Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală “Sfânta Treime” din Baia Mare

de | ian. 30, 2023

Duminică, 29 ianuarie 2023, a Cananeencei, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare. Ierarhul s-a aflat în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi, slujitori ai sfântului locaş de închinare. PS Iustin a rostit un cuvânt de învăţătură, a hirotesit pe părintele eclersiarh şi a acordat două distincţii.

„În duminica Femeii Cananeence ne amintim cu evlavie despre faptul că Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Întrupat, S-a lăsat înduplecat şi biruit de rugăciunea unei femei care avea în suflet o mare durere. Durerea suferinţei fiicei ei, care era cuprinsă şi chinuită de un demon”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală “Sfânta Treime” din Baia Mare„Desigur că în această duminică ne amintim de atitudinea Mântuitorului în tot timpul propovăduirii Sale. Ne amintim că prima minune a făcut-o la intervenţia Mamei Sale, în Cana Galileii. Ne amintim că a stat de vorbă cu femeia samarineancă pentru ca s-o vindece de tulburarea sufletească şi să-i dăruiască lumina cunoştinţei. Ne amintim de faptul că Mântuitorul a avut o atitudine altfel decât obiceiul şi tradiţia poporului ales şi a popoarelor din Orient, la care femeia are un rol secundar. Şi anume, a rostit despre Femeia Cananeeancă ce n-a rostit despre nicio altă femeie şi nici despre o altă persoană: O femeie, mare este credinţa ta, fie ţie cum voieşti! Apoi, ne amintim de momentul în care Mântuitorul preţuieşte smerenia, evlavia şi căinţa femeii păcătoase din casa lui Simon, care plânge şi cu lacrimi îi udă picioarele şi le şterge cu părul capului şi zice: i se iartă ei păcatele pentru că mult a iubit căinţa. Ne amintim de atitudinea pe care a avut-o faţă de femeia prinsă în adulter, căreia i-a salvat viaţa. În final înţelegem că Mântuitorul a venit să schimbe statutul femeii, pentru că însăşi femeia este aleasă de Dumnezeu să aibă un rol ales, un rol important în istoria mântuirii neamului omenesc. Dacă ne uităm unde a aşezat Dumnezeu pe Maica Domnului, a aşezat-o pe tron, prima femeie dintre fiii oamenilor, sigur, cea plină de har şi curată ca lumina soarelui şi ca şi crinul câmpului, a aşezat-o pe tron, pe tron împărătesc şi a aşezat la sânul ei şi apoi pe braţele ei pe Fiul Său, Care este Împăratul Cerului şi al Pământului deopotrivă, Maica Domnului numindu-se Împărăteasa Cerului şi a Pământului. Deci, creştinismul a schimbat rolul femeii şi a aşezat-o în demnitate maximă, până la urmă. Femeia mamă este cea care are măreţia şi cuprinderea iubirii divine, întrucât femeia mamă în genunchi biruieşte pe Dumnezeu şi Îl poate determina să schimbe deciziile luate în favoarea omului, în favoarea rugăciunii pornite dinntr-o inimă îndurerată. Am slujit la sfânta noastră Catedrală şi mulţumim Bunului Dumnezeu că am revenit în mijlocul credincioşilor care iubesc mult sfânta noastră Catedrală, a slujitorilor sfintei noastre Catedrale Episcopale „Sfânta Treime”, a tinerilor şi copiilor care cercetează acest sfânt locaş de închinare. Până la urmă, astăzi este vorba despre mamă şi copil, care călătoresc împreună spre Hristos”, a spus Preasfințitul Părinte Iustin.

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul slujitor a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar administrativ, Ierom. Serafim Bilţ, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Pr. Viorel Bud, Pr. Prof. Florin Hoban, inspector şcolar pentru Religie, Pr. Drd. Claudiu Ciscai, Pr. Florin Bălan, Pr. Adrian Morar, referent al Sectorului social-filantropic, Arhid. Teodosie Bud, consilier economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Diac. Vasile Petru Bud şi Diac. Vlad Nechita. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, dirijat de Prof. Paula Bondre, iar la chinonic a interpretat două pricesne cunoscuta solistă de muzică Maria Mihali.

Cuvântul de învăţătură

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un vast şi curpinzător cuvânt duhovnicesc, pornind de la Sfânta Evanghelie a duminicii.

