Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran” a Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca vă invită la Simpozionul internațional dedicat doctoranzilor:

TEOLOGIE, IMNOGRAFIE, MELODICĂ
Cercetare doctorală între acrivia ștințifică și mărturisirea doxologică

Lucrările simpozionului se vor desfășura în perioada 22-23 mai 2023 în format hibrid (onsite și online). Pentru cei prezenți, locul de desfășurare va fi la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Str. Episcop Nicolae Ivan f.n., Sala de muzică „Vasile Petrașcu” (212).

Tematica simpozionului este generoasă și oferă posibilitatea doctoranzilor de la diferite specializări să-și dezvolte propriul culoar de cercetare.

Mai multe detalii despre desfășurarea simpozionului găsiți aici:
https://ot.ubbcluj.ro/simpozion/doctoranzi-2023