Alegerea primului episcop al Eparhiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului și Clujului. Procesul verbal al sinodului electoral. Restituiri la centenar (IV).

de Documentare

În 28 septembrie 2021 se împlinesc o sută de ani de la alegerea celui dintâi episcop al reînființatei Eparhii a Vadului, Feleacului și Clujului în persoana arhimandritului Nicolae Ivan. Momentul este deosebit de important și trebuie marcat, deoarece reprezintă pasul final în procesul de întemeiere a Eparhiei Clujului, desfășurat între toamnele anilor 1919-1921. Cele trei mari etape ale acestui parcurs de doi ani au fost: 1) înființarea Consistoriului Ortodox de la Cluj de către Congresul Național Bisericesc din Transilvania (septembrie 1919); 2) (re)înființarea Episcopiei Vadului, Feleacului și Clujului, conform legilor statului român, de către Parlamentul României (29 martie și 22 iunie) și sanționarea de către Regele Ferdinand I al României (18 iulie 1921); 3) alegerea de către sinodul electoral (15/28 septembrie 1921), hirotonia în treapta arhierească (21 noiembrie/4 decembrie 1921), aprobarea și învestirea de către rege (25 noiembrie/8 decembrie 1921) și instalarea în scaunul eparhial clujean (6/19 decembrie 1921) a primului episcop.

În conformitate cu prevederile Statutului Organic, mitropolitul Nicolae Bălan și consistoriul eparhial clujean au convocat sinodul electoral la Cluj. Sinodul s-a întrunit în biserica Sfânta Treime, singurul edificiu ortodox al orașului la acea vreme, sub președinția mitropolitului Bălan și a fost constituit din 60 de membri (20 clerici și 40 mireni), între care au fost prezenți la ședința extraordinară electorală 59, doar 57 luând parte la vot, fiindcă cei doi deputați-candidați, arhimandritul Nicolae Ivan și profesorul dr. Pavel Roșca, au decis să se abțină. Lucrările au debutat cu slujba privegherii, săvârșită în seara premergătoare alegerii, iar în dimineața zilei de miercuri, 28 septembrie 1921, au continuat cu participarea sinodalilor la Sfânta Liturghie arhierească și la Te Deum, procesul electoral desfășurându-se apoi între orele 10.45 și 11.45. În urma scrutinului, arhimandritul Nicolae Ivan a obținut 31 voturi, iar profesorul Pavel Roșca 26 voturi, cel dintâi fiind declarat episcop ales a păstori „această eparhie nou înființată, bogată în amintiri dureroase, dar glorioase, ale trecutului nostru din aceste ținuturi”, după cum însuși a precizat în scurta cuvântare adresată celor prezenți. Mulțumindu-le deputaților sinodali pentru votul acordat, arhimandritul Nicolae se încredința ajutorului Sfintei Treimi făgăduind că își va concentra toate energiile alături de „toți fii bisericii” în scopul ridicării „acestei cetăți a ortodoxismului din care să se reverse lumina Evangheliei Domnului Iisus Hristos în aceste părți expuse ale iubitei noastre patrii întregite și în veci nedespărțite.” În numele sinodului a răspuns preotul profesor dr. Ioan Lupaș cu o scurtă alocuțiune în care a subliniat importanța istorică a momentului, a mulțumit mitropolitului Nicolae Bălan pentru implicarea în programul „de restituire integrală a ortodoxiei românești și la reînvierea vechilor noastre episcopii așa cum le plănuise marele organizator Șaguna”, exprimând totodată recunoștința și bucuria celor prezenți la acest act istoric săvârșit în „Clujul, care a fost cetatea îngrădirii tuturor libertăților noastre religioase, culturale și politice”, oraș în care s-a „așezat încă un stâlp puternic pentru templul măreț al culturii noastre religioase, morale și culturale”. Reputatul istoric și academician ardelean făgăduia în cele din urmă că toți deputații sinodali se vor sili pe viitor să contribuie la înălțarea Bisericii Ortodoxe Române „spre binele poporului dreptcredincios, spre întărirea statului nostru național și întru mărirea lui Dumnezeu”, invocând binecuvântarea și ajutorul Domnului asupra episcopului ales Nicolae Ivan[1].

Anexe

  1. Procesul verbal al lucrărilor sinodului electoral care a ales primul episcop al Eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului, Cluj, 15/28 septembrie 1921[2].

Proces verbal

dresat[3] în ședința sinodului eparhial extraordinar, convocat pentru alegerea de episcop al reînființatei eparhii ortodoxe române a Vadului, Feleacului și Clujului, ținută la 15/28 septembrie 1921 în biserica ortodoxă română din Cluj[4].

