Târnosirea bisericii Parohiei Borşa 1, Maramureș

de | oct. 13, 2019

Duminică, 13 octombrie 2019, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat slujba de târnosire a bisericii Parohiei nr. 1 Borşa, preot paroh Gavrilă Timiş, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie şi a rostit cuvânt de învăţătură.

Slujba de târnosire

După primirea cu mare bucurie, de către preotul Gavrilă Timiş şi cele două fiice ale sale, pe aleea cu duce spre biserica parohială nr. 1 din oraşul Borşa, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, împreună cu soborul, a oficiat Slujba de Târnosire a Sfântului Altar al acestei biserici şi sfinţirea lucrărilor executate în ultimii trei ani la sfânta biserică, de când preot paroh este părintele Gavrilă Timiş.

Slujba de Târnosire şi sfinţire s-a oficiat cu respectarea întocmai a regulilor Bisericii Ortodoxe Române. Biserica a fost miruită cu Sfântul şi Marele Mir în exterior, au fost sfinţite Catapeteasma şi Sfântul Altar, iar în piciorul Sfintei Mese au fost aşezate, într-un tub din oţel inoxidabil, care să reziste sute de ani, Sfinte Moaşte de Sfinţi Mucenici de la Niculiţel, Dobrogea, din secolul al IV-lea după Hristos, împreună cu Hrisovul vechi, de la prima târnnosire, şi Documentul nou de Sfinţire, au fost apoi pecetluite cu ceară topită, peste care a fost scrisă monograma Mântuitorului. În cele patru colţuri ale Sfintei Mese au fost puse icoanele celor patru Sfinţi Evanghelişti: Matei, Ioan, Marcu şi Luca, sculptate în granit, pentru ca şi acestea să reziste degradării fizice sute de ani. Totodată, au fost rostite, în picioare şi în genunchi, conform tipicului, rugăciunile de sfinţire şi târnosire a sfântului locaş de închinare.

Pe lângă hramurile istorice „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi „Sfinţii Împăraţi întocmai cu Apoatolii, Constantin şi mama sa Elena”, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a dat bisericii ca ocrotitor în cel de-al treilea hram pe „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş”, ocrotitorul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.

Ceara topită, curată şi de foarte bună calitate, a fost asigurată de farmacistul şi apicultorul Vasile Cozneacdin Vişeu de Sus, care a topit-o personal pentru buna folosire.

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie

Din soborul slujitor,format din 22 de preoţi şi patru diaconi, la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin,au făcut parte Pr. Mihai Chira, protopopul de Vişeu, Protos. Ambrozie Piticari, duhovnicul Mănăstirii Pietroasa Borşa, Pr. Gavrilă Timiş, paroh, Protos. Antonie, stareţul Mănăstirii „Sfântul Gheorghe” Borşa, Protos. Pimen Roşan, stareţul Mănăstirii Baia Borşa, Pr. Nicoară Grec, Borşa Pietroasa, Pr. Viorel Grec, Parohia Mesteacăn, Protopopiatul Oaş, Pr. slujitor Vasilică Grec, Mănăstirea Pietroasa Borşa, Pr. misionar Vasile Timiş, Pr. Vasile Tivadar, Băile Borşa, Pr. Sandru Maftei, Parohia Moisei II, Pr. Florin Mihali, parohia „Sfântul Ilie Tesviteanul” Borşa, Pr. Cornel Barna, Parohia „Sfântul Ilie Tesviteanul” Leordina, Pr. Gavrilă Roman, Parohia Borşa Repedea, Pr. Gavrilă Andreica, Borşa V, Pr. Ioan Timiş, Borşa IV, Pr. Duţiu Remus Timiş, Parohia „Sfântul Ioan Evanghelistul” Borşa, Pr. Paul Podină, Moisei I, Pr. Stelian Tomoiagă, Borşa Fântâna  2, cărora li se adaugă alţi preoţi invitaţi.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Bizantin „Theologos”, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a binecuvântat clopotul nou achiziţionat, de câteva sute de kilograme, care a fost tras de Preasfinţia Sa ca să audă toţi credincioşii cum sună.

