Valentin Vesa, Cunoașterea lui Dumnezeu la Sfântul Isaac Sirul

de | ian. 21, 2021 | Cărți vechi și noi

În anul 2013, cercetările dedicate Sfântului Isaac Sirul din spațiul românesc erau îmbogățite de o valoroasă lucrare, odată cu publicarea volumului intitulat: Cunoașterea lui Dumnezeu la Sfântul Isaac Sirul, de către tânărul doctor în teologie, pe atunci, Valentin Vesa. Între timp, cel devenit părintele, iar ulterior Preasfințitul Benedict, a oferit cititorilor și alte texte valoroase, menite să creeze punți de legătură între spiritualități și să arate valoarea teologiei Ortodoxe în înțelegerea vieții mistice și a relevanței ei soteriologice.

Autorul însuși s-a pregătit în instituții universitare de prestigiu din Elveția și Italia, dar și din țară, înainte de a oferi spațiului teologic ampla sinteză dedicată unui părinte atât de important, exponențial pentru o latură deosebit de poetică a teologiei, anume Sfântul Isaac. Segmentată pe patru capitole mari, și acompaniată de o amplă listă bibliografică (p. 350-371) și o anexă (p. 315-349), lucrarea beneficiază de cuvântul înainte al Părintelui Arhiepiscop și Mitropolit Andrei al Clujului (p. 11-12). Dânsul subliniază cu privire la conținutul textului, faptul că:

„Lecturând această lucrare, aflăm mult mai multe lucruri legate de viața duhovnicească și de preocupările teologice ale Sfântului Isaac Sirul. Lucrarea umple un gol din literatura noastră teologică pentru că, în afară de Cuvintele duhovniești, traduse de Părintele Dumitru Stăniloae și de Cuvintele către singuratici,volumele II și III, traduse de Părintele Ioan I. Ică jr., bibliografia pe această temă lipsește aproape cu desăvârșire”. (p. 11).

Ampla introducere (p. 13-40) a autorului, vine apoi să vorbească despre necesitatea unui astfel de demers, să prezinte aspecte de natură metodologică, să îl plaseze pe cel investigat în contextul mai amplu al teologiei patristice și al celei a spiritualității și să vorbească despre actualitatea mesajului transmis de el. Cu acribia specifică teologului școlit în Occident, părintele Benedict sublinia atunci, rezumând câteva chestiuni de natură metodologică următoarele:

„În contextul celor afirmate mai sus, ne vom construi cercetarea pe două axe. Prima dintre acestea, preponderent obiectivă (cunoaștere de sus în jos), dedicată evoluției calitative a cunoașterii divine pe schema celor trei momente fundamentale din Iconomia divină (creație, răscumpărare și viața de după moarte) și relația dintre dreptate și iubire, ca atribute fundamentale ale lui Dumnezeu, vis-a-vis de creație, în toate aceste trei etape. Pe linia istoriei pedagocice, specific teodoriană, metoda folosită este cea deductivă (aristotelică), fără să lipsească însă și cea inductivă”. (p. 23).

Cel dintâi capitol vine apoi să-l prezinte pe Sfântul Isaac Sirul în calitatea sa de autor mistic siro-oriental (p. 41-82). După ce trece în revistă principalele aspecte ce-i definesc profilul bio-bibliografic (p. 41-52), părintele se oprește asupra lumii religioase în care a trăit (p. 53-62) și prezintă chipurile cele mai reprezentative care au exercitat o influență asupra lui, respectiv Evagrie Ponticul, Teodor de Mopsuestia, Ioan de Apamea și Sfântul Macarie Egipteanul. Apoi, vorbește despre teologia experiențială a lui și rolul ecumenic jucat de aceasta (p. 63-82), evidențiind aspecte ce țin cu precădere de receptarea lui postumă.

Cea de-a doua subunitate tematică (p. 83-126) vine să treacă în revistă aspectele antropologice cu valoare fundamentală, ce pot fi regăsite în operele Sfântului Isaac. E completată apoi de către cea următoare (p. 127-250), care-și propune ca, prin intermediul unui amplu expozeu, să vorbească despre cunoașterea lui Dumnezeu în viața duhovnicească și să aducă în atenție particularitățile regăsite în gândirea celui investigat, cu privire la acest subiect. Cel din urmă capitol (p. 251-298) completează tabloul antropologico-teandric al întregii investigații, vorbind despre modul în care cunoașterea Divinului se poate repercuta asupra eshatologiei și a vieții viitoare. Preasfințitul Părinte Benedict Vesa vorbește aici despre aspecte precum eshatologia și modul în care aceasta oferă posibilitatea teologhisirii despre viața viitoare (p. 254-261), moarte, ca sabat și judecată (p. 263-265), Împărăția lui Dumnezeu (p. 266-267), iubirea, bunătatea și mila Lui (p. 275-277), dar și alte elemente cu valoare fundamentală ale teologiei isachiene, oferind astfel o adevărată panoplie ce are în centru modul în care înțelege acesta cunoașterea lui Dumnezeu în relație cu experiența mistică.

Bazată pe o vastă bibliografie, provenind cu precădere din alte spații culturale și confesionale, ce este însă trecută prin filtrul gândirii unui teolog profund ancorat în realitățile Ortodoxiei și bun cunoscător al elementelor ei fundamentale, lucrarea Cunoașterea lui Dumnezeu la Sfântul Isaac Sirul se constituie într-o frumoasă și valoroasă contribuție teologică, ce vine să arate modul în care teologia răsăriteană permite, pe baza moștenirii liturgico-patristice, înțelegerea în profunzime a gândirii unor oameni ce au produs idei teologice de o complexitate aparte. În același timp, ea îl restituie Ortodoxiei românești pe părintele Isaac Sirul, a cărui traducere începuse în acele momente, oferind o cheie de lectură validă și stârnind apetitul cititorului spre a-și dori să pătrundă mai adânc în comorile teologiei siriace, ce-și are exotismul, originalitatea și frumusețea ei și nu se lasă  întotdeauna decriptată cu ușurință.

