Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca vă invită la Simpozionul internațional cu temele:

Mai avem nevoie de bătrâni?” și „Bătrânețe și înțelepciune, psalmodie și armonie

Sub umbrela acestor teme generale sunt posibile diferite direcții de cercetare care se înscriu în tematica specifică anului 2023.

Simpozionul face parte din suita de manifestări științifice ale facultății, proiectate pentru anul 2023 și se încadrează în seria de evenimente organizate cu prilejul proclamării, de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre, a anului 2023 ca „Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice” și „Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești (psalți)”.

Întâlnirea științifică se va desfășura în perioada 5 – 7 noiembrie 2023, la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Str. Episcop Nicolae Ivan f.n..

Limbile admise: română și engleză.

Calendarul manifestării:

  • 5 noiembrie 2023: sosirea invitaților
  • 6 – 7 noiembrie 2023: lucrările Simpozionului

31 mai 2024: data limită pentru predarea textului final în format electronic. Se vor respecta indicaţiile de redactare utilizate de revista Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Orthodoxa. http://journals.orth.ro/index.php/subbto/about/submissions.