Sfânta Liturghie Arhierească de Izvorul Tămăduirii, hramul mic al Mănăstirii Rohia

de | mai 3, 2019

Vineri, 3 mai 2019, sărbătoarea Izvorul Tămăduirii, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi, Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia, cu ocazia celui de al doilea hram al mănăstirii.

Un hram care se sărbătoreşte de 70 de ani

Era începutul anilor grei ai comunismului anul 1949, care însemna şi începutul prigonirii Bisericii lui Hristos, iar Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian, pe atunci doar Ieromonah şi stareţ al Mănăstirii Rohia, a intuit, cu sclipirea sa genială de înainte văzător cu duhul, că pentru Biserică urmau să vină ani foarte grei, aşa cum s-a şi întâmplat. În asemenea condiţii, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian a chemat pe Maica Domnului în ajutor, ca rugăciunile adresate pentru Cea plină de Dar să sporească şi mai mult, în condiţiile în care exista, deja, hramul mare al mănăstirii, tot închinat Maicii Domnului, care se sărbătoreşte şi zi, şi anume Adormirea Maicii Domnului sau Sfântă Mărie Mare. Cu două hramuri închinate Maicii Domnului, Mănăstirea Rohia a răzbit prin anii grei care au urmat şi a rămas stâlp al credinţei ortodoxe în Nord-Vestul României, iar cei care au vrut distrugerea ei nu au reuşit să-şi ducă la îndeplinire planul distructiv. Ba, dimpotrivă, încă din acei ani grei, în loc ca Mănăstirea Rohia să fie distrusă, a început, mai târziu, să se dezvolte, cu ajutorul Maicii Domnului, ale cărei minuni se văd azi în ceea ce este, încă în devenire, Mănăstirea Rohia. Generaţii de generaţii să-şi unească rugăciunile şi tot nu va fi deajuns ca să-i poată mulţumi Maicii Domnului pentru minunile ce le-a făcut cu această mănăstire, sfinţind şi devenind loc sfânt, Munte Sfânt, pe care îl simţi de cum calci cu piciorul spre acest sfânt locaş. Ţie îţi mulţumim, Maica Domnului şi ocroteşte-i pe vieţuitorii şi binefăcătorii acestei sfinte mănăstiri!

Slujba vecerniei

Încă de joi după amiază, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a sosit la Mănăstirea „Sfânta Ana”, mănăstirea de metanie a Presfinţiri Sale, pentru a oficia Slujba Vecerniei, în fruntea unui sobor format din peste 20 de de preoţi şi diaconi şi în prezenţa multor credincioşi veniţi să se roage împreună cu Întâistătătorul Eparhiei.

Credincioşi mulţi au venit la aceste rugăciuni de seară din întreaga Ţară a Lăpuşului şi chiar de mai departe.

La stană s-au aflat Grupul Bizantin „Thelogos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit credincioşilor despre Sfânta Lumină, despre Săptămâna Luminată şi despre Izvorul Tămăduirii, sărbătoare închinată Maicii Domnului.

Sfânta Liturghie din ziua hramului

Începând de la ora 9,30, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească pe Altarul de Vară cu ocazia hramului mic al Mănăstirii Rohia, înconjurat de un sobor de peste 30 de preoţi şi diaconi.

Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarh mănăstiresc şi stareţul Mănăstirii Rohia, Pr. Adrian Mihali, consilier eparhial administrativ-bisericesc, Pr. Andrei Emil Pop, inspector eparhial, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul de Lăpuş, Pr. Mihai Gheduţiu, secretar protopopesc, Protos. Vasile Filip, stareţul Mănăstirii Rohiiţa, Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Teologic Liceal „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Dumitru Iuga din Săcel, care a venit cu o procesiune, de dimineaţă, din îndepărtatul Maramureş Voievodal, cu credincioşi şi credincioase îmbrăcaţi în frumoasele lor costume populare inegalabil colorate, Pr. Marius Iusco, din Rona de Jos, tot din Maramureşul Voievodal, în fruntea unui grup de credincioşi îmbrăcaţi şi ei în frumoasele costume populare, Pr. Marcel Marcus din Someş Uileac, Pr. Cristian Pop din Răzoare, alături de preoţi din aproape toate parohiile din Protopopiatul Lăpuş.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Bizantin „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu. La chinonic au cântat două pricesne foarte frumoase credincioşii pelerini din Parohia Săcel.

Credincioşi cu miile au venit să se închine la Mănăstirea Rohia la binecunoscuta icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului, precum şi la Sfintele Moaşte ale Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici, care au fost oferite Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin de Înaltpreasfinţitul Irineu al Olteniei. Numărul credincioşilor a fost la fel de mare ca la hramul mare, Adormirea Maicii Domnului.

