Arta artelor este să-l formezi pe om

de | iun. 23, 2021 | Mitropolitul Andrei - Articole

Mesajul Înaltpreasfinţitului Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, pentru volumul: „Preasfințitul Părinte Iustin al Maramureșului și Sătmarui – Episcopul tinerilor. 60 de ani de viață”, Editura Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.


„Arta artelor este să-l formezi pe om”[1]

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin împlinește 60 de ani. Cu multe daruri l-a binecuvântat Dumnezeu. Pe lângă faptul că este un păstor râvnitor, un edil plin de har, în același timp este și preocupat de generațiile tinere. Activitățile cu tinerii sunt grăitoare. Între ele se remarcă reuniunea cu tinerii din zonă (1300 tineri) și reuniunea națională cu participarea internațională având binecuvântarea Sfântului Sinod (3500 tineri).

Cuvântul Scripturii subliniază importanța acestei lucrări. Proorocul David zice: „Veniți, fiilor, ascultați-mă pe mine, frica Domnului vă voi învăța pe voi” (Psalmul 33,11); iar Înțeleptul Solomon scrie: „Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă; chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea” (Pilde 22,6).

Domnul Iisus Hristos, Învățătorul absolut, le spune ucenicilor: „Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i ispiti, că a unora ca aceștia este împărăția lui Dumnezeu” (Marcu 10,14). Iar subliniind importanța lucrării cu tinerii, zice că „cel ce va face și va învăța, acesta mare se va chema în Împărăția Cerurilor” (Matei 5,19). Iar pentru cei mari avertismentul: „De nu vă veți întoarce și nu veți fi precum pruncii, nu veți intra în Împărăția cerurilor”(Matei 18,3).

E importantă misiunea cu tinerii. După ce ai reușit să-i formezi bine, aceștia vor deveni misionari.  Sfântul Pavel, care-l avea ucenic pe tânărul Timotei, îi scrie: „Nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale, ci fă-te pildă credincioșilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credința, cu curăția” (I Timotei 4,12).

Toți marii pedagogi au fost conștienți de importanța formării tinerilor și a educării lor. Comenius subliniază faptul că e mare lucru „a educa tineretul cu prevedere, a te îngriji ca sufletele lor să fie ferite de stricăciunea lumii și ca semințele onestității împlântate în ei să ajungă să încolțească fericit, prin neîncetate îndemnuri și exemple, apoi ca mințile lor să fie pătrunse de cunoașterea adevărată a lui Dumnezeu[2].

Neglijarea educării tineretului are efecte cu bătaie lungă și scrie același autor că, în aceste cazuri nedorite, „tineretul crește fără îngrijirea cuvenită, ca și copacii sălbatici, pe care nimeni nu-i plantează, nu-i udă, nu-i altoiește și nu-i face să crească drept”[3].

Copiii și tinerii au multe daruri primite de la Dumnezeu, ele trebuie însă folosite. Dr. Alexis Carrel zice că „în copilăria noastră, purtăm în noi o mulțime de ființe virtuale, care apoi mor una câte una. Fiecare bătrân este înconjurat de cortegiul acelora care ar fi putut să fie, de toate posibilitățile avortate”[4].

Toate aceste lucruri le știe prea bine Preasfințitul Iustin și de aceea încearcă să le insufle tinerilor dorința de a trăi frumos. Un tânăr cuminte trebuie să se preocupe de viața spirituală. Nu poate trăi în mediocritate știind că Dumnezeu ne plimbă viața printre flăcări de har, ca să ne aprindem, iar Biserica reazemă drumurile pe troițe ca să-L imităm pe Cel ce și-a dat viața pentru noi.

De fapt, Preasfințitul Iustin, dascăl tinerilor, știe din propria-i viață de credință că în tinerețe când l-a chemat Mântuitorul Hristos, a răspuns: iată-mă! Ca odinioară Samuel: „A strigat Domnul către Samuel: «Samuele, Samuele». Iar el a răspuns: «iată-mă!» (I Regi 3,4).

Ce să spunem de Maica Domnului, când a fost chemată să-L nască pe Hristos? „Și a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău”(Luca 1,38). Sau când e vorba despre ascultarea absolută a Mântuitorului, Care a fost trimis de Tatăl să mântuiască lumea: „Atunci am zis: Iată, vin, în sulul cărții este scris despre mine, ca să fac voia Ta, Dumnezeule” (Evrei 10,7).

Încă de pe când era pe la sfârșitul școlii primare, vacanțele și le petrecea la Mânăstirea Rohia, unde a și rămas. A făcut Seminarul și în vremea aceea, pe când eram preot la Turda, a venit la o Liturghie. L-am observat de pe atunci că e hotărât să se predea totalmente lui Hristos și să slujească Biserica. Apoi a făcut Facultatea de Teologie la Sibiu, a fost hirotonit diacon și preot, iar din 1989 devine stareț la Rohia. Doctoratul și l-a făcut la Facultatea de Teologie din Cluj, avându-l îndrumător științific pe pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană.