Președinte: Înalt Prea Sfinția Sa Domnul Arhiepiscop și Mitropolit Nicolae[5].

Nr. 1.

În preseara deschiderii sinodului s-au ținut în biserica parohială din loc ritualele privegherii, iar astăzi, începând de la ora 8 și 30 s-a celebrat Sfânta Liturghie împreunată cu chemarea Sfântului Duh, ambele după tipicul Rusaliilor și sub conducerea Înalt Prea Sfinției Sale Domnului Arhiepiscop și Mitropolit Nicolae al Ardealului. La aceste ritualii solemne au asistat deputații sinodali și o mulțime de credincioși.

Nr. 2.

După terminarea serviciului divin, la ora 10 și 45 a.m., fiind membrii sinodului întruniți în biserică, Înalt Prea Sfinția Sa Domnul Mitropolit invitat de o comisiune, compusă din deputații Dr. Eusebiu Roșca, Vasile Gan, Dr. Petru Meteș, Dr. Sextil Pușcariu, Dr. Iosif Popoviciu și Dr. Ion Pop, între aclamările entuziaste ale deputaților sinodali ocupă scaunul prezidial și prin cuvântarea ce se aclude[6] la procesul verbal sub litera A.) deschide sinodul electoral. Înalt Prea Sfinția Sa arată marea însemnătate ce o are actul alegerii celui dintâi episcop al reînființatei eparhii a Vadului, Feleacului și Clujului și insistă îndeosebi asupra multelor probleme ce-și așteaptă deslegarea de către cel ales.

Nr. 3.

Înalt Prea Sfinția Sa propune de notari ai sinodului pe Aurel Muntean, Ioan Fodorean, Vasilie Sava, Ieronim Puia, Ioan Varga și Dr. Lazăr Chirilă.

Sinodul primește propunerea și Înalt Prea Sfinția Sa numește pe Vasilie Sava și Dr. Lazăr Chirilă notari pentru ședința de azi. În legătură cu aceasta sinodul alege ca bărbați de încredere pe deputații Dr. Sextil Pușcariu și Dr. Vasilie Pahone.

Nr. 4.

Cu nr. 2532/1921 se prezintă raportul consistoriului eparhial asupra actului de alegere din cercul mirenesc Zlatna. Din acte reiese că a fost ales Gavril Crișan din Alba Iulia care își prezintă credenționalul[7].

Sinodul constată că deputatul Gavril Crișan, ales în cercul Zlatna, este îndreptățit, până la verificare, a exercita toate drepturile împreunate cu mandatul de deputat sinodal și așa va lua parte la votare; iar verificarea mandatului său se va face ulterior.

Nr. 5.

La apelul nominal se constată că din numărul total de 60 sunt prezenți 59 deputați. Deputații Nicolae Ivan și Dr. Pavel Roșca declară că nu votează și părăsesc ședința.

Președintele declară sinodul de constituit și capabil a aduce hotărâri valide.

Nr. 6.

Urmează votarea. La apelul nominal se prezintă 57 deputați, cari unul câte unul ridică de pe masa presidială buletinele de votare. Cetindu-se din nou apelul nominal din partea Înalt Prea Sfinției Sale Domnului Mitropolit, deputații depun, unul câte unul, buletinele lor de votare într-o urnă designată spre acest scop în ordinea următoare: 1. Ion Bărbos; 2. Dr. Augustin Bodea; 3. George Bogdan Duică; 4. Dr. Gavril Buzura; 5. Dr. Andrei Buzdug; 6. Dr. Augustin Cârlig; 7. Dr. Lazăr Chirilă; 8. Dr. Zosin Chirtop; 9. Gavril Crișan; 10. Dr. Cornel Dărămuș; 11. Dr. Alexandru Dragomir; 12. Dr. Silviu Dragomir; 13. Partenie Duca; 14. Vasilie Duma; 15. Constantin Flămând; 16. Ion Fodorean; 17. Dr. Remus Furduiu; 18. Vasilie Gan; 19. Dr. Laurean German; 20. Dr. Valer Hango; 21. Ștefan Gheție; 22. Dr. Ion Lazar; 23. Alexandru Lăpădat; 24. Dr. Ion Lupaș; 25. Gheorghe Maior; 26. Alexandru Man; 27. Antoniu Mandial; 28. Dr. Ion Matei; 29. Dr. Petru Meteș; 30. Ion Micu; 31. Dr. Mihail Moldovan; 32. Dr. Valer Moldovan; 33. Aurel Muntean; 34. Iovian Mureșan; 35. Dr. Andrei Nicola; 36. Sabin Oprean; 37. Dr. Vasilie Pahone; 38. Dr. Remus Pașca; 39. Dr. Gheorghe Pavel; 40. Grigorie Pletosu; 41. Dr. Ion Pop; 42. Dr. Adrian Popescu; 43. Ion Popescu; 44. Dr. Iosif Popoviciu; 45. Petru Popoviciu; 46. Ieronim Puia; 47. Leontin Pușcariu; 48. Sextil Pușcariu; 49. Dr. Eusebiu Roșca; 50. Petru Roșca; 51. Ștefan Russu; 52. Vasilie Sava; 53. Dr. Valer Șovrea; 54. Vasile Șpan; 55. Iosif Trifa; 56. Ioan Varga; 57. Nicolae Vâlcu.

