Chemarea – de la inima lui Hristos la inima noastră

de | mart. 20, 2021 | Eseu

Aspecte introductive

În centrul textului evanghelic la care suntem poftiți a medita astăzi se găsește apodictic chemarea. Înainte de a vorbi însă despre acest minunat leitmotiv, ar fi binevenite câteva precizări contextuale. Pericopa face parte din capitolul de debut al relatării ioaneice. După prologul faimos din primele 14 versete, în cadrul căruia evanghelistul vorbeșe despre Întruparea Cuvântului în câteva fraze care dau mult de gândit deopotrivă teologilor din spațiul biblic și dogmatiștilor, autorul prezintă o frumoasă mărturie a lui Ioan Botezătorul.

În încheierea acestui episod, rudenia după trup a Domnului este reliefată admirându-L pe Hristos. Privindu-L pe când trecea, va exclama: „Iată Mielul lui Dumnezeu!” Cuvintele lui vor produce un efect atât de profund în inimile a doi ucenici, dintre care unul era chiar Apostolul ce va încreștina mai târziu tărâmurile dobrogene, încât vor alege să-L urmeze. Ba mai mult, cel pomenit își va convinge și fratele, pe gălăgiosul și entuziastul Simon, devenit mai târziu Petru, să se alăture cetei următorilor și să realizeze lucruri mărețe.

„Urmează-Mi”!

Narațiunea continuă apoi prezentând, cam abrupt, ce-i drept, o nouă chemare. Hristos se pregătea să plece în Galileea. A găsit pe Filip, consătean cu Andrei și Petru și l-a transformat și pe el în discipol. Cum? Simplu. Adresându-i un singur cuvânt: „Urmează-Mi”! Aparent un imperativ, formula este mai degrabă o chemare. Una puternică, ce nu-i dă destinatarului nici măcar răgazul unui refuz. Ba mai mult, îl transformă într-un prozelit zelos. Căci el îl va aduce la Învățător pe Natanael. Nu oricum, ci recomandându-i-L potențialului novice pe maestru drept împlinitorul Scripturilor. Sceptic, cum era altminteri firesc, acesta va da atunci glas și unor lucruri ce țineau de clișeele interculturale: „Din Nazaret poate fi ceva bun?” Din motive care astăzi nu ne mai sunt cunoscute, dar care atunci de bună seamă nu erau străine oamenilor din Israel, cetatea de origine a lui Hristos avea o ciudată imagine în mentalul colectiv. Și totuși, cel invitat se încumetă să facă o încercare.

„Te-am văzut!”

Întrevederea cu Hristos e scurtă și marcată de momente pline de acțiune. Unele nu-i taie respirația doar lui Natanael, ci chiar și cititorului. Cel care i se adresează întâi este Însuși destinatarul vizitei, care-l strigă pe nume. Uimit, tânărul din Betsaida Îl întreabă de unde are știre despre existența lui, iar Rabbi îi mărturisește că l-a văzut stând sub smochin, înainte de a fi avut parte de chemare. De ce este reacția lui Natanael atât de spontană și efectul replicii lui Hristos atât de profund, e greu de zis. Cu siguranță și măgulirea de la-nceput, ce se referea la felul direct și nedisimulat de a se comporta al său, va fi contribuit la asta. Vederea, probabil într-un loc retras, ascuns privirii curioșilor, îl va fi uimit și ea. Cert este că mărturisirea noului ucenic se sinceră. Și exaltată deopotrivă. „Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti regele lui Israel”, spune el. Dumnezeu zâmbește ștrengar. „Ce copilărie!”, își va fi zis El. De-altminteri, chiar îl ia nițel în răspăr: „Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea”. Prin aceste cuvinte și cele următoare, îl pregătește și pe el și pe ceilalți din ceată, pentru alte minunății.

Aspecte conclusive

Dincolo de relevanța sa istorică, de a prezenta debutul apostolatului unor vrednici ucenici, episodul de astăzi are și un mesaj peren. Vorbește despre chemare. Una adresată acolo celor ce vor deveni lucrători în „marea vie” a lumii acesteia. În același timp, aduce în atenție un aspect care ni se adresează și nouă, fiecăruia în parte. Chemarea. Căci de chemare avem parte cu toții. Unii pentru a sluji la altarele bisericilor, alții pentru a semăna fapta bună în lume. Cu toții suntem însă invitați să ne desăvârșim lucrul la altarele inimilor. Ale noastre și ale celorlalți. Iar pentru a face acest lucru, trebuie ca noi înșine să auzim chemarea și să-I răspundem. Pozitiv, nedisimulat și entuziasm. Așa cum a făcut-o Natanael. Să facem ca răspunsul nostru să fie o mărturisire. Una ce să vorbească despre disponibilitatea noastră de a ne pune în serviciul Divinului. Dar ca să putem răspunde, trebuie să auzim. Să simțim cum prin și în tăcerea unei inimi contemplative, Domnul vorbește. Iar ca să putem face aceasta, trebuie să-i curățim organului celor mai produnde sensibilități timpanele. De ură, răutate, păcat și cârcoteală. Putem noi face aceasta? Nu e foarte greu. E nevoie doar de dorință sinceră și perseverență în faptă, odată porniți pe cale. Îndrăzniți!

