Pr. Dr. Cătălin VARGA

CARTEA PSALMILOR, EXEGEZĂ ȘI TEOLOGIE

Categoria Psalmilor de implorare (penitențiali): Psalmul 31 (32)

Psalmul acesta face parte din categoria celor penitențiali, însă nu este o rugăciune de lamentație născută din neliniștea imediată a păcatului, ci este un psalm de mulțumire care face referire la pocăință și la iertarea păcatelor. Dușmanul cel mai aprig al...

Categoria Psalmilor de implorare (penitențiali): Psalmul 30 (31)

Acest psalm reprezintă o rugăciune personală profundă (ebr. YHWH phalteni – “Doamne izbăvește-mă”), care exprimă întristare și tânguire din cauza vrăjmașilor (vv. 4, 8), a bolii (vv. 9-10) și a părăsirii de către prieteni (vv. 11-13). Profetul Ieremia a folosit un...

Categoria Psalmilor de implorare (penitențiali): Psalmul 26 (27)

Prin intermediul acestui psalm, Regele David își exprimă încrederea neclintită în ajutorul Domnului, în ciuda unei armate inamice care îi amenința viața. Starea lui sufletească se schimbă brusc: s-a rugat plin de îngrijorare ca Domnul să nu-l abandoneze, ci să-l ajute...

Categoria Psalmilor de implorare (penitențiali): Psalmul 25 (26)

Psalmul a fost plasat în genul literar liturgic al rugăciunilor de intrare la cult, echivalente cu actul penitențial actual înainte de celebrarea euharistică. Pentru ca nu cumva cultul să se reducă la un complex de rituri, cel care îl celebrează trebuie să verifice...

Categoria Psalmilor Mesianici: Psalmul 67 (68)

Psalmul 67 este un imn al victoriei, compus de Regele David pentru a celebra biruința, obținută cu ajutorul lui Dumnezeu, prin care el recucerește Ierusalimul, ocupat în timpurile acelea de păgânii iebusiți. Acest imn era intonat cu scopul de-a celebra suirea...

Categoria Psalmilor Mesianici: Psalmul 44 (45)

Motivele mesianice ale acestui psalm sunt multiple, ele se împletesc deopotrivă cu motivul mariologic, atât cât poate fi el înțeles în dimensiunea Vechiului Testament. IISUS Domnul, SUPERIOR ÎNGERILOR “Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este veşnic; toiagul de domnie...

Categoria Psalmilor Mesianici: Psalmul 40 (41)

În acest psalm, David a învățat comunitatea religioasă faptul că oamenii, care i-au ajutat pe alții în nevoi, vor fi ei înșiși eliberați și miluiți. În această privință, el și-a adus aminte de rugăciunea lui pentru răzbunarea asupra celor care nu au avut milă de el în...

Categoria Psalmilor Mesianici: Psalmul 34 (35)

Acest psalm este o combinație a trei lamentări ale lui David din cauza opoziției dușmanilor lui: rugăciunea pentru izbăvirea din mâna ucigătorilor (34, 1-6); lamentația pentru ura nejustificată (34, 11-18); cererea pentru înfăptuirea dreptății (34, 19-28). Fiecare...

Categoria Psalmilor Mesianici: Psalmul 33 (34)

16Această cântare de laudă îi este atribuită lui David, care a compus-o atunci când a scăpat de Abimelec, prefăcându-se  nebun (1 Regi 21, 13-14). În Psalm este scris că David a chemat adunarea să-L laude pe Domnul pentru izbăvirea poporului. După ce a afirmat că...

Mai multe

Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 12)

Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 12)

Merită să observăm că simplitatea și smerenia fac casă bună, cele două potențându-se reciproc: cu cât omul trăiește o viață mai simplă, cu atât mai ușor îi e fie smerit. Și invers: cu cât omul e mai smerit cu atât îi e mai ușor să ducă o viață simplă. Florenski...