Sesiune de comunicări științifice studențești la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

de | iun. 7, 2018

Joi , 7 iunie 2018,  Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în colaborare cu Centrul de Cercetare „Ioan Lupaș”, au organizat cea de-a XI-a ediție a Sesiunii de comunicări studențești la nivel licență și master, cu titlul „Studențimea și intelectualitatea ortodoxă română și Marea Unire”.

Sesiunea de comunicări face parte din suita de manifestări științifice ale Facultății clujene, în cadrul Anul Centenar și asumate la nivelul Universității „Babeș-Bolyai”. De asemenea, evenimentele se încadrează în seria de manifestări organizate cu prilejul proclamării de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a „Anului omagial al unității de credință și de neam” și „Anul comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri din 1918”, în Patriarhia Română. Evenimentul științific are caracter național prin participarea studenților de la Facultățile de Teologie Ortodoxă din țară.

În deschiderea evenimentului, pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă, în calitate de gazdă, a adresat un Cuvânt de salut și mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Studenţii au pregătit lucrări pe tema propusă sau pe teme conexe, axate în jurul conceptului de unitate de credință și de neam, fiind redactate sub coordonarea științifică a unui cadru didactic din facultatea de unde provin. În luna octombrie, lucrările vor apărea în volumul dedicat simpozionului studențesc, iar ca element de noutate, în acest an vor fi acordate premiile „Nicolae Ivan” și „Liviu Galaction Munteanu” pentru cea mai bună lucrare la nivel licență, respectiv la nivel masterat.

Evenimentul s-a desfășurat pe patru secțiuni: la secțiunea I, moderatori au fost pr. conf. dr. habil. Gabriel-Viorel Gârdan, pr. lect. dr. Cosmin Cosmuța şi pr. prof. dr. Vasile Stanciu. Au susţinut lucrări: Alexandru Lazăr, “Ferdinand I <<Întregitorul>> – omul din spatele Marii Uniri”, coordonator pr. lect. univ. dr. Cosmin Cosmuța, Cluj-Napoca; Ioan-Aron-Stelian Lăzăroiu, “Epoca unirii în amintirile unui student la Viena”, coordonator pr. conf. univ. dr. Gabriel-Viorel Gârdan, Cluj-Napoca; Ștefan Ioniță, “Slujirea Bisericii Ortodoxe Române în timpul Primului Război Mondial”, coordonator pr. lect. univ. dr. Adrian Ignat, Târgoviște; Laurențiu Lucaci, “Ierarhi Ortodocși Români și făurirea Marii Uniri”, coordonator pr. conf. univ. dr. Gabriel-Viorel Gârdan, Cluj-Napoca; Daniel Vătuiu, “Suferinţele clerului oltean în timpul Primului Război Mondial (1916-1918)”, coordonator pr. conf. univ. dr. Grigore-Sergiu Popescu, Craiova; Andi-Constantin Bacter, “Marea Unire, un drum pribegit împreună. Biserica Ortodoxă

și Biserica Greco-Catolică”, coordonator pr. lect. univ. dr. Ionel Chira, Oradea; Grigore Chira, “Lupta pentru unitatea de credință la Sfântul Atanasie cel Mare”, coordonator pr. lect. univ. dr. Adrian Podaru, Cluj-Napoca; Adina-Georgiana Mureșan, “Reprezentări artistice ale Patriarhului Miron Cristea și legătura acestuia cu Marea Unire din 1918”, coordonator prof. univ. dr. habil. Marcel Muntean, Cluj-Napoca.

La secțiunea a II-a, moderatorul a fost pr. conf. dr. habil. Gabriel Viorel Gârdan. Au susţinut lucrări: Silvia Filipoi, “Implicarea profesorului sibian Nicolae Bălan în pregătirea Marii Uniri din 1918”, coordonator pr. lect. univ. dr. Cosmin Cosmuța, Cluj-Napoca; Alexandru-Mihai Carțiș, “Declarația de autodeterminare de la Oradea – moment crucial în formarea Marii Uniri. Aurel Lazăr și Roman Ciorogariu”, coordonator pr. prof. univ. dr. habil. Marius Țepelea, Oradea; Nicolae-Cristian Daia, ”Personalități participante la Marea Unire din 1918, înmormântate în cimitirul bisericii <<Sfântul Ioan>> din Caransebeș”, coordonator: arhim. lect. univ. dr. Casian Rușeț, Caransebeș; Alexandru-Nicolae Badea, “Mănăstiri din Oltenia ocupate de trupe străine între anii 1916-1918”, coordonator pr. conf. univ. dr. Grigore-Sergiu Popescu, Craiova; Georgian-Paul-Dimitrie Stroe, “Școala Pedagogică din Caransebeș în lupta pentru unitate națională”, coordonator arhim. lect. univ. dr. Casian Rușeț, Caransebeș; Mădălin Dărăștean, “Preparandia arădeană și rolul acesteia în mişcarea de emancipare naţională (1881-1918)”, coordonator protos. lect. univ. dr. Nicolae Tang, Arad; Cosmin-Iulian Cârstea, “Unitatea de credință, factor de unitate al poporului român”, coordonator pr. lect. univ. dr. Sorin Nicușor Bute, Târgovişte.

