Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 22)

de | dec. 20, 2022

Am văzut în emisiunile precedente că multilateralul Pavel Florenski,  teolog, filozof, preot ortodox, matematician, fizician și istoric al artei, avea ca duhovnic un ieromonah de o extremă simplitate, avva Isidor de la schitul Ghetsimani. Apropiindu-se de sfârșitul relatării vieții acestui om, personificare a simplitățíi, Florenski prezintă câteva ultime episoade relevante pentru a ne întregi imaginea despre el:

Cu două zile înainte de moarte, pe 2 februarie, pe la 4 dimineaţa, părintele Isidor voi să ia Sfânta împărtă­şanie. După obedniţa mică, pe la orele 8, veniră la el cu Sfintele Daruri şi îl împărtăşiră. Ucenicul îi spuse: „Vai, părintele, dar văd că muriţi!”. „Gata, gata – ripostă el cu blândeţe – te-ai gândit oare ce spui ? Dumnezeu nu are morţi: toţi sunt vii! «Cel ce crede în Mine nu moare». Eu nu mor… Dumnezeu nu este al morţilor, ci al viilor!”

A doua zi, pe la 2″”, veniră la el doi studenţi de la Aca­demia Teologică şi-i aduseră zece ruble. Părintele Isidor îi spuse ucenicului de chilie, fratele Ivan, să-i dea cutiuţa, puse în ea banii şi porunci să fie împărţiţi săracilor. După ce mai zăcu puţin timp, Avva îşi rugă ucenicul: „Du-te, frate, după duhovnic!”. Duhovnicul sosi la 7″” seara, îl privi pe bolnav şi spuse: „Rău arăţi, dragă părințele!”. Dar Avva răspunse: „Mi-e foarte greu, dar vreau să mă îm­părtăşesc. Dacă rezist peste noapte, vino la ziua mea ono­mastică !” (pe 4 februarie era ziua numelui său, şi el nu uitase de asta).

Duhovnicul plecă pe la 8″”. Fratele Ivan, care stătea la căpătâiul părintelui, începu să citească din Vieţile Sfinţilor şi din Evanghelie. Aruncând o privire părintelui, observă că acesta-şi număra degetele şi zise: „Hai să-ţi tai unghii­le!”. Dar părintele răspunse: „Mâine”.

Atunci ucenicul continuă să citească din Sfânta Evan­ghelie, dar părintele îi spuse: „Frate Ivan, dă-mi crucea!”. Când ucenicul îi dădu crucea, părintele se apără cu ea şi-l binecuvântă pe cel ce i-o dăduse, după care i-o înapoie. Fratele Ivan reluă pentru un timp lectura Sfintei Evanghelii, dar văzu că părintele Isidor arăta foarte rău. Atunci ucenicul îşi ceru iertare de la stareţ şi îi ceru să se roage pentru el. Apoi continuă să citească Sfânta Evan­ghelie. Dar părintele îl întrerupse: „Frate Ivan, stinge fo­cul!”. Dar ucenicul nu-i îndeplini rugămintea, ci-l între­bă: „De ce, părinte?”. Părintele Isidor începu să respire des şi spuse iarăşi : „Stinge focul!”. Atunci fratele Ivan stinse o candelă şi ieşi pe coridor, pentru că mai înainte părintele îi spusese: „Să nu te uiţi la sfârşitul meu ! Marele Antonie, când se sfârşea, şi-a trimis ucenicul după apă şi se sfârşi singur. Când se sfârşea, Cuviosul Serafim şi-a în­cuiat chilia, ca să se stingă singur. Aşa făceau toţi Cuvioşii: nimeni nu le-a văzut sfârşitul. Aşa că du-te şi tu, citeşte din carte sau culcă-te”.

Ortodoxia, întrebări și răspunsuri
Ortodoxia, întrebări și răspunsuri
Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 22)
Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 22)
/
<a href="https://radiorenasterea.ro/author/dpopovici/" target="_self">Pr. Dan Popovici</a>

Pr. Dan Popovici

Duhovnicul Mănăstirii „Sfântul Vasile cel Mare” de la Someșul Cald, județul Cluj.

Mai multe

Categoria Psalmilor Treptelor: Psalmul 120 (121)

Categoria Psalmilor Treptelor: Psalmul 120 (121)

Al doilea din cei 15 psalmi ai treptelor era unul deja consacrat pentru evreii celui de-al doilea templu, fiind cântat de pelerinii care se deplasau înspre Ierusalim, cu ocazia celor trei mari sărbători iudaice de peste an: Paștile, Cincizecimea și Sărbătoarea...

Tot ce avem este darul lui Dumnezeu primit în mod nemeritat

Tot ce avem este darul lui Dumnezeu primit în mod nemeritat

Înregistrarea ediției din 31 ianuarie 2023 a emisiunii Împreună-lămuriri pe cale, în cadrul căreia Părintele Grigorie Foltiș, împreună cu Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din cadrul  ASCOR Cluj-Napoca încercă să deslușească înțelesuri ale unor...

Cum lucrează rugăciunea în viața creștinului?

Cum lucrează rugăciunea în viața creștinului?

„Rugăciunea nu trebuie să lipsească din viața creștinului. Creștinul fără viață de rugăciune este precum o carte cu paginile goale, fără conținut. Cel mai probabil există o legătură între răul din lume și rugăciune, sau, mai concret, între prezența răului și lipsa...