Mulţime mare de credincioşi a umplut spaţiul din jurul bisericii, din cimitir, de pe strada ce duce spre biserică, din jurul scenei pe care s-a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, veniţi de pe cele 7 văiale oraşului Borşa. Iar deasupra mulţimii privea de sus cu maiestuozitatea sa imperială Masivul Pietrosul, pe vârful căruia era aşezat un strat de zăpadă timpurie. Jos, la poalele lui, vremea a fost una deosebit de plăcută, cu soare călduţ printre nori rari şi subţiri, după ce a trecut pe aici o noapte cu temperaturi de 1 grad Celsius. A fost o zi binecuvântată cu vreme frumoasă la bucuria târnosirii şi sfinţirii acestei biserici.

Cuvânt de învăţătură

Un vast şi lămuritor cuvânt de învăţătură, pornind de la pericopa evanghelică a pildei semănătorului, a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin în faţa mulţimii de credincioşi veniţi din Parohia Prislop, Protopopiatul Chioar, din Parohia Leordina, Protopopiatul Vişeu, unde a fost preot până acuma, din Borşa, unde slujeşte acum preotul paroh Gavrilă Timiş, precum şi din alte localităţi de pe văile Izei şi Vişeului.

„În această pildă nu este vorba atât de semănător şi de cel ce transmite cuvântul lui Dumnezeu, ci de sămânţa, care este cuvântul lui Dumnezeu, şi pământul în care cade aceasta, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Este singura pildă pe care Mântuitorul o şi explică în ce priveşte modul de rodire a seminţelor. În această pericopă evanghelică înţelegem că semănătorul este Dumnezeu, iar seminţele sunt cuvântul lui Dumnezeu. Cu cuvântul a făcut Dumnezeu Cerul şi Pământul şi toate frumuseţile văzute şi nevăzute de ochii noştri fizici. Prin cuvântul Său a trimis pe profeţi de-au ţinut poporul ales aproape de voia Lui şi să creadă în Dumnezeu cel adevărat, făcătorul Cerului şi al Pământului. În gura Sfinţilor Apostoli cuvântul lui Dumnezeu a fost ca o sabie de foc. De ce nu mai avem puterea?,ne întrebăm noi, slujitorii. De ce nu mai avem puterea Sfântului Apostol Petru?, care n-a vorbit creştinilor, a vorbit iudeilor şi păgânilor care erau în pelerinaj la Ierusalim în ziua cincizecimii, ziua de Rusalii. Şi a entuziasmat mulţimile atât de mult prin cuvântul său, încât poporul a strigat „Bărbaţi fraţi, ce să facem?” Să credeţi în Hrstos şi să se boteze fiecare, a fost răspunsul. De ce nu mai avem această putere?”, s-a întrebat şi i-a întrebat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin pe fiecare din cei adunaţi la această Sfântă Liturghie din Borşa, răspunsul fiind inclus în întrebare.

Distincţii

Pentru rezultatele deosebite obţinute în cei câţiva ani de când slujeşte în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, preotul paroh Gavrilă Timiş a fost hirotesit iconom stavrofor, având dreptul de a purta Sfânta Cruce, care i-a fost pusă pe piept de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin.

De asemenea, Conf. Univ. Dr. Vasile Timiş, născut în Borşa, prezent la Slujba de târnosire şi la Sfânta Liturghie, inspector general pentru învăţământ religios în Ministerul Învăţământului, a fost distins cu Ordinul „Crucea Justinian Arhiepiscopul”, scos de Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului cu ocazia Anului Omagial al Satului Românesc.

Consiliul Parohial, prim epitropul şi binefăcătorul Gavrilă Mihali au fost distinşi cu Medalia Omagială „Justinian Arhiepiscopul”, emisă tot cu ocazia Anului Omagial al Satului Românesc.

Diplome de vrednicie au primit Corul bisericii şi marea mulţime de binefăcători ai acestuisfântlocaş de închinare, care arată acum ca nou.

În cuvântul de încheiere, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a cerut ca Centrul Social al Parohiei, o clădire impunătoare situată în apropierea bisericii, să poarte numele „Centrul Social Justinian Arhiepiscopul”, în memoria iubitului ierarh maramureşean şi chiriarh al locului, care a slujit aici de mai multe ori.

Cele două fiice mai mari ale preotului paroh Gavrilă Timiş au oferit Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin o icoană a Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi, în preziua cinstirii acesteea de către toţi credincioşii români.

Scurt istoric al bisericii parohiale

Parohia Borşa a luat fiinţă în secolele XV-XVI, după cum se atestă într-un pomelnic păstrat din anul 1500. Prima atestare documentară a localităţii Borşa este din anul 1365, în care se menţionează că făcea parte din domeniul Cuhea, ce aparținea Bogdăneștilor, domeniu din care au plecat întemeietorii statului Moldova.

