Poruncile lui Dumnezeu şi împlinirea lor 2

Poruncile lui Dumnezeu şi împlinirea lor 2

În această emisiune discutăm din nou pe marginea temei „Poruncile lui Dumnezeu şi împlinirea lor”. Poruncile Domnului privesc relaţia omului cu Dumnezeu. Fiind captiv neştiinţei şi firii păcătoase, omul nu ia aminte adesea la păcatele lui şi nu ştie când relaţia lui...
Poruncile lui Dumnezeu şi împlinirea lor 1

Poruncile lui Dumnezeu şi împlinirea lor 1

Am intitulat această emisiune: „Poruncile lui Dumnezeu şi împlinirea lor”. Viaţa duhovnicească, mântuirea omului sunt strâns legate de împlinirea poruncilor date de Dumnezeu omului. Pentru mulţi, ele par grele şi parcă ar limita libertatea omului. În realitate, ele...
Ce este mântuirea 2

Ce este mântuirea 2

Şi în această emisiune vorbim despre mântuire. E părtăşia noastră la Dumnezeu începută aici, dar trăită plenar în veacul viitor. Pentru om, mântuirea a fost câştigată de Hristos şi realizată în persoana Sa divino-umană. Această mântuire ne este împărtăşită şi nouă, în...
Biserica – locul mântuirii 2

Biserica – locul mântuirii 2

Vorbim şi în această emisiune pe marginea temei „Biserica – locul mântuirii”. Prin Biserică lucrează Hristos în viaţa credincioşilor. Este un organism viu, alcătuit din totalitatea credincioşilor, al cărei cap este Hristos. Biserica care şi un caracter cosmic, în...