Conferinţă preoţească de toamnă în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului

de | oct. 21, 2019

Luni, 21 octombrie 2019, din încredinţarea Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, în prezenţa Preasfinţitului Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, au început conferinţele preoţeşti de toamnă în Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, care se desfăşoară pe grupe de protopopiate. Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, a prezidat prima conferinţă preoţească din toamna acestui an, care s-a desfăşurat în biserica cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din localitatea Şomcuta Mare, unde păstoresc Pr. Nicolae Petruş, protopopul de Şomcuta, şi Pr. Mircea Cîmpean, paroh. Au fost prezenţi peste 250 de preoţi din protoieriile Baia Mare, Lăpuş şi Chioar.

Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie

Conferinţa a început cu săvârşirea Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii, oficiate, din încredinţarea Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, de Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar.

Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor şi stareţul Mănăstirii Rohia, Pr. Dr. Vasile Augustin, vicar eparhial administrativ, Pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul de Lăpuş, Pr. Nicolae Petruş, protopopul de Şomcuta Mare, Pr. Ioan-Zorel Buia, secretarul protopopesc de Baia Mare, Pr. Mihai Cornel Gheduţiu, secretarul protopopesc de Lăpuş, Pr. Ciprian Coza, secretarul protopopesc de Şomcuta, Pr. Mircea Cîmpian, parohul bisericii gazdă.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de o parte din preoţii Corului „Arhanghelii” al preoţimii din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Pr. Dr. Petrică Aurelian Covaciu.

Cuvântul Preasfinţitului Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar

În cuvântul său adresat preoţilor din cele trei protopopiate, Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, s-a referit la scopul acestei conferinţe, în care se omagiază patriarhii Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu, în Anul Omagial dedicat lor în Patriarhia Română, la comunicările de ordin administrativ care urmează să se facă în cadrul conferinţei şi la alte aspecte de ordin canonic şi duhovnicesc care îi privesc pe preoţii din aceste protopopiate.

„În această sfântă şi binecuvântată zi, când preasfânta noastră Biserică Ortodoxă Română face prăznuirea şi sărbătoreşte în chip cu totul şi cu totul duhovnicesc pe Sfinţii Cuvioşi Mărturisitori Transilvăneni, care au apărat dreapta credinţă, arătând sub această formă de mărturisire a lor dreapta învăţătură moştenită de la Mântuitorul Iisus Hristos prin Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Mărturisitori, au început conferinţele preoţeşti de toamnă din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, a spus Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar. Astfel, cu binecuvântarea Întâistătătorului Eparhiei noastre, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, ne-am adunat în şedinţă duhovnicească şi în comuniune liturgică în biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Şomcuta Mare, Protopopiatul Chioar, având în mjlocul nostru un sobor ales de preoţi, care au săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în prezenţa tuturor preoţilor din Protopopiatele Baia Mare, Lăpuş şi Chioar. Aşa cum este rânduiala noastră sfântă, am liturghisit, rugând pe Bunul Dumnezeu să trimită har şi dar peste Biserica noastră şi peste părinţii noştri slujitori la Sfintele Altare.”

Conferinţa

Purtând titlul „Patriarhii Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu – iubitori ai scrierilor patristice și postpatristice”, referatul conferinţei a fost întocmit şi susţinut de Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarh  mănăstiresc şi starețul Mănăstirii Rohia, care a prezentat, la început, motivaţia alegerii acestui titlu:

„Anul 2019 a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ca fiind Anul Omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și Anul Comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești.

Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Evrei, enunță o îndatorire fundamentală a creștinilor și anume: “Aduceți-vă aminte de mai marii voștri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința” (Evrei 13,7). Împlinind porunca paulină, Biserica este o memorie vie, care păstrează, în tezaurul ei, valorile care au contribuit la dezvoltarea spirituală, culturală și administrativă.

În acest an, 2019, la Conferința preoţească de toamnă, punem în fața ochilor noștri viața și activitatea celor două mari personalități eclesiale, Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu, vrednicii de pomenire Patriarhi ai României. Cele trei decenii care s-au scurs de la căderea comunismului au readus şi în ţara noastră multe din virtuţile societăţii democrate. Pentru cercetători, poate că odată cu libertatea de circulaţie a oamenilor şi a ideilor, o însemnată cucerire au constituit-o deschiderea arhivelor şi studiul direct al documentelor de odinioară. De aceea, desemnarea anului în curs ca prilej de cinstire generală a celor doi patriarhi, Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu, este cu atât mai fericită”, a precizat Părintele Arhmandrit Macarie Motogna.

Au mai luat cuvântul la conferinţă preoţii Gheorghe Bălan, fost consilier eparhial, despre întâlnirea pe care a avut-o cu Patriarhul Iustin Moisescu, pe când era Mitropolit al Moldovei, Pr. Dr. Vasile Augustin, vicar eparhial administrativ, Pr. Ioan Romulus Ciurdaş, paroh în Mireşu Mare şi cei trei protopopi: Fabian Coroian, Florin Stan şi Nicolae Petruş.

 

Andrei Fărcaş,

redactor al revistei „Graiul bisericii Noastre”

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Sfânta Liturghie Arhierească de praznicul Înălțarea Domnului

Sfânta Liturghie Arhierească de praznicul Înălțarea Domnului

Joi, 13 iunie 2024, praznicul Înălțarea Domnului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească la biserica cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Baia Mare, a rostit cuvânt de învățătură, după...