Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: voi sunteţi cei ce vă faceţi pe voi drepţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu cunoaşte inimile voastre; căci ce este socotit înălţat între oameni, urâciune este înaintea lui...

Emisiuni recente