După ce au votat toți deputații sinodali prezenți, președintele împreună cu cei 2 bărbați de încredere și cu notarii sinodali numără buletinele de votare, luând unul câte unul din urna în care erau puse și așezându-le în altă urnă goală, care stă la dispoziție pe masa prezidială, constată că numărul buletinelor de votare corespunde pe deplin numărului de 57, câți votanți au fost. Majoritatea absolută este 29 voturi. Președintele în vederea tuturora ridică din urnă pe rând buletinele de votare și cetește, în auzul tuturora, numele scris pe ele, iar notarii notează voturile cetite. Încheindu-se scrutinul președintele publică următorul rezultat: Arhimandritul Nicolae Ivan a obținut 31 voturi, Dr. Pavel Roșca obținut 26 voturi.

În urmare, Înalt Prea Sfinția Sa Domnul Arhiepiscop și Mitropolit declară pe Arhimandritul Nicolae Ivan, care a obținut majoritatea absolută a voturilor, ales episcop al Eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului. Buletinele de votare se aclud la procesul verbal sub litera B.)

Prezentându-se noul ales în ședință, Înalt Prea Sfinția Sa îi împărtășește rezultatul alegerii. Urează noului episcop ales sănătate și tărie în conducerea reînființatei eparhii, iar pe deputații sinodali îi îndeamnă a-i da tot sprijinul pentru ca acesta să-și poată face datoria și încheie cu binecuvântarea: „Dumnezeu să ocrotească Episcopia Vadului, Feleacului și Clujului”.

Părintele Arhimandrit Nicolae Ivan răspunde Înalt Prea Sfinției Sale prin cuvântarea ce se alătură la procesul verbal sub litera C.) și declară că primește demnitatea ce i-o încredințează votul sinodului.

Nr. 7.

Președintele comunică sinodului că verificarea procesului verbal se va face de către deputații sinodali aflători în Cluj, cari se vor întruni în acest scop mâine la orele 10 în localul consistoriului eparhial.

Nr. 8.

După terminarea ordinei de zi, deputatul Dr. Ion Lupaș, prin cuvântarea ce se aclude la procesul verbal sub litera D.) mulțămește Înalt Prea Sfinției Sale pentru cinstea ce a făcut-o sinodului electoral conducându-l în persoană.

Cu aceasta ședința se încheie la orele 11 și 45 din zi.

Vasile Sava                                                                                                    Nicolae Bălan

Dr. Lazar Chirilă                                                                                 Arhiepiscop și Mitropolit.

Notar.


Proces verbal

dresat la 16/29 septemvrie 1921 în chestia verificării procesului verbal din ședința sinodului electoral al Eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului de la 15/28 septembrie 1921.

Prezenți: I.P.S. Sa Domnul Dr. Nicolae Bălan, președinte și deputații: Nicolae Ivan, Gregoriu Pletosu, Dr. Zosim Chirtop, Dr. Valer Moldovan, Vasilie Șpan, Dr. Ioan Lazăr, Iovian Mureșianu, Dr. Vasilie Pahone, Vasilie Gan, Alexandru Lăpădatu, Dr. Ioan Mateiu, Dr. Silviu Dragomir, Ștefan Russu, Vasilie Sava, Dr. Remus Furduia, Ioan Popescu și Lazăr Chirilă.

Nr. 2.

Se cetește procesul verbal al ședinței sinodului eparhial din 15/28 septembrie 1921 prin notarul Vasilie Sava. Se autentifică.

Vasile Sava                                                                                                   Nicolae Bălan

Notar.                                                                                                  Arhiepiscop și Mitropolit.

