Un deceniu fără Părintele Serafim Man

de | feb. 13, 2023

Duminică, 12 februarie 2023, a XXXIV-a după Rusalii, a Întoarcerii Fiului Risipitor, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la mănăstirea de metanie, Sfânta Ana Rohia, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar, cu metania tot la această mănăstire. Ierarhii şi înteaga obşte monahală, împreună cu marea mulţime de  credincioşi, au făcut pomenirea, la 10 ani de la trecerea la Domnul a Părintelui Serafim Man, fost stareţ al sfântului locaş de închinare timp de un deceniu.

„Se împlinesc 10 ani de la mutarea la Domnul a Părintelui Arhimandrit Serafim Man, mare stareţ şi povăţuitor al acestei sfinte mănăstiri, părintele nostru duhovnicesc şi duhovnic al dreptcredincioşilor din această parte de ţară”, a spus Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului.

„Părintele Arhimandrit Serafim Man a fost succesorul în stareţie a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Justinian. Ucenic al dânsului fiind, în 1973 a preşuat stăreţia acestei mănăstiri, care a avut o evoluţie impresionantă după venirea Părintelui Arhimandrit Serafim Man în fruntea ei. Sub îndrumarea Înaltpreasfinţitului Justinian a construit mai multe clădiri – Casa cu Paraclis, Casa din Grădină sau Casa Poetului, Altarul de Vară, Poarta Maramureşeană. A modernizat mănăstirea, în sensul că a legat-o la utilităţile necesare: a adus curentul electric, a făcut aducţiunea de apă şi drumul de acces, care era doar o potecă. Toate acestea, însă, au epuizat forţa fizică a Părintelui Serafim şi s-a îmbolnăvit, în 1983, după 10 ani de stăreţie, şi a fost descoperit ca având un cancer galopant, iar medicii, după mai multe încercări, l-au trimis acasă, ca obştea mănăstirii să se pregătească pentru înmormântare. Eu eram seminarist în ultimul an, în 1983, în anul V de seminar şi frate al acestei mănăstiri şi am fost martor la tot ce s-a petrecut. Părintele Srafim, cu o credinţă puternică şi fermă, cu o rugăciune neîncetată şi cu încredere în ajutorul şi ocrotirea Maicii Domnului, s-a rugat la Icoana Făcătoare de minuni pe care o are Mănăstirea Rohia, care este deosebită, în felul ei, este Maica Domnului îndurerată, lângă Cruce. Şi s-a petrecut minunea cea mare, în sensul că a supravieţuit tuturor predicţiilor sau aşteptărilor medicilor, a depăşit ştiinţa şi a biruit cancerul. A mai trăit 30 de ani Părintele Serafim, pentru că Dumnezeu avea nevoie de el ca să fie părinte povăţuitor al nostru, al celor tineri care am venit la mănăstire şi al credincioşilor care cercetau şi cercetează mănăstirea în număr foarte mare. Aşa că de la 48 de ani a făcut 78 de ani. A mai trăt încă 30 de ani şi a plecat de moarte firească, având sfârşit creştinesc în această mănăstire, fiind iubit şi cinstit de părinţi şi de credincioşii care o cercetează. Am venit să comemorăm 10 ani de la plecarea la Domnul, în 12 februarie s-a petrecut acest lucru, în 2013, împreună cu Preasfinţitul Timotei, pentru că la toţi ne-a fost părinte duhovnicesc. Săvârşim Sfânta Liturghie să-i facem pomenirea atât aici în Sfântul Altar, cât şi la mormântul din cimitir, unde îşi dorm somnul de veci mai mulţi părinţi şi nevoitori ai acestei sfinte mănăstiri, inclusiv cunoscutul Părinte Monah Nicolae Delarohia. Slavă lui Dumnezeu pentru toate, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

Sfânta Liturghie Arhierească

Un deceniu fără Părintele Serafim ManDupă primirea Ierarhilor în faţa bisericii celei noi a mănăstirii de către soborul de preoţi şi diaconi şi de o mare parte din credincioşi, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul au oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în biserica cea nouă, arhiplină de credincioşi, încât mulţi s-au rugat în Paraclisul de la demisol sau în curtea bisericii. După mulţimea credicioşilor s-a putut deduce că Părintele Serafim a fost iubit de credincioşi şi îşi mai aduc aminte de el şi după un deceniu de la despărţire. Acest lucru s-a observat foarte bine şi la cimitir, unde, în timpul Parastasului de pomenire, cimitirul a fost plin de pelerini.