În 1994, la propunerea Preasfințitului Iustinian Chira, devine arhiereu-vicar pe seama Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, iar după plecarea în veșnicie a Arhiepiscopului Iustinian este ales la 16 decembrie 2016 Episcop al Maramureșului și Sătmarului. Va fi întronizat în această calitate pe 27 decembrie 2016.

Am mai amintit de preocupările Preasfințitului Iustin în ce privește formarea tinerilor. Școlile teologice și ASCOR-ul sunt în marea sa atenție. Orice tânăr și orice tânără sunt un unicat. Pe bună dreptate versurile: „Născut dintr-un crâmpei de soare/ Și o fărâmă de pământ,/ Firul curat, gingaș și sfânt/ Îmbobocește și dă-n floare”, spun foarte mult. Tânărul este o ființă minunată din pântecele maicii sale (Psalmul 138, 13-14). An de an în ființa sa apar lucruri noi. Adolescenții, tinerii liceeni și studenții merită să fie în grija noastră. Ei sunt lumea de mâine.

Pe lângă comportamentul elegant pe care dorim să li-l formăm, pe tineri îi și catehizăm. Lucrul acesta îl face Preasfințitul Iustin, în ton cu modul de a gândi al Sfântului Apostol Pavel: „Voia lui Dumnezeu aceasta este: sfințirea voastră; să vă feriți de desfrânare, ca să știe fiecare din voi să-și stăpânească vasul său în sfințenie și cinste, nu în patima poftei cum fac neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu (I Tesaloniceni 4, 3-5).

Știe Preasfințitul Iustin că omul ca să devină om, trebuie să fie format. Nimeni să nu creadă că poate fi om adevărat, decât dacă a învățat să acționeze ca om. Ori tinerii noștri au nevoie să te ocupi de ei. Și cu tot efortul nostru, într-o lume secularizată, sunt multe și ispitele.

Acum la acest soroc rotund, Preasfințitului Iustin care se ocupă de tineri, îi facem o urare ioaneică: „Mă rog să ai spor în toate și să mergi bine cu sănătatea, precum bine mergi  cu sufletul”(III Ioan 1,2).

Mulți și binecuvântați ani!

 

ANDREI

Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului
şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului


[1] Sf. Grigorie de Nazianz, Patrologia Graeca, Migne, XXXV, 425.

[2] Jan Amos Comenius, Didactica Magna, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1970, p. 14.

[3] Ibidem, p. 15.

[4] Apud †Ioan Suciu, Eroism, Alba Iulia, 2002, p. 12.

Foto: Episcopia Maramureșului și Sătmarului

Ultimele articole

Despre smerenia urbană

Despre smerenia urbană

Smerenia înseamnă să fii în inimă cu Predica de pe Munte și Cele Nouă Fericiri, dar să vezi că te-ai înzăpezit pe muntele Celor Zece Legi și nu poți căuta la Rugul Aprins al credinței. Smerenia înseamnă să vrei să ajungi pe Muntele Taborului, dar să te împotmolești pe...

Agenda ierarhilor în Duminica a 18-a după Rusalii

Agenda ierarhilor în Duminica a 18-a după Rusalii

În Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată), 26 septembrie 2021, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program: Înaltpreasfințitul Părinte ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul...

Mama și bunica salvează spiritualitatea neamului

Mama și bunica salvează spiritualitatea neamului

„Îmi aduc iarăși aminte de credința ta neprefăcută, care, precum s-a sălășluit întâi în bunica, Loida, și în mama ta, Eunichi, tot așa sunt încredințat, că și întru tine” (II Timotei 1, 5).   Nașterea, creșterea și educarea unui copil este o binecuvântare a...

„Omul ca să fie om trebuie să fie format”*

„Omul ca să fie om trebuie să fie format”*

„Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă; chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea” (Pilde 22,6) Îmi aduc aminte cu nostalgie de anii tinereții mele, pe când eram elev și student. Deși era perioada comunistă, în Postul Maicii Domnului, toată...

Importanta aniversare a „Omului iubit de Dumnezeu”

Importanta aniversare a „Omului iubit de Dumnezeu”

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împlinește 70 de ani. Toți fiii Bisericii Ortodoxe Române, Îl rugăm pe Dumnezeu să-i dăruiască încă mulți ani și sănătate cu excepționale rezultate, ca și până acum, atât pe tărâm spiritual, cât și material. Și cum cuvintele...

Arhiepiscopul Justinian Chira – Părintele duhovnicesc al unui ținut

Arhiepiscopul Justinian Chira – Părintele duhovnicesc al unui ținut

Pe 28 mai se împlinește un secol de la nașterea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Justinian Chira. Omul acesta harismatic și-a împletit viața cu cea a preoților și credincioșilor lui. Eram încă copil pe când el era stareț la Rohia. Nici nu știam că există și alți...

Răstignire și Înviere

Răstignire și Înviere

Suntem în plină perioadă a Postului Mare. Îl auzim pe Domnul Hristos care ne zice și nouă, ca și ucenicilor: „Iată, ne suim la Ierusalim și Fiul Omului va fi dat pe mâna arhiereilor și a cărturarilor, și-L vor osândi la moarte; și Îl vor da pe mâna păgânilor, ca să-L...