Bărbați de încredere:

I[oan] Popescu, Dr. Vasile Pahone, Greg[oriu] Pletosu, Sextil Pușcariu, Dr. L[azăr] Chirilă, Dr. Zosin Chirtop, Dr. Remus Furduiu, Vasilie Gan

Alegerea primului episcop al Eparhiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului și Clujului. Procesul verbal al sinodului electoral. Restituiri la centenar (IV).


  1. Cuvântarea arhimandritului Nicolae Ivan, rostită la finalul sinodului electoral care l-a ales episcop al Vadului, Feleacului și Clujului, Cluj, 15/28 septembrie 1921[8].

 

„O ce adâncă este bogăția, înțelepciunea și știința lui Dumnezeu,

cât de nepătrunse sunt judecățile lui”. (Romani 9, 33)

„Înalt Prea Sfințite!

Venerabil Sinod!

Cu sufletul plin de o puternică emoție am primit știrea că votul domniilor voastre m-a ales pe mine ca să păstoresc această eparhie nou înființată, bogată în amintiri dureroase, dar glorioase, ale trecutului nostru din aceste ținuturi. Cugetul meu în fața unei cinste atât de mari și adânc mișcat în fața răspunderii grele de a organiza și îndruma, în primii săi pași, Episcopia Vadului și Feleacului se înalță cu neclintită încredere către Acela care întotdeauna a dat întărire de sus aleșilor săi, învrednicindu-i să-și îndeplinească greaua lor sarcină spre cinstea numelui Său și al Sfintei Sale Biserici.

Cu inima plină de cântări de slavă pentru Tatăl nostru ceresc vă mulțumesc cu adâncă recunoștință pentru bucuria ce a-ți dat bătrâneței mele ca să-mi pot încheia viața cu muncă cinstită și devotată pentru ridicarea și întărirea bisericii noastre.

Împreună cu apostolul Pavel îmi plec genunchii înaintea Tatălui ceresc și îl rog ca în bogăția slavei Sale să ne facă să ne întărim puternic prin Duhul Lui, astfel ca Hristos să locuiască în inimile noastre prin credință ca să ajungem plini de toată bunătatea lui Dumnezeu.

Iar Aceluia ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică și în Iisus Hristos din neam în neam și în vecii vecilor (Efeseni 3, 21).

Întâmpinând actul alegerii aprobarea Prea Înaltă a generosului nostru domnitor Ferdinand I, declar că mă supun votului sinodului, pe care îl consider ca voința lui Dumnezeu și promit sărbătorește că îmi voi pune toate puterile ca în frățească înțelegere cu toți fii bisericii să ridicăm această cetate a ortodoxismului din care să se reverse lumina Evangheliei Domnului Iisus Hristos în aceste părți expuse ale iubitei noastre patrii întregite și în veci nedespărțite.”


  1. Alocuțiunea profesorului dr. Ioan Lupaș, membru al sinodului electoral, rostită cu ocazia alegerii primului episcop al Vadului, Feleacului și Clujului, Cluj, 15/28 septembrie 1921[9].

 

„Înalt Prea Sfințite Domnule Arhiepiscop și Metropolit!

Venerabile Sinod!

Fie-mi îngăduit a expune în scurte cuvinte mulțămita și recunoștința pe care cei dintâi sinod electoral al Eparhiei Vadului o datorește Înalt Prea Sfințitului nostru Metropolit, care nu a pregetat osteneala drumului, ci a venit să conducă însuși actul alegerii de episcop, contribuind prin aceasta în mod însemnat la sfințenia și prestigiul alegerii de episcop ce s-a îndeplinit astăzi.

Zile de cea mai fericită păstorire v-a hărăzit bunul Dumnezeu, Înalt Prea Sfințite Părinte, zile mari de glorie și înălțare sufletească cum nu le-a putut avea nici unul dintre înaintașii Înalt Prea Sfinției Tale. Te-ai învrednicit a colabora la împlinirea programului de restituire integrală a ortodoxiei românești și la reînvierea vechilor noastre episcopii așa, cum le plănuise marele organizator Șaguna în cursul nepregetatelor sale lupte pentru reînființarea metropoliei noastre.

În octombrie 1920, Înalt Prea Sfinția Ta ai avut fericirea de a prezida sinodul electoral de la Oradea-Mare și a ridica în scaunul episcopiei ortodoxe, care vegetase fără păstor timp de 225 de ani, pe un vrednic stegar al luptelor noastre culturale, pe un adevărat întrumător și doftor al sufletelor credincioase, cum este Prea Sfinția Sa Episcopul Roman[10].

Astăzi ai prezidat sinodul electoral din Cluj, care a dat reînființatei ctitorii a slăvitului întru pomenire Ștefan cel Mare pe cel dintâi episcop, după o vacanță care, în paguba bisericii și a neamului nostru din aceste părți, a durat tocmai 290 de ani.