Între credincioşi s-au aflat Vasile Moldovan, prefectul judeţului Maramureş, Mitru Leşe, primarul oraşului Tg. Lăpuş, Chestor General de Poliţie Ioan Buda, Inspectorul General al Poliţiei Române, Ing. Mircea Leţiu, membru în Adunarea Eparhială şi fost membru în Adunarea Naţională Bisericească, pe cheltuiala şi grija căruia se aduce, cu avionul, de la Bucureşti, Sfânta Lumină în toată Eparhia Maramureşului şi Sătmarului, în noaptea de Înviere, alte oficialităţi.

Cuvântul de învăţătură

În faţa credincioşilor, pentru care incinta Mănăstirii Rohia a devenit neîncăpătoare, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un cuprinzător cuvânt de învăţătură, în care a vorbit despre sărbătoarea Izvorul Tămăduirii:

„Ne găsim în această atmosferă pascală plină de lumină, plină de putere, de har şi de adevăr, în care ne salutăm creştineşte şi salutul este deodată un salut creştin, un adevăr şi o mărturisire de credinţă, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Spunem: Hristos a Înviat şi răspundem cu toată credinţa noastră: Adevărat a Înviat! Vinerea Izvorului Tămăduirii din Săptămâna Luminată este o sărbătoare închinată Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Maicii Domnului şi Maicii noastre, a tuturor, Împărăteasa Cerului şi a Pământului. Este o sărbătoare cu dată schimbătoare, pentru că totdeauna cade vineri în Sătămâna Luminată şi ştim că Sfintele Paşti au dată schimbătoare, pot să fie prăznuite cel mai devreme, la noi, la ortodocşi, în 4 aprilie, şi cel mai târziu în 8 mai. Este o sărbătoare ale cărei semnificaţii sunt legate de Învierea Domnului şi de Săptămâna Luminată.”

Apoi, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a referit la pericopa evanghelică ce se citește la această sărbătoare şi vorbeşte despre pelerinjul Mântuitorului la Ierusalim, ultimul pelerinaj al Mântuitorului, intrarea în templu şi tot ce a urmat în această zi, a vorbit despre patimile Mântuitorului şi prezenţa Maicii Domnului în apropierea Mântuitorului, despre Învierea Mântuitorului şi sărbătoarea Izvorul Tămăduirii din Săptămâna Luminată.

„Maica Domnului este prima Biserică, pentru că L-a purtat pe Dumnezeu într-Însa.  De aceea, este pictată pe bolta Altarului şi se vede peste catapeteasmă. Este Maica Domnului Platiterra, adică mai încăpătoare decât cerurile, pentru că L-a încăput pe Cel Neîncăput, pe făcătorul Cerului şi al Pământului. Maica Domnului este prima Biserică Vie. Căreia ne închinăm, pe Care O adorăm, O cinstim, O venerăm şi credem în puterea Ei, putere care vine de la Hristos, Fiul Ei, care, după Înviere, I-a lăsat toate darurile”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Sărbătoarea Maicii Domnului este aşezată în cinstea Maicii Domnului şi a unui eveniment, care s-a petrecut la Constantinopol, la sfârşitul secolului al V-lea, când un orb s-a vindecat, după ce s-a spălat cu apa tulbure a unui izvor din pădure, în urma unui glas din cer, al Maicii Domnului, pe care l-a auzit viitorul împărat Leon, militar aflat la plimbare prin pădure. Acelaşi glas i-a prevestit că va ajunge împărat. Când a ajuns împărat, a ridicat o biserică pe acel izvor, care se numeşte de atunci Izvorul Tămăduirii, ajuns loc de pelerinaj, iar evenimentul din acea zi a devenit sărbătoare bisericească.

Sfinţirea chivotului

La sfârşitul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a binecuvântat noul chivot al bisericii noi a Mănăstirii Rohia, copie fidelă a acesteia, făcut din inox, pe cheltuiala Chestorului General de Poliţie Ioan Buda, Inspectorul şef al Poliţiei Române, originar din Ţara Lăpuşului.

Icoană în dar

Părintele stareţ al Mănăstirii Rohia, Arhim. Dr. Macarie Motogna, a oferit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, în numele obştii mănăstirii, o icoană a Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici, deoarece vineri, 3 mai, a fost şi sărbătoarea Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vieţuit un an la această mănăstire, iar la Mănăstirea Rohia se păstrează la loc de cinste părticele de Sfinte Moaşte ale acestui sfânt, căruia i se închină credincioşii.

Pelerinii au fost serviţi, după obiceiul la această mănăstire, atât seara, cât şi în ziua hramului, cu o masă caldă oferită de credincioşii din Parohia Rogoz, Protopopiatul Lăpuş.

Andrei Fărcaş,

redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Patriarhul României împlinește vârsta de 73 de ani

Patriarhul României împlinește vârsta de 73 de ani

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, împlinește luni vârsta de 73 de ani. Preafericirea Sa se află în al 17-lea an de patriarhat, având peste trei decenii de slujire arhierească. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române este originar din satul Dobrești,...