Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 15)

de | oct. 21, 2022

Odată, un oarecare profesor, un intelectual de elită, îl chemă la el pe Florenski şi începu să povestească despre cum l-a vizitat pe părintele Isidor şi cum l-a spovedit stareţul. Amintirea acestei spovedanii tulbură puternic sufletul profesorului; multă vreme el nu fu în stare să-şi găsească cuvintele po­trivite, revenind în repetate rânduri la începutul povestirii sale. După un anumit timp, reuşi să-şi oprească lacrimile care-l podideau necontenit la amintirea părintelui Isidor şi îşi adună cât de cât gândurile. Atunci – încă nesatisfăcut de cuvintele sale – îl rugă pe Florenski să însemneze povestirea relatată de el şi numită Discuţia despre piatră.

„Ve­neam la stareţ înrăit de problemele Bisericii, demonizat de politică, îndrăcit de episcopi, îndrăcit de Merejkovski, îndrăcit de Academia Teologică şi de profesorii ei. Dar oricât raţionalism şi înrăire purtam în mine, toate acestea se topiră în chilia părintelui Isidor. … Însă  până în cele mai mici amănunte – amintirea exactă a îmbrăcăminţii părintelui, a ochilor lui şi celelalte – mi-a rămas şi-mi va rămâne im­presia că m-am lovit de ceva tare. Chilia, florile – nu mi­roseau a nimic. Aerul – curat; respiri libertate. Nu mă pri­cep să descriu chilia – nu am obiceiul să reţin amănunte. Dar era acolo ceva incredibil de luminos, de curat, de uşor, ceva cu totul uimitor. (era, de fapt, harul) …”

Ortodoxia, întrebări și răspunsuri
Ortodoxia, întrebări și răspunsuri
Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 15)
Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 15)
/
<a href="https://radiorenasterea.ro/author/dpopovici/" target="_self">Pr. Dan Popovici</a>

Pr. Dan Popovici

Duhovnicul Mănăstirii „Sfântul Vasile cel Mare” de la Someșul Cald, județul Cluj.

Mai multe

Categoria Psalmilor Treptelor: Introducere

Categoria Psalmilor Treptelor: Introducere

Începând cu psalmul 119, în Psaltire debutează o categorie aparte de 15 psalmi (119-133), cunoscuți sub diferite denumiri: “cântările ascensiunii, psalmii treptelor, cântările suișului, cântări pentru trepte” etc. Unii exegeți sunt de părere că David a adunat toți...

„Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită…”

„Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită…”

„Cel ce a împlinit o poruncă să aștepte ispita pentru ea. Căci dragostea față de Hristos se probează prin cele potrivnice.” (Sf. Marcu Ascetul, Despre Legea Duhovnicească, Filocalia 1, § 88) Unul dintre steagurile arborate de cei ce contestă existența lui Dumnezeu și...