Programul lui Șaguna este acum îndeplinit în parte. Cadrele organizației noastre bisericești sunt complectate. Rămâne ca în aceste cadre ample să vărsăm prin muncă încordată și însuflețită Duh dătător de viață, acel Duh nou și întăritor despre care ne vorbește prorocia din Iezechiel în frumoasa paremie care s-a cetit aci la sfânta slujbă a vecerniei.

Mulțumirea și recunoștința de care tresaltă acum inimile noastre ale tuturor românilor drept credincioși din Eparhia Vadului și a Clujului nu află alt termen de exteriorizare mai potrivit decât cuvântul Psalmistului (Ps. 30, v. 22): «Binecuvântat este Domnul că minunată a făcut mila sa în cetatea îngrădirii».

Aci în Clujul care a fost cetatea îngrădirii tuturor libertăților noastre religioase, culturale și politice, prin actul electoral de astăzi s-a așezat încă un stâlp puternic pentru templul măreț al culturii noastre religioase, morale și culturale.

Ca niște fii duhovnicești ai Înalt Prea Sfinției Tale făgăduim că vom pune toată omeneasca silință ca templul acesta să se poată înălța, cât mai curând, spre binele poporului dreptcredincios, spre întărirea statului nostru național și întru mărirea lui Dumnezeu, căruia se cuvine veșnică laudă și mulțămită pentru mila revărsată din belșug asupra bisericii noastre ortodoxe române.

Bunul Dumnezeu să vă răsplătească, Înalt Prea Sfințite Părinte, toate ostenelile și stăruințele îndreptate spre înflorirea sfintei noastre biserici.”


[1] Cuvântările lui Ivan și Lupaș în Sebastian Stanca, Episcopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și Clujului 1919-1929, Cluj, Tiparul Tipografiei Eparh. Ort. Rom., 1930, pp. 145-147, anexele 10 și 11.

[2] Transcriere după originalul manuscris și dactilografiat, semnat olograf de participanți, în Arhiva Arhiepiscopiei Clujului, Fondul Nicolae Ivan; publicat în Actele Sinodului ordinar al Eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului, ținut la Cluj în anul 1922, Cluj, 1923, pp. 107-114.

[3] Întocmit; a dresa = a redacta, a încheia, a întocmi în scris un act oficial, n.ed.

[4] Este vorba despre biserica din deal cu hramul Sfânta Treime, actualmente pe str. Bisericii Ortodoxe, n.ed.

[5] Nicolae Bălan (1882-1955), arhiepiscop de Alba Iulia și Sibiu și mitropolit al Ardealului, Crișanei și Maramureșului (1920-1955), n.ed.

[6] Anexează, n.ed.

[7] Mandatul de membru al sinodului, n.ed.

[8] Sebastian Stanca, Episcopia Ortodoxă Română…, pp. 145-146.

[9] Ibidem, pp. 146-147.

[10] Roman Ciorogariu (1852-1936), episcop al Oradiei între anii 1920 și 1936, n.ed.

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Documentare
Efectele Aghesmei Mari şi întrebuinţarea ei

Efectele Aghesmei Mari şi întrebuinţarea ei

Cuvântul agheasmă în limba greacă înseamnă apă sfințită. După importanţa şi modul ei de întrebuinţare, agheasma este de două feluri: Agheasmă Mare şi Agheasmă Mică. În Biserica Ortodoxă, în ajunul şi în ziua sărbătorii Botezului Domnu­lui (5 şi 6 ianuarie), se...

Viața Arhimandritului Cleopa Ilie

Viața Arhimandritului Cleopa Ilie

Părintele Cleopa Ilie a fost unul dintre marii duhovnici ai Moldovei, care, mânat de dorința de a face bine, și-a dedicat întreaga viață rugăciunii și pocăinței, ajutând și pe alții să dobândească harul primit de la Dumnezeu. Părintele Patriarh Daniel l-a numit „dar...

ARHIEPISCOPUL JUSTINIAN CHIRA (28 mai 1921 – 30 octombrie 2016)

ARHIEPISCOPUL JUSTINIAN CHIRA (28 mai 1921 – 30 octombrie 2016)

Înaltpreasfinția Sa, JUSTINIAN CHIRA, vrednicul de pomenire Arhiepiscop al Maramureșului şi Sătmarului, a fost fiul unei familii de gospodari harnici și credincioși din satul Plopiș, având ca părinți pe Ilie Chira (1871-1937) și Maria Chira, născută Puț (1884-1949)....