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Chemarea – de la inima lui Hristos la inima noastră
/
<a href="https://radiorenasterea.ro/author/maxim-morariu/" target="_self">Protos. Maxim Morariu</a>

Protos. Maxim Morariu

Doctor în teologie al Faculății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca (Summa cum laude) și doctor în științe sociale al Universității Pontificale Angelicum din Roma (Summa cum laude). A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă clujeană (ca şef de promoţie) și un masterat în ,,Consiliere Pastorală şi Asistență Psihosocială”, în cadrul facultăţii menţionate, Facultatea de Istorie și Filosofie, nivel licență (2014), și masteratul în ,,Istoria Europei de Sud-est” (2016), Institutul Ecumenic de la Bossey (Universitatea din Geneva, 2018), și a studiat la Universitățile din Kosice, Graz, Belgrad, precum și la Universitatea Pontificală Angelicum din Roma, Italia. A publicat, editat, coordonat sau tradus nu mai puțin de 32 de volume și peste 300 de studii și articole de specialitate în țară și străinătate. Este membru editorial a 8 reviste de specialitate (2 indexate Web of Science), membru fondator și redactor-șef al Revistei Astra Salvensis, recunoscută la nivel internațional, secretar științific al Despărțământului „Vasile Moga” al ASTREI Sebeș și al Centrului de Studii „Ioan Lupaș” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și cercetător asociat al Universității din Pretoria (Africa de Sud). Ca om de radio realizează emisiuni și rubrici pentru Radio Renașterea (Cluj-Napoca), Radio Trinitas (București) și Radio Someș (Bistrița) și colaborează cu portalul doxologia.ro.

Ultimele articole

Altruismul și valoarea lui înaintea lui Dumnezeu

Altruismul și valoarea lui înaintea lui Dumnezeu

Aspecte introductive                                                                                În această perioadă liturgică, Biserica ne cheamă parcă, duminică de duminică să ne familiarizăm cu minunile săvârșite de Hristos. Ne aduce în atenție, puțin câte...

Duminică începe Postul Adormirii Maicii Domnului

Duminică începe Postul Adormirii Maicii Domnului

Postul Adormirii Maicii Domnului, una dintre principalele perioade de pregătire duhovnicească din Biserica Ortodoxă, începe duminică, 1 august 2021 şi se încheie două săptămâni mai târziu, în 15 august, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Lăsatul secului pentru...

N. Steinhardt şi deconstrucţia utopiilor: un proiect existenţial

N. Steinhardt şi deconstrucţia utopiilor: un proiect existenţial

Asemenea oricărui mistic autentic, şi asemenea Simonei Weil, N. Steinhardt se teme cel mai tare de misterul fals. Această observaţie fertilă poate fi extinsă şi ridicată chiar la rangul de metodă, în cazul lui Steinhardt. În sensul în care seria sinonimică a deconstrucţiei, ca descompunere, denunţare, dezvrăjire, dare în vileag, cădere a măştilor, datul aramei pe faţă ş.a.m.d., revine obsedant în textele sale, invadând pur şi simplu toate ariile de interes ale discursului.

Mai multe din Eseu
Altruismul și valoarea lui înaintea lui Dumnezeu

Altruismul și valoarea lui înaintea lui Dumnezeu

Aspecte introductive                                                                                În această perioadă liturgică, Biserica ne cheamă parcă, duminică de duminică să ne familiarizăm cu minunile săvârșite de Hristos. Ne aduce în atenție, puțin câte...

N. Steinhardt şi deconstrucţia utopiilor: un proiect existenţial

N. Steinhardt şi deconstrucţia utopiilor: un proiect existenţial

Asemenea oricărui mistic autentic, şi asemenea Simonei Weil, N. Steinhardt se teme cel mai tare de misterul fals. Această observaţie fertilă poate fi extinsă şi ridicată chiar la rangul de metodă, în cazul lui Steinhardt. În sensul în care seria sinonimică a deconstrucţiei, ca descompunere, denunţare, dezvrăjire, dare în vileag, cădere a măştilor, datul aramei pe faţă ş.a.m.d., revine obsedant în textele sale, invadând pur şi simplu toate ariile de interes ale discursului.

Omul – lucrul cel mai de preț

Omul – lucrul cel mai de preț

Aspecte introductive În decursul activității Sale pământești, Domnul a făcut multe minuni. Între ele, o categorie importantă o reprezintă exorcizările. Uneori, El alungă demoni pentru că cineva din anturajul posedatului o cere, alteori pentru că însuși cel în cauză,...

Iisus Hristos – corect politicește | satiră ideologică

Iisus Hristos – corect politicește | satiră ideologică

Atunci când Iisus Hristos S-a născut, El, de fapt, s-a ferit de beneficiile unui sistem instituționalizat care punea pe primul plan siguranța și confortul majorității nou-născuților; Atunci când a rămas în templu, la doar doisprezece ani, vorbind cu învățătorii Legii,...

Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul și cunoașterea duhovnicească

Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul și cunoașterea duhovnicească

Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul ne propune o ierarhie în interiorul procesului de cunoaștere. Și pornește de la cea mai importantă – cunoașterea ce vine din experiența duhovnicească, generată de străluminarea Duhului Sfânt și concretizată în discernământul spiritual....

Cuviosul Paisie Aghioritul şi tinerii

Cuviosul Paisie Aghioritul şi tinerii

În secolul XX, sufocat de atrocităţi şi ideologii devastatoare, pronia lui Dumnezeu a vegheat căutarea spirituală a poporului dreptcredincios prin călăuzirea excepţională a unor mari Părinţi duhovniceşti, câţiva dintre ei deja canonizaţi. Cuviosul Paisie Aghioritul,...