Radio Renasterea
Valentin Vesa, Cunoașterea lui Dumnezeu la Sfântul Isaac Sirul
/
<a href="https://radiorenasterea.ro/author/maxim-morariu/" target="_self">Protos. Maxim Morariu</a>

Protos. Maxim Morariu

Doctor în teologie al Faculății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca (Summa cum laudae). A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă clujeană (ca şef de promoţie) și un masterat în ,,Consiliere Pastorală şi Asistență Psihosocială”, în cadrul facultăţii menţionate, Facultatea de Istorie și Filosofie, nivel licență (2014), și masteratul în ,,Istoria Europei de Sud-est” (2016), Institutul Ecumenic de la Bossey (Universitatea din Geneva, 2018), și a studiat la Universitățile din Kosice, Graz, Belgrad, precum și la Universitatea Pontificală Angelicum din Roma, Italia. A publicat, editat, coordonat sau tradus nu mai puțin de 26 de volume și peste 300 de studii și articole de specialitate în țară și străinătate. Este membru editorial a 8 reviste de specialitate (2 indexate Web of Science), membru fondator și redactor-șef al Revistei Astra Salvensis, recunoscută la nivel internațional, secretar științific al Despărțământului „Vasile Moga” al ASTREI Sebeș și al Centrului de Studii „Ioan Lupaș” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, membru al Institutului de Istorie Eclesiastică „Nicolae Bocșan” (Cluj-Napoca) și cercetător asociat al Universității din Pretoria (Africa de Sud). Ca om de radio realizează emisiuni și rubrici pentru Radio Renașterea (Cluj-Napoca), Radio Trinitas (București) și Radio Someș (Bistrița).

Ultimele articole

Chemarea – de la inima lui Hristos la inima noastră

Chemarea – de la inima lui Hristos la inima noastră

Aspecte introductive În centrul textului evanghelic la care suntem poftiți a medita astăzi se găsește apodictic chemarea. Înainte de a vorbi însă despre acest minunat leitmotiv, ar fi binevenite câteva precizări contextuale. Pericopa face parte din capitolul de debut...

Cele șapte Sinoade, pilonii credinței ortodoxe

Cele șapte Sinoade, pilonii credinței ortodoxe

Suntem la începutul secolului al IV-lea. În 312. Împăratul Constantin traversează Franța cu armata sa. Zărește pe cer, ca proiectat în fața soarelui, o cruce luminoasă pe care stă scris: „Prin acest semn vei învinge”. Iese învingător. Ca urmare a acestei viziuni și a...

Înțelesul postului

Înțelesul postului

Ce este postul? La această întrebare poate răspunde oricine cu multă ușurinţă. Postul este abţinerea de la anumite alimente și băuturi pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp. Cu alte cuvinte un regim alimentar mai sărac, care se bazează în general pe o...

Mai multe din Cărți vechi și noi
Cartea şoaptelor, poveştile unor oameni tăcuţi

Cartea şoaptelor, poveştile unor oameni tăcuţi

  Oameni pentru care istoria să conteze mai mult decât pentru armeni n-am întâlnit, la fel cum nu am întâlnit pe alţii care să nu distingă între istoria seculară şi istoria Bisericii lor, instituţia care timp de veacuri a suplinit statul, fiind elementul de...

Cunoașterea lui Dumnezeu la Sfântul Isaac Sirul

Cunoașterea lui Dumnezeu la Sfântul Isaac Sirul

La Editura Renașterea a apărut în anul 2013, în colecția Monografii, lucrarea domnului Valentin (în prezent pr. Benedict) Vesa, intitulată Cunoasterea lui Dumnezeu la Sfântul Isaac Sirul. Având un subtitlu teologic sugestiv, Itinerarul spiritual de la „dreptatea...

Părinţii Bisericii între teologie şi cultură

Părinţii Bisericii între teologie şi cultură

Cu prilejul aniversării unui sfert de veac de la reînfiinţarea revistei Renaşterea, organul oficial al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului şi Clujului, reprezentanţii editurii omonime au hotărât antologizarea unora dintre cele mai interesante studii şi...

„Ortodoxia în Occident. 10 convertiri”. O carte care luminează

„Ortodoxia în Occident. 10 convertiri”. O carte care luminează

„Teama mea este că în Ortodoxie apare adesea compelxul de inferioritate. Ni se pare că trebuie să obţinem un fel de bogăţie vestică, sau distincţii academice (cei cărora li se dau distincţii academice în şcolile ortodoxe, uneori sunt oamnei care se opun Bisericii). Sunt suprins să văd că în România sau în alte ţări ortodoxe, ortodocşii par a nu vedea tezaurul pe care-l au. Din punctul meu de vedere România este bogată. Teama mea este că dorinţa de a fi în Uniunea Europeană, dorinţa de a deveni tot mai vestici, dorinţa de a o lua pe calea umanismului (care în realitate este hedonism) românii ar putea sărăci spiritual. Chiar spiritul care ne face atât de bogaţi, ar putea fi pierdut în căutarea altor tipuri de bogăţie”

Duhul a suflat în pustie

Duhul a suflat în pustie

  După ce în anul 2012 Daniel Lemeni a publicat volumul Tradiția paternității duhovnicești în spiritualitatea creștină răsăriteană. Un studiu asupra îndrumării spirituale în Antichitatea creștină târzie (Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia), doi ani mai târziu revine cu...