Târnosirea bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, din Lăpuşul Românesc

de | aug. 21, 2017

Duminică, 20 august 2017, cu începere de la ora 9,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Lăpuşul Românesc, Protopopiatul Lăpuş, urmată de Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie şi un cuvânt de învăţătură.

O ctitorie a părintelui Arhim. Serafim Man

O biserică plină de istorie, cunoscută în localitate ca „Biserica din Baltă”, este acest sfânt locaş, pe care l-a târnosit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în duminica a XI-a după Rusalii.

A fost construită în 1902, într-un singur an, din piatră şi cărămidă, după ce credincioşii au adunat materialele, între 1898-1902. Bucuria terminării bisericii într-un an a fost atât de mare, încât, la închinare, credincioşii mai vârstnici din această parohie mai păstrează, încă, un semn specific prin care mulţumesc lui Dumnezeu că le-a ajutat să termine biserica atât de repede, după multă trudă.

Icoanele de pe iconostas, o lucrătură foarte fină, au fost pictate la Viena, în 1910.

În anii ’40 biserica a fost pregătită pentru dinamitare, în patru locuri, dar acţiunea nu s-a finalizat, scoaterea dinamitei fiind realizată în 1944, iar găurile în care a fost pusă dinamita s-au putut vedea până nu demult.

În apropierea actualei biserici a mai existat o biserică din lemn de ulm, care a ars parţial şi a fost demolată prin anii ’60. Din ea se păstrează, în muzeul mănăstirii din localitate, crucea de pe turn şi câteva icoane, salvate de Arhim. Ilie Bolchiş.

Unul din ctitorii biserici a fost şi Arhimandritul Serafim Man de la Mănăstirea Rohia, care a slujit aici între anii 1993-2014, în timpul căruia s-a rezidit Sfânta Masă, au fost înlocuiţi cornii şi lemnul din turnul bisericii, s-a confecţionat o cruce nouă, din inox, s-a refăcut tencuiala interioară, s-au înlocuit geamurile şi uşile şi s-a sculptat primul rând din catapeteasmă, sculptată în lemn de stejar negru singuratic, care nu crapă, se repictează biserica în proporţie de 80%, se construieşte poarta de la intrare, un foişor în curtea bisericii şi se zidesc balcoanele din lemn pentru a deveni mai încăpătoare.

Lucrări continuate de preotul paroh

Din anul 2015, paroh devine preotul Daniel Valer Brisc, care continuă lucrările la biserică: termină pictarea bisericii, catapeteasma, construieşte drenajul în jurul bisericii, pune pardoseală nouă, din lemn de brad, confecţionează bănci noi, 5 scaune în Sfântul Altar şi scaunul arhieresc, dulapuri noi, achiziţionează veşminte şi obiecte bisericeşti noi, confecţionează proscomidiarul, pavează curtea bisericii, face gard din beton, alei, două troiţe, sculptate în lemn de stejar, vopseşte biserica în exterior şi tabla de pe acoperiş, face şi alte lucrări.

 

Slujba de târnosire

Pentru ce s-a realizat la acest locaş de închinare în aproape un sfert de secol, s-a impus retârnosirea sfintei biserici.

Slujba de târnosire a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Târnosirea s-a făcut după toată rânduiala Bisericii Ortodoxe, fiind puse documentele de sfinţire, Sfintele Moaşte de Sfinţi Mucenici, icoanele celor patru Sfinţi Evanghelişti şi ungerea cu sfântul şi Marele Mir atât a Sfintei Mese, cât şi a exteriorului şi interiorului bisericii, a iconostasului.

Sfânta Liturghie Arhierească

După încheierea sfintei slujbe de târnosire, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie pe un piedestal din faţa pridvorului bisericii, în faţa unei mulţimi de câteva mii de credincioşi, Lăpuşul Românesc fiind sat mare, ce formează singur comuna, cu câteva mii de locuitori, cărora li s-au adăugat şi credincioşii veniţi din alte sate şi oraşe din Episcopie şi din ţară, pentru că prezenţa Episcopului într-o comunitate este cel mai mare eveniment al acesteia, o sărbătoare atât a celor din sat, cât şi a celor plecaţi.

