Sfântul Pavel vorbește și în alte locuri despre tema aceasta a făpturii celei noi (Romani 6, 12-13; 2Corinteni 4, 16; 5, 17; Efeseni 4, 13; 4, 22-24; Galateni 5, 19-21. 22-25; Coloseni 3, 5-9), în care transpar teme precum: răscumpărarea adusă de Hristos cere de la noi un efort mistic, ascetic; noua făptură este în deplină comuniune cu Domnul Hristos; dobândirea slavei cere asumarea suferinței pentru Evanghelie; noul mod de viață impune o permanentizare a stării de sfințenie întru înăbușirea pornirilor egocentriste; unitatea de credință și cunoașterea lui Iisus Hristos sunt realități indispensabile; roadele Sfântului Duh trebuie să înlocuiască faptele trupului sau lucrarea păcatului; noua viață în Hristos necesită o neîntreruptă vigilență, deoarece poftele trupului pot oricând ieși la suprafață, de aceea ele trebuie efectiv „puse spre moarte” etc.

Fericitul Teodoret al Cirului spune că apostolul folosește această expresie cu specială referire la momentul de după învierea din moartea păcatului, care se petrece la Botez, când omul se leapădă de creația cea veche și se îmbracă în omul cel nou, în “făptura cea nouă”. Deci vedem că practica galatenilor de-a se tăia împrejur, după ce odată au fost botezați întru numele Domnului Iisus, periclita însăși mântuirea lor, căci acest gest era ca o hulă împotriva Duhului Sfânt și ca o lepădare de credință. Făptura cea nouă, spune mitropolitul Nicolae Mladin, stă sub semnul luminii necreate a lui Hristos Cel Care luminează mintea și inima omului până în adâncurile ei, plăsmuind astfel creația cea nouă, care din acel moment nu-și mai aparține sieși, ci lui Hristos în întregime (Galateni 2, 20). Făptura cea nouă (gr. ho kainos antropos) intră în contrast evident cu „omul cel vechi” (gr. ho palaios antropos) care apare în Noul Testament de aproximativ 15 ori, dintre care de 6 ori în epistolele pauline (Romani 6, 6; Efeseni 4, 22; Coloseni 3, 9 etc). Făptura cea nouă este deci creștinul botezat și așezat într-o legătură intimă cu Învierea lui Hristos (Romani 6, 3-5), fiind convins că făptura sa cea veche a fost răstignită împreună cu Hristos, ca să moară pentru totdeauna păcatului.

 

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Despre făptura cea nouă întru Hristos Iisus - Duminica a 22-a după Rusalii (Galateni 6, 11-18)
Loading
/