Sfânta Liturghie de cinstirea Sfântului Iosif Mărturisitorul, ocrotitorului Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului

de | apr. 25, 2023

Luni, 24 aprilie 2023, ziua de prăznuire a Sfântului Iosif Mărturisitorul, ocrotitorul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, a fost zi de mare sărbătoare în Eparhie. Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Municipiul Baia Mare de către Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, şi Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, înconjuraţi de un sobor de 27 de preoţi slujitori şi 10 diaconi, în prezenţa unui mare număr de credincioşi de pe curpinsul Eparhiei.

„Cinstim astăzi în chip solemn pe Sfântul nostru ocrotitor, pe marele Iararh Mărturisitor Iosif, Episcopul Maramureşului, care a păstorit această Eparhie pe timp de două decenii, între 1690 şi 1711, apărând cu dârzenie, cu fermitate şi cu multă fidelitate sfânta şi dreapta credinţă a poporului drept credincios din nord-vestul României, pe unde este şi astăzi Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, reînviată în 1990, sub cârmuirea înţeleaptă a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Justinian. Acest Păstor mare, cu o viaţă sfântă, om al rugăciunii şi al înţelepciunii, a păstorit în vremuri grele, când Biserica lui Hristos şi poporul român cel drept credincios a fost atras într-o lucrare străină de neamul nostru şi anume să primească unirea cu Biserica Apuseană, cu Biserica Romei, ceea ce era impropriu pentru că până la 1700, românii din Transilvania, ca şi cei din Moldova şi din Ţara Românească au fost de aceeaşi limbă, de aceeaşi credinţă, de aceleaşi tradiţii. Şi atunci, sigur că situaţia clerului fiind foarte grea şi făcându-li-se promisiuni multe şi deşarte, în primul rând că nu vor mai fi iobagi, preoţii ortodocşi erau iobagi, iar credinţa ortodoxă era considerată schizmatică, şi atunci în frunte cu mitropolitul Atanasie Anghel de la Bălgrad – Alba Iulia – 38 de protopopi au semnat acel document de unire. Sfântul Iosif Mărturisitorul era păstor în Maramureş. El n-a semnat acel document. Drept urmare, în nord-vestul României n-a semnat unirea cu Biserica Romei niciodată, datorită acestui mare sfânt. El şi-a păstorit clerul, i-a luminat şi pe drept credincioşi i-a apărat şi a avut repercursiuni, a pătimit. În 1705 a fost aruncat în temniţă, în urma unor învinuiri, care au fost aduse şi mitropoliţilor de la Bălgrad, Ilie Orest şi Sava Brancovici. A fost aruncat în temniţa de la Hust. După un an, datorită presiunii preoţilor şi credincioşilor din Maramureş, a fost eliberat. Acea puşcărie, scrie profesorul Dr. Nuţu Roşca, care a scris Istoria Bisericii Ortodoxe din Maramureş, a ars până în temelii, pentru că a ţinut în detenţie, în mod nedrept şi abuziv, un Sfânt Ierarh al Bisericii lui Hristos. Iată de ce Înaltpreasfinţitul Părinte Justinian, după 1990, mai exact în 1992, când au fost canonizaţi primii Sfinţi, calendarul Bisericii Ortodoxe Române a început a se împodobi cu numele Sfinţilor Români, care erau foarte puţini, a făcut eforturi mari ca să fie trecut în calendar şi un Sfânt din Maramureş. NU se avea în considerare acest lucru. S-a luptat mult şi a convins Sfântul Sinod şi pe dascălii de Teologie. Sfântul Iosif, pentru dreapta lui credinţă, şi pentru felul în care şi-a apărat poporul, pentru că Maramureşul n-a cunoscut unirea niciodată. A fost desfiinţată Episcopia Maramureşului de curtea imperială de la Viena în 1790, sediul de la Bârsana, şi au fost confiscate bunurile şi trecuţi românii ortodocşi la greco-catolicism fără să fie consultaţi. Deci, părtorirea şi dreapta lui credinţă a avut un efect în timp. Deci, pentru faptul că a fost singurul Ierarh care rămas drept-credincios a insistat Înaltpreasfinţitul Justinian şi a fost trecut calendarul Bisericii Ortodoxe alături de ceilalţi 19 sfinţi, au fost 20 de sfinţi canonizaţi atunci. Am participat la proclemare şi am purtat icoana Sfântului, la canonizare, ca stareţ al Mănăstirii Rohia, şi de atunci şi până acum Sfântul ne arată ocrotirea lui. În 2003, când Patriarhii Teoctist al României şi Petros al VII-lea al Alexandriei şi Întregii Africi, au sfinţit demisolul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, s-a făcut proclamarea solemnă a cononizării Sfântului Iosif Mărturisitorul în teritoriu. De atunci a devenit ocrotitorul Episcopiei noastre, Seminarul Teologic a primit numele lui, multe biserici au primit drept ocrotitor pe acest mare Sfânt şi este pomenit în toate otpusturile, am îndatorat preoţii să-l pomenească la sfârşitul orpustului pe Sfântul nostru ocrotitor, iar mai nou am dăruit numele Sfântului, pentru că acolo a fost reşedinţa lui, în patria Maramureşului Voievodal, Centrului Pastoral Cultural „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Sighetu Marmaţiei. Slujim astăzi în mod solemn împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, cu membrii Permanenţei Eparhiale, cu protoiereii, părinţii Catedralei şi cu alţi păsrinţi Iubitori ai Sfântului Iosif Mărturisitorul pentru ca să-l cinstim cum se cuvine şi vom statornici ca acest lucru să fie o rânduială ca în fiecare an, pe 24 aprilie, să-l cinstim pe Sfântul Iosif Mărturisitorul la Catedrala noastră Episcopală „Sfânta Treime” împreună cu şcolile teologice şi credincioşii care vor fi prezenţi, fiind o zi propriu-zis lucrătoare, dar în lumina Învierii”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Sfânta Liturghie Arhierească

