Profetul ortodoxiei romeice: teologia părintelui Ioannis Romanides

 

Andrew J. Sopko

După eliberarea de sub dominaţia otomană în 1821-1829, Grecia modernă a cunoscut un fenomen de occidentalizare forţată și de recuperare artifi cială a elenismului clasic pre-bizantin. Ignorarea voită a moștenirii culturale bizantine, a unui mileniu de elenism ortodox, a marcat negativ viaţa spirituală și teologia din Grecia ultimelor două veacuri1 . Devenind autocefală, Biserica Greciei s-a desprins de legătura ei tradiţională cu Patriarhia ecumenică, iar regele Greciei, Ott o de Bavaria, a promovat o politică anti-monahală agresivă, desfi inţând 425 de mănăstiri din cele 500 existente în sudul și centrul Greciei. În 1837 a fost înfi inţată și organizată după model german Facultatea de Teologie a Universităţii din Atena, în care teologia ortodoxă era predată, fără un control al Bisericii, de către profesori laici cu studii în Occident . S-a creat astfel o fractură de proporţii între teologia „modernă” a noii Grecii și tradiţia duhovnicească și liturgică, mistică și ascetică a Sfi nţilor Părinţi. În vreme ce teologia academică a dobândit o formă scolastică și intelectualistă abstractă, reprezentată de dogmaticele profesorilor Andrutsos (1869-1935) și Trembelas (1886-1976), trăirea religioasă populară a fost deturnată de asociaţiile misionare laice (frăţia Zoi, înfiinţată în 1907, Sotir în 1959 etc.) pe linia unui activism și pietism eticist și biblicist de sorgin te protestantă. „Universitatea” și „asociaţiile laice” aproape că au înlocuit în conștiinţa grecilor paradigma divino-umanismului și idealul ascetic-contemplativ tradiţional ortodox întruchipat în monahism, cu un creștinism umanist (raţionalist, sentimentalist și voluntarist), cu puternice accente moraliste, care reducea îndumnezeirea la o îmbunătăţire a caracterului. După cum arăta pr. prof. Theodor Zisis, aceste organizaţii au suferit infl uenţe protestante considerabile: îndepărtarea de parohie și de Biserică; adunări private; zeci de publicaţii după model occidental; accentul pe predică și pe cântări creștine proprii; studierea cu precădere a Scripturii în cercuri biblice și neglijarea Tradiţiei patristice; defăimarea monahismului; accentuarea preoţiei universale și tendinţa de a ieși de sub ascultarea episcopilor; tendinţa de a-i privi pe ceilalţi ca pe niște păcătoși etc. Christos Yannaras, fost „zoist”, consideră pietismul o „erezie eclesiologică”, caracterizată prin individualism, ideologizare a credinţei, mentalitate instituţională, utilitaristă și secularistă, „alienare etico-juridică a mântuirii”, privatizare a vieţii sacramentale, eticizare convenţională și psihologică a Spovedaniei, „asimilare etică a ereziilor” etc. 

Andrew J. Sopko - Profetul ortodoxiei romeice: teologia părintelui Ioannis Romanides

Mai multe

Euphemia Briere | Săptămâna Mare şi Sfintele Paşti

Euphemia Briere | Săptămâna Mare şi Sfintele Paşti

Săptămâna Mare şi Sfintele Paşti   Euphemia Briere Semnificaţiile Săptămânii Patimilor şi ale perioadei care-i urmează trebuie cunoscute nu doar de credincioşii adulţi ci şi de copii. Acestora din urmă le recomandăm cartea „Săptămâna Mare şi Sfintele Paşti”, cu...

Noi aspecte ale martiriului Sfinţilor năsăudeni

Noi aspecte ale martiriului Sfinţilor năsăudeni

Noi aspecte ale martiriului Sfinţilor năsăudeni   Pr. Gavrilă-Tudor Zinveliu, Ierom. Maxim MorariuAprofundarea evenimentelor din jurul martiriului Sfinţilor Mucenici Năsăudeni îi onorează pe Părinţii Maxim Morariu și Gavrilă-Tudor Zinveliu. Acești oameni...

Mircea-Gheorghe Abrudan | Lecturi din istoriografia bisericească

Mircea-Gheorghe Abrudan | Lecturi din istoriografia bisericească

Lecturi din istoriografia bisericească În memoria profesorului Nicolae Bocșan (1947-2016) și a părintelui academician Mircea Păcurariu (1932-2021)   Mircea-Gheorghe Abrudan Am strâns în acest volum 68 de recenzii și note de lectură despre cărți de istorie...

† Benedict Bistrițeanul | Brațele părintești

† Benedict Bistrițeanul | Brațele părintești

Brațele părintești   † Benedict Bistrițeanul     Imaginea Tatălui din pilda fiului risipitor este întregită cu imaginea pe care ne-o dă Fiul Însuși, spânzurat pe cruce, despre Tatăl Său (Care va deveni și Tatăl nostru tocmai prin înfierea oferită prin jertfa și...

Arhim. Dumitru Cobzaru | Duhovnicia, dulce povară

Arhim. Dumitru Cobzaru | Duhovnicia, dulce povară

 Duhovnicia – dulce povară    Arhim. Dumitru CobzaruDuhovnicia – dulce povară este titlul pe care Arhimandritul Dumitru Cobzaru îl dă celei mai recente cărți ale sale. Ne place să credem că numele pe care le purtăm nu sunt întâmplătoare, ele indicând, într-o...

Pr. Liviu Vidican Manci | Firescul sfințeniei

Pr. Liviu Vidican Manci | Firescul sfințeniei

FIRESCUL SFINȚENIEI 29 de cateheze moral duhovnicești   Pr. Liviu Vidican Manci     E îndeobște cunoscut faptul că procesul de catehizarea avut o importanţă majoră încă din zorii Creștinismului, MântuitorulIisus Hristos fiind socotit cel mai important...

Iuliu Marius Morariu | Restitutio Grigore Pletosu

Iuliu Marius Morariu | Restitutio Grigore Pletosu

Restitutio Grigore Pletosu   Iuliu Marius MorariuPrezentul volum ne pune în față – şi cred că nu greșesc – pe un foarte profund și serios cercetător al istoriei și al spiritualității bisericești. Îl preocupă Istoria Bisericii Ortodoxe Române, dar nu doar ca...

ÎPS Andrei | Mai aproape de Hristos

ÎPS Andrei | Mai aproape de Hristos

„Mai aproape de Hristos” se intitulează unul dintre volumele mitropolitului Andrei al Clujului. Publicarea volumului a fost prilejuită de împlinirea a 5 ani de la instalarea ca arhiepiscop şi mitropolit al Clujului, de sărbătoarea Buneivestiri a anului 2011, a Înaltpreasfinţitului Andrei. Volumul reuneşte articole, evocări sau studii publicate în revistele „Renaşterea” şi „Tabor”.