Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi-a sărbătorit ziua de naştere

de | iun. 23, 2023

23 iunie a fiecărui an este o zi importantă în calendarul Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, şi a Eparhiei pe care o conduce, fiind ziua de naştere a Preasfinţiei Sale, anul acesta împlinind 62 de ani. Ca la fiecare zi de naştere din ultimii ani, şi anul acesta Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi-a sărbătorit ziua de naştere prin oficierea Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar.

„În Biserica lui Hristos toţi credincioşii, ca fii ai lui Dumnezeu, după botez, fii ai lui Dumnezeu după har, mulţumesc cu recunoştinţă Celui ce i-a adus din nefiinţă la fiinţă, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. De fiecare dată, ziua noastră în care am venit pe lume, în această frumoasă lume, creaţia lui Dumnezeu, este prilej de aducere aminte, de aducere a istoriei în memoria prezentă. Ne amintim de părinţii noştri care ne-au născut şi ne-au crescut şi îi pomenim cu evlavie şi recunoştinţă pentru că şi-au asumat venirea noastră pe lume, după ce Îi mulţumim în primul rând lui Dumnezeu. Apoi ne amintim de toţi cei pe care Dumnezeu ni i-a dăruit în viaţă să ne lumineze şi să neîndrume, pentru că, pe lângă părinţii după trup care ne-au ajutat să facem primii paşi în viaţă şi ne-au pregătit pentru viaţă, apoi vin părinţii duhovniceşti. Noi mulţumim astăzi lui Dumnezeu pentru părinţii duhovniceşti mari pe care ni i-a dăruit: Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian, Părintele Serafim, stareţul nostru, Părintele Nicolae, împreunăc u noi astenitori la Rohia, dar şi un adevărat învăţător al nostru, şi apoi pe toţi dascălii care de la începututile şcolii noastre ne-au educat, toţi oamenii care au constribuit la formarea noastră şi la îndrumarea noastră, precum şi pe cei pe care ni i-a dăruit Dumnezeu în aceeaşi slujire. Slujire Arhierească, cum este Preasfinţitul Părinte Timotei, fratele nostru, pe cei din Administraţia Eparhială, pe cei administraţia extinsă a Eparhiei, pe toţi preoţii şi monahii şi poporul lui Dumnezeu, pe care ni l-a încredinţat Dumnezeu spre ocrotire, spre îndrumare, spre păstorire, spre luminare şi spre mărturisire a dreptei credinţe împreună. De aceea, întotdeauna, Biserica începe cu rugăciune către Dumnezeu de mulţumire. Aşa este şi această zi în care, sigur că aprofundăm, trecând de jumătatea vieţii, fiind în toamna vieţii, ne întrebăm ca şi Moise Proorocul, cum spunea Părintele Nicolae în Jurnalul fericirii: Doamne, de ce eu? De ce m-ai ales pe mine? Aşa a zis Moise: eu sunt gângav şi zăbavnic la vorbire şi nu voi putea să stau în faţa poporului şi în aceste momente ale vieţii te întreb de ce Dumnezeu a hotărât aşa? Şi poţi răspunde ce a găsit Dumnezeu ca să te cheme la o astfel de chemare. Nu desăvârşirea vieţii şi neînplinirea ei, ci poate râvna şi credincioşia faţă de voia lui Dumnezeu. Şi Dumnezeu ne ştie pe fiecare ce cruce să aşeze pe umeri şi ce chemare să ne încredinţeze şi ştie dinainte că o s-o şi ducem. Chiar dacă uneori simţim povara ei, nu cârtim şi nu-i reproşăm lui Dumnezeu, ci ne supunem voii lui şi purtăm cu jertfelnicie cu răbdare şi cu multă bucurie Crucea lui Hristos. Fiecare om are o chemare şi de chemarea lui stă răsplata lui. Să ne ajute Dumnezeu să ne îndeplinim misiunea pe care ne-a dăruit-o pe pământ, nesocotimdu-ne nicio clipă unici şi providenţiali, pentru că creştinii n-au voie să creadă şi părinţii pustiei niciodată n-au crezut în sfinţenia vieţii lor sau în alegerea lor de către Dumnezeu. Dar cu toate acestea, ne împlinim lucrarea. O facem aici lucrarea lui Dumnezeu ca şi cum totul ar depinde de noi, lăsând totul în grija lui Dumnezeu. Aceasta este conştiinţa slujitorilor Bisericii lui Hristos. Pentru aceasta astăzi suntem în Liturghie împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul şi cu cei apropiaţi ca să-i mulţumim lui Dumnezeu, să ne pomenim părinţii şi pe toţi cei dragi. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Ziua de naştere a Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin a fost onorată de un sobor important de preoţi şi diaconi slujitori, compus din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar administrativ eparhial, Protos. Dr. Arsenie Pohrib, şeful de cabinet al Mitropolitului Moldovei, Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor şi schiturilor şi stareţul Mănăstirii Rohia, Arhim. Teofil Pop, stareţul Mănăstirii Moisei, Protos Serafim Bilţ, eclasiarhul sfântului locaş, Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, slujitorii Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”: Pr. Viorel Bud, Pr. Prof. Florin Hoban, inspector şcolar pentru Religie, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, Pr. Florin Bălan, Pr. Ionuţ Pleş, Pr. Adrian Morar, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizareaa tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Arhid. Dumitru Botiş, inspector eparhial social-filantropic, Arhid. Gherasim Nap, şeful de cabinet al Arhiereului-Vicar, Arhid. Ioan Onuţ Păcurar, Diac. Vasile Petru Bud, Diac. Vlad Nechita, Diac. Alexandru Cupşinar, Ipod. Vasile Pop.

