Sfânta Liturghie Arhierească la hramul de iarnă a Mănăstirii Scărişoara Nouă

de | ian. 9, 2023

Sâmbătă, 7 ianuarie 2023, când sărbătorim praznicul Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a săvârşit Sfânta Liturghie, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, la Mănăstirea Scărişoara Nouă, Protopopiatul Carei, cu ocazia hramului de iarnă. Cei doi ierarhi au slujit în fruntea unui mare sobor de preoţi şi diaconi. Mănăstirea este cel mai vestic aşezământ monahal al Eparhiei şi, poate din ţară, situat pe graniţa cu Ungaria, în zona Careiului.

„Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul încheie sfintele sărbători creştine de iarnă. Sfântul Ioan Botezătorul este unul dintre cei mai mari bărbaţi născuţi din femeie, precum Mântuitorul a spus, şi este îngerul lui Dumnezeu trimis înaintea feţei Fiului Său ca să-I pregătească calea venirii Împărăţiei Cerurilor şi a vestirii ei, aşa cum consemnează Miheia Proorocul în cartea sa profetică, în capitolul III, versetul 1”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

„Lucrul acesta îl reia şi Mântuitorul atunci când Ioan Botezătorul, în temniţă fiind, îşi trimite ucenicii Săi să-l întrebe: Tu ești Cel ce va să vină sau să aşteptăm pe altul. După ce pleacă ucenicii lui Ioan, care, de fapt, văd că este împlinirea profeţiilor, Mântuitorul le spune: Mergeţi şi spuneţi lui Ioan ceea ce auziţi şi vedeţi: orbii văd, surzii aud, muţii vorbesc, leproşii se curăţesc, morţii înviază şi săracilor li se binevesteşte. Aceasta a fost profeţia din vechime despre venirea lui Mesia şi, după ce pleacă ucenicii, Mântuitorul se adresează poporului şi spune: Ce-aţi ieşit să vedeţi în pustie? Om îmbrăcat în haine moi? Nu. Aceia sunt în palatele împărăteşti. Prooroc? Da, mai mult decât un prooroc. El este Cel despre care s-a spus. Iată, Eu trimit pe îngerul Meu înaintea feşei Tale să pregătească calea Ta înaintea Ta. Ioan este cel mai mare bărbat născut din femeie. Despre nimeni n-a spus Mântuitorul acest lucru. De ce a spus aşa? Pentru că a fost înaintemergătorul Domnului în toate. A fost vestit de înger că se va naşte, s-a născut cu şase luni înaintea Mântuitorului, a început predica înaintea Mântuitorului, L-a Botezat şi L-a arătat lumii pe Hristos. Deci şi-a împlinit rolul unic pe care l-a avut în istoria mântuirii neamului omenesc şi şi-a încheiat viaţa în chip martiric”.

Sfânta Liturghie Arhierească la hramul de iarnă a Mănăstirii Scărişoara Nouă„Suntem la Mănăstirea Scărişoara Nouă, la această mănăstire care a luat fiinţă în 1991, care a fost păstorită de o succesiune de întâistătători. În cele din urmă a venit Părintele Timotei, care a pornit o reînnoire, timp de peste un deceniu. A înnoit cu totul mănăstirea şi astăzi este marea lavră a vestului. Şi biserica este o catedrală a vestului. Am obişnuit să vin în anii din urmă, când eram Arhiereu-Vicar, singur şi, de când Preasfinţitul Părinte Timotei este împreună cu noi slujitor, venim şi încheiem sărbătorile  creştine şi sfinte de iarnă aici, cu cinstirea Sfântului Prooroc înaintemergător şi Botezător Ioan. Slavă lui Dumnezeu pentru toate. Binecuvântăm obştea monahală, în frunte cu Părintele Arhimandrit Spiridon şi-L rugăm pe Dumnezeu ca aşa cum frumuseţea această văzută a mănăstirii se arată lumii, să fie şi frumuseţea duhovnicească a vieţuirii, după modelul Sfântului Ioan Botezătorul, Sfântul ei protector”, a spus Preasfințitul Episcop Iustin.

„Suntem în această frumoasă şi binecuvântată zi, în care ne găsim de sărbătoarea Soborului Sfântului Ioan Botezătorul, aici, la sfânta noastră mănăstire, care îşi serbează hramul mic de iarnă. Continuăm o tradiţie sfântă şi binecuvântată, pe care a iniţiat-o Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, şi, iată, că, cu ajutorul lui Dumnezeu, continuăm această frumoasă rânduială adunându-ne în sobor duhovnicesc, arătând dragoste şi binecuvântare faţă de toţi cei care Îl cinstesc pe Dumnezeu, Care este minunat între Sfinţii Lui”, a precizat Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul.