Un sobor de 25 de preoţi şi diaconi a înconjurat pe chiriarhul locului, pe o zi foarte călduroasă, toridă chiar, din care au făcut parte Pr. Dr. Florin Stan, protopopul de Lăpuş, Arhim. Ghelasie Maxim, economul Mănăstirii Rohia, preotul paroh Daniel Valer Brisc, preoţii din celelalte  două parohii ale Lăpuşului Românesc, din parohiile protopopiatului şi din alte parohii ale Episcopiei.

Răspunsurile la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie au fost date de Grupul de Muzică Bizantină „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, condus de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu. La priceasnă au cântat şi un grup de copii din localitate, sub conducerea învăţătoarei Reghina Pop.

În cele câteva mii de credincioşi, mulţi dintre ei îmbrăcaţi în frumoase costume populare,  s-au aflat primarul Ioan Buda al comunei Lăpuşul Românesc, primarul Lucia Butcure din Cupşeni, îmbrăcaţi tot în costume populare, fostul primar Nicolae Podea.

 

Cuvântul de învăţătură

În cuvântul rostit credincioşilor, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit despre învăţăturile pe care le desprindem din Evanghelia duminicii – Pilda datornicului nemilostiv – despre iertarea pe care o primim de la Dumnezeu („religia întemeiată de Mântuitorul pe pământ este religia iubirii”), Care nu i-a urât pe farisei şi nici pe schingiuitorii Săi („Dumnezeu este îndelung răbdător şi iertător”), despre faptul că noi greşim în fiecare zi, dar uităm să ne rugăm zilnic pentru iertarea păcatelor noastre, că trebuie să iertăm fratelui nostru „de 70 de ori câte şapte”, că împăcarea este regula creştinismului, că preotul este judecătorul între oameni, pe care îi împacă, că prin preot ne vine binecuvântarea, că Dumnezeu acţionează prin oamenii pe care ni-i scoate în cale, pentru care trebuie să-I mulţumim.

„Creştinismul este religia iubirii. Biserica este casa Preasfintei Treimi, unde intrăm noi în familia lui Dumnezeu împreună cu toţi Sfinţii şi acolo, în familia lui Dumnezeu, nu este loc de ură, de război, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Este loc pentru toată lumea, fiecare în treapta lui, în chemarea şi la locul unde Dumnezeu a rânduit. Toţi încăpem în inima lui Dumnezeu că este mare. Toţi suntem cuprinşi în jertfa Mântuitorului Iisus Hristos când ne gândim ce a făcut Mântuitorul pentru lume, pentru umanitate, prin pătimire, prin răstignire, prin moarte. Să accepte Dumnezeu să moară. De ce? Ca să guste paharul amar pe care-l gustă orice muritor. Să simtă tot dramatismul. Nu Şi-a atenuat Mântuitorul durerile şi rănile. L-a durut enorm de mult, dar n-a zis nici un cuvânt. Nu s-a văietat, nu s-a plâns, decât atât a zis: „Iartă-Le lor că nu ştiu ce fac!”

Distincţii

Preotul paroh Daniel Valer Brisc a fost distins de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin cu titlul de stavrofor şi dreptul de a purta Sfânta Cuce, în semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru activitatea pastoral-misionară, edilitar-gospodărească şi social-filantropică şi pentru contribuţia adusă la înnoirea şi împodobirea bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Ortodoxă Lăpuş II, Protopopiatul Lăpuş.

Diplome de vrednicie au primit primarul Ioan Buda, viceprimarul Viorel Hojda, fostul primar Nicolae Podea, cântăreţul bisericii – Nicolae Ferenţ, paraclisierul Nicolae Filip, epitropii Nicolae Muţ, Teodor Pop, Nicolae Bolchiş, consilierii bisericeşti şi mai mulţi binefăcători, în semn de înaltă apreciere şi preţuire pentru contribuţia adusă la înnoirea şi împodobirea bisericii.

Andrei Fărcaş,

redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

A treia ediție a expoziției-concurs de artă sacră „Ortodoxia”

A treia ediție a expoziției-concurs de artă sacră „Ortodoxia”

Sâmbătă, 25 mai 2024, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca a organizat cea de-a treia ediție a expoziției-concurs de artă sacră „Ortodoxia”. Evenimentul, desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Benedict...

Sfințirea Altarului de vară din Parohia Budești

Sfințirea Altarului de vară din Parohia Budești

Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat sâmbătă, 25 mai 2024, în mijlocul credincioșilor Parohiei „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Budești, județul Bistrița-Năsăud. Cu această...