Secțiunea a III-a, a fost moderată de pr. lect. dr. Cosmin Cosmuța. Au prezentat lucrări: Raul-Mihai Haș, “Ideea de unitate națională în scrierile episcopului Roman Ciorogariu”, coordonator pr. lect. univ. dr. Ionel Chira, Oradea; Bogdan Șopterean, “Regele David – promotor al unității politice și religioase a semințiilor lui Israel”, coordonator pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, Cluj-Napoca; Loredana Lorinț, “Constantin Rădulescu Motru-poporul roman și idealul național”, coordonator arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, Cluj-Napoca; Sergiu-Vlăduț Meleg, “Părintele Liviu Galaction Munteanu, martir al Cuvântului”, coordonator diac. asist. univ. dr. Olimpiu-Nicolae Benea, Cluj-Napoca; Dana Cavaleru, “Olga Greceanu, <<Noi întâi am fost ortodocși și pe urmă am fost români>>”, coordonator arhid. dr. Nicolae Bălan, Cluj-Napoca; Daniel Gruia, “Înfăptuirea Marii Uniri și implicarea preoțimii, prin predică, în realizarea acesteia”, coordonator pr. conf. univ. dr. Miron Erdei, Oradea; Teodor-Romario Tudorache, “Pravilele bisericești și importanța lor în vederea dezideratului unirii tuturor românilor”, coordonator pr. asist. univ. dr. Santi Cosmin, Târgoviște; Dorel-Andrei Nistor, “Episcopia Armatei. Înființare și rol după Marea Unire din 1918”, coordonator pr. lect. univ. dr. Ovidiu Panaite, Alba Iulia.

Secțiunea a IV-a a fost moderată de pr. lect. univ. dr. Adrian Podaru. Au prezentat lucrări: Adrian-Radu Leș, “Unitatea Bisericii manifestată în Sfânta Euharistie. Perspective ortodoxe și penticostale”, coordonator pr. conf. univ. dr. Cristian Sonea, Cluj-Napoca; Andrei-Ionuț Mureșan, “Preotul Liviu Galaction Munteanu, fiu al Marii Uniri și făuritor de școală teologică. Viața și opera”, coordonator: diac. asist. univ. dr. Olimpiu Nicolae Benea, Cluj-Napoca; Dorin-Liviu Onciuleanu, “Pe treptele slujirii – O Credinţă, Un Neam, O Unire”, coordonator pr. lect. univ. dr. Adrian Podaru, Cluj-Napoca; Alexandra-Mihaela Șuiu, ”Unitatea de familie în inconștientul românesc”, coordonator arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, Cluj-Napoca; Ionuț Vasilache, “Cântarea bisericească și rolul ei în cadrul cultului divin ortodox”, coordonator asist. univ. dr. Mihail Vlădăreanu, Târgoviște; Radu-Adrian Mărincean, “Lupta Macabeilor pentru unitatea religioasă și politică a poporului ales”, coordonator asist. univ. dr. Stelian Pașca-Tușa, Cluj-Napoca; ierod. Gavriil-Ioan Boga, “Studiu de caz – Icoana ca obiect de patrimoniu, Maica Domnului cu Pruncul – Hodigritia de la Mănăstirea Ștefan-Vodă, localitatea Vad, judeţul Cluj”, coordonatori: diac. conf. univ. dr. Marin Cotețiu, asist. univ. dr. Victoria Grădinar, Cluj-Napoca.

Darius Echim

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Ședință de lucru a Sfântului Sinod | 11 iulie 2024

Ședință de lucru a Sfântului Sinod | 11 iulie 2024

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-au reunit joi, 11 iulie 2024, în ședință de lucru. Întrunirea ierarhilor Bisericii noastre a fost găzduită în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei și a fost prezidată de Preafericitul Părinte...