Pr. Prof. IOAN BIZĂU

CULT ȘI CULTURĂ

Martirii din temnițele comuniste

Ziua de 14 mai este înscrisă în calendarul memoriei românești ca Zi Națională de cinstire a martirilor din temnițele comuniste. Mulți dintre dumneavoastră, cei care participați la cultul public al Bisericii Ortodoxe, știți că, la fiecare Sfântă Liturghie, acești...

Viața și activitatea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan

Tocmai pentru faptul că ne aflăm în perioada pascală când, la Sfânta Liturghie, se citește cu preponderență din Sfânta Evanghelie după Ioan, am găsit potrivit să vin în fața dumneavoastră cu câteva însemnări din viața, activitatea și scrierile acestui...

Liturghia și viața cea de toate zilele

Pe parcursul Postului Mare, în general, comunitățile creștine sunt mai sensibile, mai atente la chemările Evangheliei. Sensibilitatea față de chemările Evangheliei înseamnă mai multă rugăciune, sporirea faptelor bune și controlul pornirilor păcătoase. Postul Mare este...

Asterie al Amasiei | Despre Postul Paștilor

Comunitățile euharistice ale Răsăritului creștin se pregătesc să intre în Sfântul și Marele Post al Paștilor. Acest post reprezintă un pelerinaj atât de natură liturgică, cât și mistică și culturală. Ținta principală a acestui post reprezintă participarea la Învierea...

Spiritualizarea trupului

Creștinul trebuie să manifeste credința că trupul este Templu al Duhului Sfânt. De altfel, aceasta este chemarea pe care ne-o adresează Apostolul Pavel tuturor: „Nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi, pe care-L aveţi de la Dumnezeu şi...

Icoana

Pentru această reîntâlnire a noastră, vă propun să ne reamintim o temă din Teologia și Arta Icoanei. Mai bine zis, aș dori să învățăm împreună despre ceea ce înseamnă funcția sau vocația sacramentală a artei liturgice în general și, în special, cea a icoanei. Când...

Patrimoniul sacru al Bisericii

În ediția de astăzi a emisiunii noastre ne vom reaminti câteva lucruri legate de patrimoniul sacru al Bisericii. Acest patrimoniu sacru este constituit din icoane, veșminte vechi și prețioase, racle, cărți liturgice și, în primul rând, din edificiile de cult. În...

Preoție împărătească și preoție sacramentală în Biserică

În emisiunea de astăzi, aș vrea să vin în fața dumneavoastră, vorbindu-vă despre una dintre cele mai importante realități sau lucrări pe care le are Biserica: preoția ei. În primul rând, vom sesiza următorul lucru, fiind fundamental să știm aceasta: în realitate,...

Despre zugravii de icoane pe sticlă de la Mânăstirea Nicula

Am considerat potrivit ca, pentru emisiunea de astăzi, să ne aducem aminte împreună de vechii zugravi de la Nicula care au inițiat și întreținut una dintre cele mai frumoase arte țărănești. Este vorba de icoanele pe sticlă. Pătrundem din nou, în acest orizont atât de...

Parohia – Ierarhia

Răspândirea învățăturii lui Hristos dincolo de perimetrul marilor centre urbane ale Imperiului Greco-Roman a dus la constituirea de noi biserici locale, apariția parohiilor însemnând extinderea Euharistiei unice săvârșită sub conducerea Episcopului în tot cuprinsul...

Publicistica lui Mihai Eminescu

La mijlocul lunii ianuarie, românii de pretutindeni sunt chemați să conștientizeze mai adânc dimensiunea culturală a neamului lor, adică secvențele cele mai nobile, cele mai frumoase, cele mai înălțătoare și cele mai rodnice în plan spiritual ale devenirii lor ca...

Nașterea Domnului

În marea bucurie a praznicului Nașterii Domnului, în marea bucurie și speranță a acestui praznic, pericopa evanghelică pe care o auzim la Dumnezeiasca Liturghie din această zi, ziua de Crăciun, este preluată din Sfânta Evanghelie de la Matei, din partea de început a...

Reprezentarea Maicii Domnului în icoana Nașterii Domnului

Icoana praznicului Nașterii Domnului are zugrăviți în centrul ei Pruncul Dumnezeiesc împreună cu Maica Sa. În ceea ce privește reprezentarea Maicii Domnului în icoana praznicală, aceasta a variat de-a lungul timpului. În primele secole creștine, Maica Domnului a fost...

Andrei Șaguna – lectură din Keith Hitchins

În fiecare an, în ziua de 30 noiembrie, Biserica Ortodoxă Română prăznuiește doi sfinți care au jucat un rol crucial în istoria creștinismului de la noi din țară: Sfântul Apostol Andrei, cel întâi-chemat, Ocrotitorul României, și, respectiv, Sfântul Ierarh Andrei...

Slujirea sacerdotală a iconarului

Cultul icoanelor ocupă un loc special în doctrina și spiritualitatea Bisericii Ortodoxe. Cu ajutorul icoanelor, cel care se roagă pătrunde mai ușor  în lumea nevăzută și tainică a realităților imateriale. Dată fiind importanța acestei învățături de credință,...

Despre Postul Crăciunului

Am socotit potrivit să vin la întâlnirea cu dumneavoastră cu o meditație, cu o reflecție, asupra acestui timp liturgic, a Postului Crăciunului. Întâi de toate vom face, sigur, o scurtă istorie. Vom reține că Biserica a instituit acest post pentru a oferi creștinilor...

Sfântul Altar

Pr. prof. univ. dr. Ioan Bizău | Emisiunea „Cult și Cultură” | Sfântul Altar | 27 octombrie 2023

Memoria spațiului sacru

Într-o conferință pe care a prezentat-o în 1951, Martin Heidegger spunea: „Muritorii locuiesc în măsura în care salvează pământul. Salvarea nu smulge doar dintr-un pericol. A salva înseamnă propriu-zis, a eliberat ceva întru esența sa proprie. A salva pământul este...

Mai multe

Apostol Fapte 9, 32-42 | Cu Apostolul Petru pe urmele Domnului Iisus

Apostol Fapte 9, 32-42 | Cu Apostolul Petru pe urmele Domnului Iisus

Apostolul duminicii de astăzi ne relatează două minuni săvârșite de sfântul Petru față de paraliticul Enea și credincioasa Tavita, în numele și cu ajutorul Domnului Iisus Hristos. Dacă cercetăm cu atenție cuvintele rostite de apostolul Petru, pentru săvârșirea celor...

Conștiința – glasul lui Dumnezeu în om

Conștiința – glasul lui Dumnezeu în om

Vă propun astăzi spre meditație o temă mai sensibilă și anume conștiința. Aceasta este numită de Sfinții Părinți „glasul lui Dumnezeu în om”. Conștiința este vocea lui Dumnezeu în om. Acest cuvânt provine din compușii latini con- și știre-. Astfel, mai bine spus,...