Sfântul Ioan Gură de Aur despre preoţie

de | ian. 30, 2016

Dumnezeu lucrează în Biserică mântuirea oamenilor prin intermediul preoţiei. De aceea Părinţii Bisericii au privit spre această Taină înfricoşătoare cu multă luare aminte. Câţiva dintre ei au scris tratate în acest sens spre lămurirea celor ce doreau să asume calea preoţiei. Unul dintre ei este Sf. Ioan Gură de Aur. Tratatul său despre preoţie rămâne etalon din acest punct de vedere. O scurtă analiză a acestui tratat face regretatul mitropolit Antonie Plămădeală al Ardealului în volumul Preotul în Biserică, în lume, acasă (Sibiu, 1996).

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/catalin-palimaru/" target="_self">Pr. Cătălin Pălimaru</a>

Pr. Cătălin Pălimaru

Preot, directorul Editurii Renașterea, doctor în teologie.

Mai multe

Pașii credinței și pașii rațiunii | Duminica a 9-a după Rusalii

Pașii credinței și pașii rațiunii | Duminica a 9-a după Rusalii

Ev. Matei 14, 22-34 Şi îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor. Iar dând drumul mulţimilor, S-a suit în munte, ca să Se roage singur. Şi, făcându-se seară, era singur acolo....

Pașii credinței și pașii rațiunii | Duminica a 9-a după Rusalii

Iisus vindecă și hrănește | Duminica a 8-a după Rusalii

Ev. Matei 14, 14-22 Și ieşind, a văzut mulţime mare şi I S-a făcut milă de ei şi a vindecat pe bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la El şi I-au zis: locul este pustiu şi vremea iată a trecut; deci, dă drumul mulţimilor ca să se ducă în sate,...