Sfânta Liturghie de cinstirea Sfântului Iosif Mărturisitorul, ocrotitorului Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului Într-o zi de asemenea sărbătoare importantă pentru Eparhia Maramureşului şi Sătmarului, şi soborul slujitor a fost unul deosebit, slujind cei mai imporanţi şi mai cunoscuţi preoţi: Arhim. Dr. Casian Filip, vicar administrativ, Protos. Serafim Bilţ, eclasiarh, Pr. Adrian Mihali, consilier eparhial administrtiv, Pr. Ionuţ Todorca, consilier eparhial cultural, Pr. Andrei Marius Pop. Consilier eparhial social-filantropic şi misionar, Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial păntru patrimoniu şi pictură sacră, Pr. Emil Andrei Pop, inspector eparhial, Pr. Daniel Tirean, inspector financiar intern, protopopii Pr. Fabian Coroian – Baia Mare, Pr. Ioan Socolan – Satu Mare, Pr. Vasile Aurel Pop – Sighetu Marmaţiei, Pr. Dr. Florin Stan – al Lăpuşului, Pr. Florian Mocanu – Carei, Pr. Mihai Chira – Vişeu, Pr. Ciprian Coza – Chioar, Pr. Drd. Marce Malanca – Oaş, Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Gh. Paul, prodecan al Facultăţii de Litere al Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Pr. Lect. Univ. Dr.  Stan Teofil, Pr. Lect. Univ. Dr. Petrică Covaciu, Pr. Lect. Univ. Dr. Claudiu Pop, Pr. Asist. Univ. Dr. Ioan Marius Sabou, Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, Pr. Gabriel Groza, directorul Liceului Teologic „Nicolae Steinhardt” Satu Mare, Pr. Călin Stoica, secretarul Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, duhovnicul Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, Pr. Florin Hoban, inspector şcolar pentru Religie la Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Pr. Dan Sidău, directorul Centrului Cultural Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” Sighetu Marmaţiei, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Gherasim Nap, şeful de cabinet al Arhireului-Vicar, Arhid. Dumitru Botiş, inspector al sectorului social, Arhid. Radu Ioan Anton, de la Catedrala Istorică din Baia Mare, Diac. Vasile Petru Bud, Diac. Ioan Onuţ Păcurar, Diac. Vlad Nechita, Ipod. Vasile Pop.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Angelli” al Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, şi corul „Sfântul Ioan Damaschinul” al Domeniului Teologic „Justinian Arhjieiscopul”, dirijate de Pr. Prof. Dr. Andrei Baboşan, inspector şcolar.

În rândul credincioşilor s-au rugat împreună cu soborul deputatul Adrian Cozma, membru în Adunarea Naţională Bisericească, prefectul Rudolf Stauder al Maramureşului, Ionel Bogdan, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Ing. Mircea Leţiu, membru în Adunarea Eparhială, care se străduieşte de 14 ani ca Sfânta Lumină de la Ierusalim să fe adusă de la Bucureşti cu avionul în Eparhia Maramureşului şi Sătmarului, Cornel Nicolae, primarul din Socond, Protopopiatul Carei, alţi oficiali.

Cuvântul de învăţătură

La chinonic, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un larg cuvânt de învăţătură despre viaţa Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş, contextul religios, social, cultural şi economic în care a slujit pentru maramureşeni, al cărui merit a cel de mărturisitor al dreptei credinţe strămoşeşti, pe care nu a trădat-o nici dacă a fost supus celor mai mari presiuni fizice şi psihice, exercitate de conducătorii imperiali autrieci, fiind închis la Hust, astfel încât locuitorii Maramureşului întreg nu au catolicizaţi cu acte, ci prin vicleşug, după desfiinţarea abuzivă a Episcopiei  Maramureşului.

Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul a spus la rândul său că „Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israel. Cât de profunde şi adevărate sunt aceste cuvinte exprimate de marele împărat şiSfânta Liturghie de cinstirea Sfântului Iosif Mărturisitorul, ocrotitorului Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului prooroc David. Un astfel de mărturisitor şi Sfânt al Bisericii, care se înscrie în pleiada Sfinţilor Mărturisitori ai Bisericii lui Hristos, este şi Sfântul pe care noi astăzi îl sărbătorim şi îl cinstim: Sfântul Iosif Mărturisitorul din Maramureş, patronul duhovnicesc şi ocrotitorul spiritual al Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului. Astfel, în această sfântă şi aleasă zi, luminată de slăvitul praznic al Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, am sărbătorit săvârşind Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, sub protia Preasfinţitului Părinte Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, înconjuraţi de părinţii din Permanenţa Eparhială, protoiereii Eparhiei, profesorii de la Departamentul de Teologie „Justinian Arhiepiscopul” şi de la Seminarul Teologic „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, în prezenţa studenţilor teologi şi a seminariştilor. Pentru toate acestea Îi mulţumim lui Dumnezeu şi Sfântului nostru ocrotitor, care ne călăuzeşte, şi, mai ales, se roagă lui Dumnezeu ca să păstrăm dreapta credinţă şi dreapta mărturisire pentru care el s-a luptat cu atâta dăruire şi cu atâta abnegaţie, toate spre slava lui Dumnezeu.”

Iată şi părerea câtorva oaspeţi importanţi mireni, prezenţi ieri la Sfânta Liturghie Arhierească:

Ionel Bogdan, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş: „Pentru noi, această sărbătoare este una deosebită, deorece prăznuim astăzi pe Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş, care este protectorul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului şi al judeţului nostru, al tuturor locuitorilor judeţului nostru. Este de abia un început de sărbătoare, ca să spun aşa, pe care am văzut că Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin doreşte să o ducă la un alt nivel şi noi o să o susţinem cu absolut orice ce se va întâmpla, pentru că este important să ne amintim şi să menţinem memoria vie a celor care au făcut atâtea lucruri bune pentru maramureşeni şi fiecare tânăr sau bătrân trebuie să ducă mai departe numele Sfântului Iosif Mărturisitorul şi nu doar numele, ci şi în suflet fiecare dintre noi trebuie să purtăm pe Sfântul Iosif Mărturisitorul.”

Deputat Adrian Cozma, membru în Adunarea Naţională Bisericească: „O zi de o importanţă mare pentru noi, pentru cei din Eparhia Maramureşului şi Sătmarului. Sfântul Iosif Mărturisitorul sigur că mulţi poate nu au aprofundat ceea ce însemnă cu adevărat pentru noi, creştinii ortodocşi din această Eparhie, însă este un moment în care trebuie să reflectăm asupra ceea ce a făcut pentru noi, pentru Episcopia noastră, pentru românii din această zonă a ţării, şi cât de important este ca în vremuri tulburi să avem oameni care luptă pentru păstrarea credinţei, pentru păstrarea identităţii noastre naţionale. Iosif Mărturisitorul este un exemplu bun pentru noi toţi, mai ales în aceste vremuri destul de tulburi în care trebuie să vedem şi să realizăm că doar prin credinţă, doar prin respect faţă de tot ceea ce înseamnă România, tot ceea ce este românesc, autentic, putem să ne păstrăm identitatea culturală şi naţională. Este un bun exemplu şi, poate, cu timpul, şi uite că este un moment bun acesta, ca să-i aducem la rang de sărbătoare în Eparhie această zi specială pentru noi, pe care noi, sătmărenii şi maramureşenii, o înţelegem mult mai bine. Dar sunt convins că păstrând o cadenţă, în fiecare an va fi o sărbătoare tot mai mare până când fiecare membru al comunităţii, fiecare creştin ortodox din Eparhia noastră va înţelege cu adevărat şi va preţui cu adevărat pe Sfântul Iosif Mărturisitorul şi ce a însemnat el pentru noi. Doamne ajută!”

Sărbătoarea eparhială de ieri a fost doar un început în a-l cinsti pe Sfântul Iosif Mărturisitorul, iar ca credincioşii să-l aibă mai aproape de suflet şi să-i însoţească mai des, se vor edita Acatistul Sfântului şi se va rândui Sfânta şi Dumnezeiasca lui Liturghie, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

Mai multe poze aici:

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Sfânta Liturghie la Catedrala Istorică din Baia Mare

Sfânta Liturghie la Catedrala Istorică din Baia Mare

În duminica a 17-a după Rusalii, 18 februarie 2024, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a slujit la Catedrala Istorică „Adormirea Maicii Domnului” din Municipiul Baia Mare, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Soborul slujitor...

Hramul de iarnă al Mânăstirii Moisei

Hramul de iarnă al Mânăstirii Moisei

Vineri, 2 februarie 2024, de sărbătoarea închinată Întâmpinării Domnului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a slujit la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Moisei, județul Maramureș, cu ocazia hramului de iarnă al...