Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 11)

de | sept. 16, 2022

Odată, acesta adăpostise, pentru mai multă vreme, un seminarist, pe care-l hrănea şi-l întreţinea. Dar semi­naristul se arătă nemulţumitor şi în sufletul lui se cuibări, de la duşmanul străvechi al neamului omenesc, diavolul, un gând necurat. Îşi puse în gând să-l înjunghie pe stareţ şi să-i jefuiască sărăcăcioasa gospodărie. În lipsa stăpâ­nului, seminaristul începu să cotrobăie peste tot, căutând bani. Tocmai atunci sosi părintele Isidor. Seminaristul, înşfăcând cuţitul şi cât pe ce să-l lovească, cerea: „Banii!”. Bani însă părintele nu avea. Căci dădea totul primului om care i-ar fi cerut. În timp ce seminaristul, cu cuţitul în mâ­nă, cerea banii inexistenţi, sosiră fraţii care-şi apărară sta­reţul. Părintele egumen îi spuse cu reproş: „De ce primeşti străini în casă ?”. Stareţul se dezvinovăţi: „Părinte, nu puteţi cere de la mine, bătrânul, cine ştie ce! Căci este singura mea alinare”.

Nereuşind părintele egumen s-o scoată la capăt cu el, Avva Isidor continua să primească fel de fel de oameni, care nu se purtau întotdeauna cum se cuvine cu el. Avva însă tăinuia cu străşnicie aceste cazuri. Se afla despre ele cu totul întâmplător.

Ce se întâmplă mai departe ? Seminaristul fu trimis la judecată, dar părintele Isidor îşi scăpă răufăcătorul de pe­deapsă. La judecată, când începură să-i ia declaraţii părin­telui, îl întrebară: „A vrut acest om să vă taie?”. Părintele răspunse: „Nu, nici nu se gândise la așa ceva”. Comisia fu, desigur, contrariată: „Dar cum a sărit atunci cu cuţitul, stri­gând că vă taie?”. „Striga, într-adevăr… Multe strigă oame­nii, dar asta nu înseamnă numaidecât că vor să te taie”.

Aşa îi şi declarară seminaristului la judecată, că este eli­berat datorită mărturiei părintelui Isidor.

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 11)
Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 11)
/
<a href="https://radiorenasterea.ro/author/dpopovici/" target="_self">Pr. Dan Popovici</a>

Pr. Dan Popovici

Duhovnicul Mănăstirii „Sfântul Vasile cel Mare” de la Someșul Cald, județul Cluj.

Mai multe

Rațiunea nu primește, iar inima nu poate | Duminica a 19-a după Rusalii

Rațiunea nu primește, iar inima nu poate | Duminica a 19-a după Rusalii

Ev. Luca 6, 31-36 Predica de pe munte - Iubirea vrășmașilor „Şi precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea; Şi dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? Căci şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. Şi dacă faceţi bine celor...

Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 13)

Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 13)

„Părintele Isidor nu-şi întrerupea niciodată postul: ţinea în permanenţă plăcutul post al abţinerii de la vorba cea multă. De la mâncăruri şi băuturi de soi se abţinea oricum tot timpul, de vreme ce nu avea de nici unele dintre aces­tea. Căci el nu avea nimic, iar...

Categoria Psalmilor de implorare (penitențiali): Psalmul 37 (38)

Categoria Psalmilor de implorare (penitențiali): Psalmul 37 (38)

Psalmul acesta de lamentație scoate la iveală o deosebită sensibilitate morală. Poate fi vorba de o boală misterioasă și grea, probabil lepră l-a lovit pe protagonistul acestui psalm. Din perspectiva doctrinei vechitestamentare a retribuției, această boală este trăită...