„În această sfântă şi dumnezeiască zi am săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în biserica nouă a sfintei noastre mănăstiri, înconjuraţi de un imens sobor de preoţi şi binecuvântarea Întâistătătorului Eparhiei noastre, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru această frumoasă zi şi-L rugăm să  binecuvinteze pe toţi cei care poartă numele Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul. La mulţi ani, binecuvântare şi mult ajutor de la Dumnezeu”, a mai spus Preasfinţitul Timotei Sătmăreanul.

Primire tradiţională în sunet de tulnice

Ierarhii şi soborul preoţilor şi diaconilor care au ieşit în întâmpinare au fost primiţi în sunete de tulnice, de credincioşi din Gârda de Sus, judeţul Alba, de unde au venit, cu circa 100 de ani în urmă, locuitorii satului Scărişoara Nouă, prin reforma agrară regală, când au fost răsplătiţi astfel de regele Ferdinand. Aici, în acest sat, a fost ridicată mănăstirea, care îl are ocrotitor pe Sfântul Ioan Botezătorul, ca mulţumire lui Dumnezeu peste binefacerile care s-au revărsat peste acest sat de când a fost înfiinţat şi până azi.

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie

Un mare sobor de preoţi şi diaconi a slujit la hramul de iarnă al Mănăstirii Scărişoara Nouă, alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar administrativ, Arhim. Spiridon Belei, stareţ, Arhim. Ghelasie Maxim, economul Mănăstirii Rohia şi consilier pe probleme silvice al Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, Pr. Florian Mocan, protopop de Carei, Pr. Ioan Socolan, protopop de Satu Mare, Pr. Marcel Malanca, protopop de Oaş, Pr. Ovidiu Bontoş de la Spitalul Judeţean „Constantin Opriş” din Baia Mare, Pr. Gabriel Chereji, paroh în Pomi, Pr. Vasile Tuns din Cerneşti, Pr. Alin Giurge din Pişcolt, Pr. Ioan Truşcă din Resighea, Pr. Marius Zota din Scărişoara Nouă,  Pr. Vasile Malanca din Andrid, Pr. Ciprian Paşca din Carei, Pr. Gheorghe Dat din Supuru de Jos, Pr. Călin Buzura din Carei, Pr. Vlad Marcu din Blaja, Pr. Vasile Nechita, pensionar, Pr. Lucian Tihai, pensionar, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Veredeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Gherasim Nap, şeful de cabinet al Arhiereului-Vicar, Arhid. Dumitru Botiş, inspector eparhial social, Arhid. Nactarie Handrău, de la această mănăstire, Diac. Ioan Onuţ Păcurar și Ipod. Vasile Pop.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois, iar la chinonic a interpretat o priceasnă preoteasa Ioana Botiş. În rândul credincioşilor s-au aflat deputatul Adrian Cozma, membru în Adunarea Naţională Bisericească, Cozmin Varga, primarul comunei Pişcolt, de care aparţine satul Scărişoara Nouă, Ing. Mircea Leţiu, fost membru în Adunarea Naţională Bisericească, alţi oficiali judeţeni sătmăreni şi locali.

Ioan a pregătit poporul pentru primirea lui Hristos

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un vast cuvânt de învăţătură despre Sfântul Prooroc şi Înainte-mergătorul Domnului Ioan Botezătorul. „Mare a fost Ioan Botezătorul, a schimbat mentalitatea poporului, care trăia sub povara legii. Legea era neputincioasă, nu putea să cureţe de păcat. Şi atunci a venit Ioan şi a botezat cu botezul pocăinţei, spre iertarea păcatelor şi a pregătit poporul pentru primirea lui Hristos. Mesajul lui s-a adresat tuturor categoriilor sociale. Atât a fost de puternic, încât a mişcat masele şi au venit la el. Pe cărturari şi pe farisei i-a mustrat. Pentru toţi avea mesaj. Şi toată lumea era în aşteptare, se boteza cu botezul pocăinţei şi se pregătea pentru primirea Celui Drept. Pe acest Sfânt mare îl cinstim noi astăzi”, a spus Preasfințitul Episcop Iustin.

Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul a oficiat rolul de gazdă, ca fost stareţ al acestei mănăstiri o perioadă de 11 ani, şi, drept urmare, a mulţumit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin pentru slujire, soborului pentru osteneală şi credincioşilor pentru prezenţă. Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin i-a urat La mulţi, deoarece a fost botezat cu numele de Ioan, pe care l-a purtat până la depunerea voturilor monahale. Este născut în ajunul praznicului Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, pe care îl are ca sfânt ocrotitor, alături de cel de Iustin, primit la călugărire. Din partea obştii şi a părintelui stareţ, cei doi ierarhi au primit câte o icoană cu Dreptul Simeon, în Anul omagial al persoanelor vârstnice, şi câte un coş cu flori.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

Mai multe poze aici:

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Sfânta Liturghie Arhierească de praznicul Înălțarea Domnului

Sfânta Liturghie Arhierească de praznicul Înălțarea Domnului

Joi, 13 iunie 2024, praznicul Înălțarea Domnului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească la biserica cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Baia Mare, a rostit cuvânt de învățătură, după...