Tradiția isihastă și Sf. Nil Sorski

de | mai 12, 2015

Filonul de aur al spiritualităţii ortodoxe îl constituie tradiţia isihastă, un curent care prinde contur, ca metodă, în secolul IV, ia amploare şi primeşte o argumentare dogmatică solidă în veacul XIV, la Muntele Athos, şi apoi se manifestă mai deplin în decursul unor perioade istorice, cum ar fi secolele XVI în Rusia, XVII în Pocuţia, XVIII în Ţările Române, secolul XIX din nou în Rusia, iar în secolul XX în mai multe locuri, printre care şi România.

Un moment de vârf al mişcării isihaste îl reprezintă secolul XIV, când Sf. Grigorie Palama, în faţa contestatarilor, argumentează teologic posibilitatea trăirii isihaste şi a vederii luminii necreate. Scrierile Părinţilor isihaşti sunt cuprinse în Filocalia, o carte de căpătâi pentru monahismul ortodox. Generaţii întregi de monahi şi credincioşi mireni s-au hrănit duhovniceşte din aceste scrieri. În veacul XVI, Sf. Nil Sorski creează în Rusia o mişcare monahală de inspiraţie isihastă. În veacul XVIII, protagonistul principal al unei reînnoiri ihihaste, desfăşurate în Ţările Române, a fost Cuviosul Paisie Velicikovski. Sub oblăduirea sa duhovnicească au trăit peste 1000 de monahi care au întărit monahismul ortodox în cursul secolului XIX, cu iradieri până în secolul XX.

Vorbim în această emisiune despre tradiţia isihastă şi, în mod particular, despre Sf. Nil Sorski, prăznuit de Biserică pe 7 mai. Opinii avizate despre isihasm va împărtăşi Mitropolitul Serafim Joantă.

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Tradiția isihastă și Sf. Nil Sorski
Tradiția isihastă și Sf. Nil Sorski
/
<a href="https://radiorenasterea.ro/author/catalin-palimaru/" target="_self">Pr. Cătălin Pălimaru</a>

Pr. Cătălin Pălimaru

Preot, directorul Editurii Renașterea, doctor în teologie.

Mai multe

Problema politică în opera lui Nicolae Steinhadt

Problema politică în opera lui Nicolae Steinhadt

În seria dialogurilor cu dr. Călin Emilian Cira, doctor în istorie și doctorand în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, abordăm o serie de teme specifice ce se regăsesc în opera scriitorului și monahului Nicolae Steinhardt, cunoscut și ca monahul...

Categoria Psalmilor Didactico-Sapiențiali – Psalmul 88 (89)

Categoria Psalmilor Didactico-Sapiențiali – Psalmul 88 (89)

Acest psalm regal, dar plin de substraturi didactico-sapiențiale, este la bază o rugăciune adresată lui Dumnezeu ca El să onoreze legământul davidic (2 Samuel 7). Conform specialiștilor poemul este atribuit levitului Etan – un înțelept al timpurilor (1 Regi 4, 31; 1...