„În duminica de astăzi am putut să contemplăm duhovniceşte, cu ochii sufletului nostru, minunea vindecării fiicei femeii cananeence, care era rău chinuită de un duh necurat, de un demon. Pericopa este relatată de Sfântul Evanghelist Matei, în capitolul XV. Înainte de săvârşirea acestei minuni, care a avut loc în afara pământului Ţării Sfinte, în ţinutul Tirului şi al Sidonului, Mântuitorul are o dispută cu cărturarii şi fariseii, care mereu iscodeau şi ispiteau, urmăreau cu pismă şi invidie toate gesturile şi ascultau toate cuvintele şi faptele pe care le făcea Hristos şi Îi reproşează Mântuitorului de ce mănâncă ucenicii Săi cu mâinile nespălate. La evrei erau aşa-zisele spălări rituale, foarte frecvente, ceea ce nu era rău. Iar la Mântuitorul era vorba de un formalism, nu doar de un act de igienă. Era un formalism care tindea să fie aşezat mai presus decât poruncile divine. Şi Mântuitorul le răspunde: dar voi de ce aţi schimbat poruncile lui Dumnezeu cu datina voastră? Mântuitorul a încercat să le aşeze în ordine, pentru că tradiţia sfântă este rânduiala bisericii. Mântuitorul mereu îi sancţiona şi nu suporta formalismul şi ipocrizia lor. Erau formali şi ipocriţi. Îi sancţiona mereu şi încerca să corecteze formalismul lor. După această discuţie cu cărturarii şi fariseii, Mântuitorul iese din pământul Ţării Sfinte în nord, în Galileea, şi trece în pământul Tirului şi al Sidonului.”

În aceste ţinuturi îi iese în întâmpinare femeia cananeeancă, strigând spre Mântuitorul ca să se milostivească cu ea şi să-i vindece fiica. Vindecare care se şi petrece datorită credinţei femeii.

„Este atât de uşor de înţeles, dar atât de gradios evenimentul! Este plin de grandoare!”, a zis Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. E măreţ momentul. De ce-i măreţ? Pentru măreţia unei femei în genunchi. A uneiSfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală “Sfânta Treime” din Baia Mare mame în genunchi, care biruieşte pe Dumnezeu. Mama aceea avea o măreţie cât tot ce era în jurul acela. Era umanitatea în suferinţă. Mama, care naşte şi aduce pe lume viaţa în suferinţă are o măreţie unică atunci când îngenunchează. Nu-i măreaţă femeia frumoasă şi cochetă. E frumoasă, dar nu-i măreaţă. Măreţia femeii stă în puterea ei de a naşte şi de a ţine pe braţe un copil. Atunci îi măreaţă femeia. Iar când copilul acela suferă, e în stare să se sacrifice pe sine, să sacrifice părţi din corpul ei şi să treacă peste orice limită de umilinţă. Şi e cu atât mai măreaţă. Se aşează în genunchi. În aceasta constă grandoarea acestui moment. Şi de aici putem să medităm la faptul, şi îmi place ideea, că Dumnezeu S-a lăsat biruit de femeie. Câte femei a salvat Fiul lui Dumnezeu! Deci, aici vindecă fiica, răspuns la credinţa ei exprimată atât de grandios. Aparent în umilinţă, în genunchi. Avea o grandoare deosebită. L-a impresionat pe Hristos şi a vrut să impresioneze şi pe Apostoli şi pe ceilalţi cu acest moment. A zis: Femeie, mare este credinţa ta! Ea era în genunchi”, a mai spus în cuvântul de învățătură Preasfințitul Episcop Iustin.

Preasfinţitul Părinte Episcop a relatat apoi despre alte minuni pe care le-a făcut Mântuitorul la rugămintea femeii: transformarea apei în vin la nunta din Cana Galileii, la rugămintea Mamei Sale, vindecarea femeii samarinence de tulburarea trupească la fântâna lui Iacob, salvarea femeii adultere de la moartea prin lapidare, iertarea femeii păcătoase din casa fariseului Simon. Lucrurile pe care le-a făcut Mântuitorul sunt unice, pentru aici şi pentru veşnicie. Creştinismul a ridicat femeia unde n-a ridicat-o nimeni niciodată. Evanghelia de astăzi este despre cât poate face o mamă şi cât de măreaţă este în genunchi. Dumnezeu se lasă biruit de femeia mamă şi de rugăciunile ei. O mamă poate să schimbe decizia lui Dumnezeu prin lacrimile şi rugăciunile ei. Acesta este mesajul sărbătorii de astăzi.

Hirotesire şi distincţii

Părintele Ieromonah Serafim Bilţ, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, a fost hirotesit Protosinghel, i-a fost dăruită sfânta cruce şi bederniţa, ca o răsplată pentru tot ce a făcut în noua ascultare de când a fost hirotonit Ierodiacon. Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a dăruit Corului „Doxologia” al Catedralei Medalia culturală „Nicolae Steinhardt”, pentru efortul cântatului din fiecare duminică şi pentru rezultatul la un concurs naţional, iar dirijoarea Prof. Paula Bondre a fost distinsă cu Crucea „Ordinul Cultural Nicolae Steinhardt”.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

 

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Sfânta Liturghie Arhierească de praznicul Înălțarea Domnului

Sfânta Liturghie Arhierească de praznicul Înălțarea Domnului

Joi, 13 iunie 2024, praznicul Înălțarea Domnului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească la biserica cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Baia Mare, a rostit cuvânt de învățătură, după...