Centrul Misionar de Tineret „Ioan Bunea”, o ctitorie pentru viitorul tinerei generații și „casă” pentru toți

de | feb. 28, 2022 | Documentare

O ctitorie dedicată copiilor și tinerilor este, în fapt, una pentru viitorul întregii comunități, prin prisma activităților de formare, a comuniunii create și a creșterii de oameni în spirit creștin. Centrul de tineret ” Ioan Bunea” din Sângeorz-Băi este rezultatul unui demers susținut al Mitropoliei Clujului de a dezvolta tipurile de servicii oferite de Biserica Ortodoxă Română pe latura de tineret, prin angrenarea copiilor și tinerilor în activități care să îi apropie de Biserică și să le faciliteze o creștere armonioasă.

Intenția care a stat la baza demarării proiectului unui centru de tineret a vizat construirea unui așezământ unde tinerii și copiii să aibă parte de o educație formală sau non-formală aleasă, care să permită o perpetuare a educaţiei spirituale, să se simtă în siguranță, ca părinții să primească un sprijin în configurarea unei educații holistice, cu o utilitate pentru întreaga comunitate. Mai mult, proiectul presupune un act de dăruire prin care Biserica îi răsfaţă cu bunătate pe tineri, conturându-le o viaţă mai bună, finalitatea fiind aceea ca, la rândul lor, tinerii să dăruiască mai departe bunătate comunităţii în care se regăsesc.

Astfel, pe data de 7 iulie 2015 a fost inaugurat centrul nostru de tineret în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, a ierarhilor din sinodul mitropolitan, preoți, credincioși, copii si tineri, zi în care a început efectiv prima tabără organizată de către asociația tinerilor din Cluj. Ulterior, centrul a devenit gazdă pentru o varietate de activități culturale, printre care conferințele preoțești, convocarea anuală a preoților militari din cadrul Statului Major al Fortelor Terestre, multiple sesiuni de comunicări ale inspectorilor/dascălilor din județ, cursuri de formare, întâlniri catehetice, team-buildinguri, cercuri pastorale, tabăra la nivel de patriarhie, peste 100 de tabere locale/județene la care se adaugă tabere naționale și internaționale, dar și întânirile săptămânale cu tinerii și copiii din Sângeorz-Băi. Sub umbrela acestui așezământ, s-au conturat micro-comunități de tineri care au beneficiat constant de educație formală și non-formală și de activități diversificate, coordonate de către Pr. Paul Gavriloaie, cu binecuvântarea și sprijinul necontenit al Înaltpresfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.

Când mersul întregii omeniri a fost împiedicat de pandemia COVID-19, Biserica Ortodoxă Română a dat dovadă de solidaritate și compasiune, a fost alături de cei în suferință, a asigurat sprijin material și spiritual comunităților și Arhiepiscopia noastră a oferit sprijin logistic tuturor celor care solicitau găzduire în centrul nostru și în alte așezăminte.

Conștienți fiind de necesitatea comuniunii dintre biserică și școală, de importanța educației și de nevoia de solidaritate, la solicitarea Școlii Gimnaziale ”Artemiu Publiu Alexi” și a autorităților locale, centrul nostru a pus la dispoziție 2 săli pentru desfășurarea orelor de curs pentru 4 clase din învățământul primar din Sângeorz-Băi, pentru anul școlar 2021-2022. Cadrele didactice își desfășoară cursurile într-un loc sigur, iar copiii sunt educați într-un spațiu care deține o bibliotecă, o curte generoasă, un teren de sport pentru recreere, dar și o biserică care este mereu deschisă pentru cei care doresc să rostească o rugăciune.

Biserica a fost mereu sprijin și reazăm societății în vreme de conflict, iar în zilele acestea, sub negura războiului declanșat în vecinătatea țării noastre, întinde iar o mână de ajutor fraților noștri care sunt în căutare de un adăpost. Centrul de tineret pune la dispoziție 70 de locuri de cazare pentru a fi ocupate de refugiați ucrainieni, iar, cu ajutorul comunităților locale, aceștia vor beneficia de hrană și produse/servicii necesare. Fără a le putea oferi confortul vieții anterior conflictului armat, încercăm să oferim liniște, mângâiere, ajutor material și spiritual și garanția că Biserica Ortodoxă Română le este mamă atât în vreme de război cât și de pace.

Astfel, conștienți fiind de misiunea pe care o avem, aceea de a sprijini comunitatea din care facem parte și de a oferi o casă pentru toți, am făcut…și facem  ceea ce suntem datori să facem, solidaritatea fiind o parte integrantă a firii creștine. Un principiu de viață pe care încercăm să îl transmitem copiilor și tinerilor este că tot ce putem să facem este să facem tot ce putem, iar ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu.

Pr. Tudor Mudure
Inspector de tineret Bistrița-Năsăud

Mai multe din Documentare
Acoperământul Maicii Domnului | Pr. Conf. Dr. Lucian Farcaşiu

Acoperământul Maicii Domnului | Pr. Conf. Dr. Lucian Farcaşiu

Maica Domnului se bucură de o cinstire deosebită în teologia Bisericii Ortodoxe şi de o preţuire aleasă în evlavia credincioşilor ei. Printre temeiurile cinstirii ei se numără faptul că este Născătoare de Dumnezeu (Theotokos), L-a adus în lume, născându-L pe Fiul lui...

In Memoriam Karl Christian Vasilij Felmy († 8 iulie 2023)

In Memoriam Karl Christian Vasilij Felmy († 8 iulie 2023)

„Și iată-mă ortodox. Nici nu mai știu de când”. Karl Christian Felmy, 2010. În seara zilei duminicii din 9 iulie 2023 am aflat cu tristețe că diaconul Vasilij Karl Christian Felmy, unul dintre cei mai cunoscuți și respectați teologi ortodocși contemporani, s-a mutat...

Adormirea Maicii Domnului Elemente constitutive ale icoanei | Marcel Munteanu

Adormirea Maicii Domnului Elemente constitutive ale icoanei | Marcel Munteanu

Cinstirea pe care Biserica creştină ortodoxă i-a închinat-o Fecioarei Maria poate fi sintetizată în cuvintele Sfântului Maxim Mărturisitorul: „Ascultaţi toate neamurile şi plecaţi urechea, locuitori ai pământului. Veniţi toţi credincioşii şi adunaţi-vă toţi prietenii...

Maica Domnului, Mângâietoarea | Arhim. Simeon Pintea

Maica Domnului, Mângâietoarea | Arhim. Simeon Pintea

Luna august este considerată luna Maicii Domnului, deoarece pe 15 august Biserica Ortodoxă serbează cel mai mare Praznic al ei – Adormirea Sa. Praznicul este precedat de un post de două săptămâni, perioadă în care credincioșii se roagă și se pregătesc pentru...