La ectenia pentru cei adormiţi, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi-a pomenit părinţii după trup, pe tatăl Ştefan, trecut la cele veşnice la 50 de ani, şi pe mama Maria, monahia Magdalena, care odihneşte în cimitirul Mănăstirii Rohia.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois.

După Sfânta Liturghie a fost oficiat un polihroniu de mulţumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin în cei 62 de ani de viaţă şi 29 ani de Arhierie, precum şi asupra Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.

Doamna Elena Grama, jurista Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, a fost distinsă de Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin cu Ordinul „Crucea Justinian Arhiepiscopul” pentru laici, ca rezultat al conştiinciozităţii cu care îşi îndeplineşte îndatoririle de serviciu.

Un emoţionat mesaj de felicitare a rostit Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, în care a amintit momentele importante din viaţa Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, cu ocazia zilei de naştere, înainte şi de când este slujitor al lui Dumnezeu, de pe treptele slujirii călugăreşti până la cea de Ierarh, respectiv de Episcop al Maramureşului şi Sătmarului. A fost un moment emoţionant, presărat cu citate şi argumente din Sfânta Scriptură, la împlinirea vârstei de 62 de ani şi 29 de ani de slujire Arhierească, de care cei prezenţi îşi vor aduce cu bucurie aminte.

Momentul aniversar a adus la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare pe membrii şi truditorii Permanenţei Eparhiale, pe protoiereii din Eparhie, pe preoţi şi diaconi de pe cuprinsul Episcopiei, membri ai Adunării Eparhiale, oficialităţi judeţene şi municipale din Maramureş şi Satu Mare, oameni de cultură, tineri şi tinere din asociaţiile protopopiatelor, credincioşi din tot judeţul, cu buchete de flori şi mesaje de urări de multă sănătate şi viaţă lungă, de felicitare cu ocazia acestui moment aniversar.

Primarul Cătălin Cherecheş a amintit că la prima şedinţă de Consiliu Local va fi trecut pe ordinea zi un proiect de hotărâre prin care va fi acordat un loc de biserică şi pentru un centru filantropic, ambele patronate de Sfântul Mina şi dăruit Preasfinţiei Sale drept amintire eşarfa de primar. A fost de faţă şi doamna Dr. Cherecheş Viorica, mama domniei sale.

 „Îi mulţumim lui Dumnezeu în această zi, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, pentru tot ceea ce a rânduit să trăim, pentru miracolul vieţii, pentru că viaţa este un miracol, pentru darurile cu care ne-a înzestrat, chemarea cu care ne-a chemat, părinţii pe care ni i-a dat, am făcut pomenirea lor la Sfânta Liturghie, pentru locul în care ne-am născut, pentru casa în care ne-am născut, pentru timpul în care am venit pe lume, atmosfera în care am trăit, pe toate le rememorăm în această zi, şi ne dăm seama după 50 de ani, când începem să desluşim taina vieţii noastre.