Soborul a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar eparhial administrativ, Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor şi schiturilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului şi stareţul Mănăstirii Rohia, Arhim. Vasile Filip, stareţul Mănăstirii Rohiiţa, Arhim. Ghelasie Maxim, economul mănăstirii, Arhim. Pantelimon Ilieş, Protos. Serafim Bilţ, eclesiarhul Cetedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul de Lăpuş, Pr. Vasile Hatos, paroh în Rohia, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizare, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Morogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Arhid. Gherasim Nap, şeful de acabinet al Arhiereului-Vicar, Arhid. Dumitru Botiş, inspector eparhial social, Arhid. Calinic Nistor, de la Mănăstirea Rohia, Ipod. Vasile Pop. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois.

Conducătorii care nu apreciază munca fac un păcat împotriva Duhului Sfânt

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit un cuprinzător cuvânt de învăţătură, pornind de la pericopa evanghelică duminicală a Întoarcerii Fiului Risipitor.

„Am intrat în perioada Triodului, pregătitoare pentru sfântul şi marele Post al Sfintei Învieri a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a precizat Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Sunt 4 duminici pregătitoare pentru post. Trei săptămâni şi 4 duminici. Aceasta este cea de a doua, numită a Întoarcerii Fiului Risipitor şi în această duminică Sfinţii Părinţi ai Bisericii au rânduit să se citească o pericopă evanghelică de o frumuseţe unică. Este şi foarte extinsă. Şi pe lângă faptul că este foarte extinsă în conţinut, este foarte bogată în semnificaţii şi învăţături duhovniceşti.”

Continuată cu relatarea din pericopa duminicii din Sfânta Evanghelie, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a oprit îndelung asupra fenomenului diasporei româneşti, cânf fiii patriei au plecat în număr foarte mare în afara ţării ca să-şi câştige un salariu, ca să poată trăi, iar acasă au rămas bătrânii singuri cu nepoţii. Fiul risipitor a mers să-şi cheltuie averea ce o moştenise de la tatăl său, iar românii plecaţi de azi merg cu scopul de a aduna, de a agonisi, de a-şi face o situaţie, atâta cât pot, dar, în realitate, tot printre străini se află şi tot în situaţia Fiului Risipitor, adică muncind la străini. Cu mai multă sau mai puţină răsplată, după cum a nimerit fiecare. Atitudinea Preasfinţitului Părinte Iustin a fost categorică faţă de toţi acei care nu-şi plătesc muncitorii:  „Se spune că a lua plata omului care munceşte este păcat împotriva Duhului Sfât. De aceea, conducătorii care nu apreciază munca şi n-o plătesc cum se cuvine fac un păcat împotriva Duhului Sfânt. A nu plăti munca cum se cuvine înseamnă a face o nedreptate împotriva demnităţii celui ce te slujeşte”.

La 7 ani de când este în mănăstire şi 5 ani de când este ierodiacon, Părintele Calinic Nistor a fost ridicat la rangul de Arhidiacon. Părintele a absolvit facultatea cu rezultate foarte bune şi acum este înscris la doctorat.

Parastasul de pomenire la mormântul fostului stareţ Serafim Man

Un deceniu fără Părintele Serafim ManDupă încheierea Sfintei Liturghii, soborul slujitor, împreună cu credincioşii, s-au îndreptat spre cimitirul Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia, unde a fost oficiat, după datină, Parastasul de pomenire după regretatul Părinte Arhimandrit Serafim Man.