În 1717, la ultima invazie, tătarii au aprins cele două biserici de lemn care erau atunci în Borșa. În 4 septembrie 1717, sub conducerea protopopului Lupu Șandor, borșenii înfrâng hoardele tătare în locul numit azi „Preluca Tătarilor”. După acest eveniment, comunitatea din jos de râul Cisla a construit o altă biserică de lemn, având hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, ce străjuiește și azi vechiul cimitir al parohiei.

Pe fondul unei evoluții demografice în creștere, în perioada interbelică s-a simțit nevoia construirii unei noi biserici. Astfel, între anii 1934-1939, s-a construit o altă biserică din piatră și cărămidă, în stil de cruce romană, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, sub păstorirea preotului Mariş Gavrilă.

De o deosebită valoare este iconostasul din lemn de stejar, sculptat cu motive tradiţionale maramureşene.

În anul 1980, Consiliul Parohial, în consfătuire cu Înaltpreasfințitul Părinte Teofil Herineanu, a hotărât să-și ia ocrotitori și pe Sfinții Împărați Constantin și Elena.

Între anii 1996-2000 s-a executat o nouă pictură în tehnica tempera, executată de către pictorul Constantin Bumbu din Dej. În anul 2002, acest sfânt lăcaş de cult a fost sfinţit de către Preasfințitul Părinte  Iustin Sigheteanul, pe atunci Arhiereu-Vicar.

În perioada 2016-2019, sub coordonarea preotului Gavrilă Timiș, sosit în această parohie prin concurs, s-au făcut ample lucrări de renovare și înnoire a bisericii, casei parohiale și curţii: s-a refăcut instalația electrică și instalația de încălzire, s-au turnat șape de beton, s-a pus parchet și s-a mochetat toată biserica, s-au schimbat geamurile cu unele din termopan, s-au montat trei vitralii, s-au recondiționat cele patru clopote și a fost cumpărat altul nou, s-a înlocuit mobilierul cu unul din stejar, s-au cumpărat obiecte de cult, veșminte și prapori noi, s-a cumpărat un candelabru nou, iar celelalte două au fost recondiționate. Casa parohială a fost reînnoită integral în interior și exterior și s-au refăcut anexele. Altarul cu Sfânta Masă au fost refăcute după tiparele bizantine: Sfânta Masă din cărămidă, având ocnițe pe cele patru colţuri și deasupra placă de marmură.Şi soclul din Altar a fost placat cu cărămidă.

În exterior s-a placat fundația bisericii cu piatră, la intrarea în bisericăau fost realizate două mozaicuri, reprezentându-i pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil (hramul istoric), s-a curățat și s-a vopsit  tabla de pe biserică, s-au înlocuit jgheaburile, s-a zugrăvit în lavabil exteriorul, s-a amenajat curtea bisericii și parcarea din fața sălii de mese, s-a recondiționat poarta maramureșeană, care a fost mutată la intrarea în cimitir și s-au turnat garduri din beton și fier forjat.

Andrei Fărcaş,redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Hramul Paraclisului Episcopal din Baia Mare

Hramul Paraclisului Episcopal din Baia Mare

Marți, 21 noiembrie 2023, de praznicul Intrării în biserică a Maicii Domnului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului a slujit împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a...

Protopopiatul Vișeu a sărbătorit 30 de ani de la reactivare

Protopopiatul Vișeu a sărbătorit 30 de ani de la reactivare

Marți, 14 noiembrie 2023, cu începere de la ora 10:00, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar, au participat la evenimentul organizat de Protopopiatul Ortodox Român...

Sfânta Liturghie Arhierească de hram la Sighetu Marmaţiei

Sfânta Liturghie Arhierească de hram la Sighetu Marmaţiei

Miercuri, 8 noiembrie 2023, de sărbătoarea închinată Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”...

Târnosirea bisericii „Naşterea Maicii Domnului” – Satu Mare

Târnosirea bisericii „Naşterea Maicii Domnului” – Satu Mare

Duminică, 5 noiembrie 2023, a 22-a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a resfințit biserica cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” din Municipiul Satu Mare și a săvârșit Sfânta Liturghie cu ocazia împlinirii a 50 de ani de...