 

 „Este o zi sfântă pentru Episcopia Maramureşuluin şi Sătmaruli, deoarece astăzi am aniversat 62 de ani de viaţă ai Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului. Astfel, am săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în sobor de preoţi, în prezenţa credincioşilor care aproape au umplut Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, mulţumindu-I Bunului Dumnezeu pentru toate darurile revăsrsate asupra Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, care, din tinereţe a ales să-L slujească pe Dumnezeu, dând curs chemării pe care a primit-o. Chemat din pruncie asemenea Proorocului Samuel din Vechiul Testament, la slujirea lui Dumnezeu la vârsta de 14 ani, a intrat în obştea Mănăstirii Rohia în care şi pentru care şi-a desfăşurat activitatea de noviciat, după care a ajuns Ieromonah, iar la vârsta de 27 de ani a fost numit stareţ cu delegaţie din partea Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. După o slujire pilduitoare şi vrednică, în 1994, la propunerea vrednicului de pomenire Arhiepiscop Justinian, a fost chemat şi propus Sfântului Sinod pentru alegerea de Arhiereu-Vicar al Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului, slujuind în această chemare sfântă şi Dumnezeiască timp de 22 de ani împreună şi alături de vrednicul de pomenire Arhiepiscop Justinian. Multe se pot spune despre persoana duhovnicească, culturală şi ideologică a Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, dar credem că cea mai importantă realizare şi realizarea de suflet a Preasfinţiei Sale este ctitorirea, înălţarea şi zidirea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, care este sufletul şi inima Preasfinţiei Sale. Pentru toate acestea şi pentru multe altele care se pot spune, Îl lăudăm pe Dumnezeu şi-I mulţumim pentru toate darurile revărsate asupra Preasfinţitului Părinte Episcop, Părintele nostru al tuturor maramureşenilor şi sătmărenilor. Îi mulţumim lui Dumnezeu şi îi dorim mulţi ani cu spor şi ajutor de la Cel Preaînalt, şi să meargă bine cu sănătatea cum merge bine cu sufletul.

 

 „În fiecare an, în ajunul prăznuirii şi cinstirii Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul este ziua de naştere a Întâistătătorului Eparhiei noastre, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin, a spus Preacuviosul Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor şi schiturilor şi stareţul Mănăstirii Rohia. Este o zi de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru darul pe care Dumnezeu l-a făcut Eparhiei noastre, umanităţii şi Bisericii noastre, pentru că Preasfinţitul Iustin, prin toată lucrarea pe care a făcut-o, aceea de a sluji lui Dumnezeu ca monah la Mănăstirea Rohia, ca stareţ şi apoi ca Ierarh, a revigorat din punct de vedere duhonicesc, spiritual şi cultural întreaga Eparhie, monahismul şi mănăstirile, precum şi din punct de vedere administrativ. Dacă în anul 1994, când a fost ales Arhiereu-Vicar al Eparhiei, în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului erau doar şapte mănăstiri şi schituri, acum avem 30 de mănăstiri şi 11 schituri, şi toate sunt înfloritoare din punct de vedere duhovnicesc, precum şi administrativ, datorită lucrării misionare, pastorale şi duhovniceşti a Preasfinţiei Sale.”

A fost o zi frumoasă aceasta, cu mult soare la propriu şi la figurat, cu bucurie şi mulţumiri aduse lui Dumnezeu pentru Întâistătătorul Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului.

Întru mulţi şi fericiţi ani, Preasfinţia Voastră!

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

Foto: Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului

 

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Hramul Mânăstirii Rohia

Hramul Mânăstirii Rohia

Vineri, 10 mai 2024, de praznicul Izvorului Tămăduirii, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea Rohia, cu ocazia hramului sfântului locaş de închinare, în fruntea unui mare sobor de...

Sfânta Liturghie de hram la Mănăstirea Habra

Sfânta Liturghie de hram la Mănăstirea Habra

Marţi, 7 mai 2024, în a treia zi a Sfintelor Paşti, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea Habra de la Groşi – Baia Mare, cu ocazia hramului sfântului locaş de închinare, în fruntea...