Scurtă biografie a părintelui Serafim Man  

Arhimandritul Serafim (Ştefan) Man s-a născut la 27 noiembrie 1935, în satul Boiereni, de lângă Rohia. La vârsta de 17 ani, la 23 noiembrie 1952, a intrat în obştea Mănăstirii Rohia, fiind primit de către stareţul Justinian Chira, Arhiepiscop al Maramureşului şi Sătmarului. După un noviciat de trei ani, la 20 iulie 1955, a fost tuns în monahism, primind numele Serafim. În martie 1957 a fost hirotonit ierodiacon, apoi ieromonah, slujind la mănăstire până în anul 1959. Din anul 1959, după Decretul 410, până în 1971, a slujit ca preot în parohiile Cupşeni, Băiuţ şi Costeni. În 1971 a revenit la mănăstirea de metanie, iar în anul 1973 a fost numit stareţ al Mănăstirii Rohia. A condus mănăstirea până în 1984, când din motive de sănătate, un cancer la gât, s-a retras. Părintele Serafim Man a fost cel care, în anul 1980, l-a primit pe Nicolae Steinhardt în obştea mănăstirii şi l-a călugărit.

Părintele Serafim a absolvit Seminarul Teologic din Cluj-Napoca şi a fost licenţiat al Institutului Teologic de Grad Universitar din Sibiu, promoţia 1979. În 6 decembrie 1973, de sărbătoarea Sfântului Nicolae, a fost hirotesit protosinghel, iar la 15 august 1982, de hramul mănăstirii, a fost ridicat la rangul de arhimandrit. La 27 decembrie 2012, de sărbătoarea Sfântului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, Preasfinţitul Părinte Iustin i-a conferit, în semn de preţuire şi respect, „Crucea Voievodală Maramureşeană“. De sărbătoarea Sfântului Arhidiacon Ştefan, numele sfântului pe care l-a primit la botez, a fost ultima dată când a slujit Sfânta Liturghie, fiind împărtăşit de către Preasfinţitul Părinte Iustin, cel care i-a fost ucenic. În noiembrie 2010, la împlinirea vârstei de 75 de ani, a primit titlul de cetăţean de onoare al oraşului Târgu Lăpuş.

A iubit biserica, rugăciunea şi Sfânta Liturghie. După ce a fost hirotonit, a slujit timp de trei ani neîntrerupt. Slujirea Sfintei Liturghii şi a Sfântului Maslu reprezenta iubirea şi bucuria cea mai mare a sa. A fost duhovnicul monahilor şi monahiilor de la mănăstirile Rohia, Rohiiţa, Lăpuşul Românesc, Căşiel, Habra, Breaza, al sutelor de preoţi şi al credincioşilor din toată ţara, dar mai ales al Înaltpreasfințitului Justinian, care s-a mărturisit la Preacuvioşia Sa. Arhimandritul Serafim Man s-a preocupat mereu de îmbunătăţirea stării patrimoniale şi materiale a mănăstirii, dar a avut şi intense preocupări publicistice, tipărind opt cărţi de folos duhovnicesc. Părintele Serafim a trecut la Domnul la 12 februarie 2013, la ora 3,10 fiind înmormântat în cimitirul Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia.

De asemenea, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului,  în anul 2020, la împlinirea a 85 de ani de la nașterea Preacuviosului Părinte Arhimandrit Serafim Man, Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia l-a omagiat cu recunoștință prin apariția unui volum dedicat vieții părintelui. Volumul s-a intitulat „Arhimandritul Serafim Man – duhovnicul harnic și smerit de la Rohia”, iar ediția este îngrijită de Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor și starețul Mănăstirii Rohia și apărut la Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului.

Veșnică să-i fie pomenirea şi Bunul Dumnezeu să-l odihnească împreună cu drepţii şi cuvioşii întru Împărăția Sa!

Andrei Fărcaş, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”

Mai multe poze aici:

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Sfânta Liturghie Arhierească de praznicul Înălțarea Domnului

Sfânta Liturghie Arhierească de praznicul Înălțarea Domnului

Joi, 13 iunie 2024, praznicul Înălțarea Domnului, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească la biserica cu hramul „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Baia Mare, a rostit cuvânt de învățătură, după...