Din învățăturile Sfinților Trei Ierarhi: Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Grigorie de Nazianz

de | ian. 29, 2024

Sfântul Ioan Gură de Aur, într-o cuvântare numită Despre creșterea copiilor, care a fost publicată în volumul Despre feciorie. Apologia vieții monahale. Despre creșterea copiilor, în traducerea Pr. prof. Dumitru Fecioru, la Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, în 2007, acordă o atenţie deosebită educaţiei copiilor în spirit creştin,în cuvinte pline de înțelepciune și frumusețe.

La rândul său,Sfântul Vasile cel Mare ne-a lăsat Omilia a XXII‑a către tineri: Cum pot întrebuința cu folos literatura scriitorilor elini,publicată în traducerea pr. prof. Dumitru Fecioru, înScrieri, la Editura Institutului Biblic și de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, în 1986.Gândirea și atitudinea Sfântului Vasile cel Mare cu privire la relația dintre cultura profană, pe care o cunoștea în profunzime, și învățătura creștină sunt cât se poate de echilibrate, înțelepte și de mare actualitate. Cuvintele izvorăsc dintr-o neîncetată căutare a adevărului și a vieții celei adevărate în Hristos, iar îndemnurile pline de discernământ.

De la Sfântul Grigorie de Nazianz ne-a rămas un alt îndemn peste veacuri, de data aceasta adresat unei tineri aflate în pragul căsătoriei: Poem-îndemn către Olimpiada, la căsătoria sa.A fost tradus din greaca veche de profesor diacon Ioan I. Ică jr. Este, în fapt, o scrisoare a Sfântului Grigorie Teologul către Olimpiada, o tânără de neam nobil din Constantinopol.Aceasta a rămas văduvă după numai 22 de zile și, după ce și-a dăruit întreaga avuție Bisericii și săracilor, a fostordonată diaconiță. După ce a trecut la cele veșnice, a fost canonizată și este prăznuităca Sfânta Cuvioasă Olimpiada.

 

Incursiuni literare
Incursiuni literare
Din învățăturile Sfinților Trei Ierarhi: Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Grigorie de Nazianz
Loading
/

DISTRIBUIE

Emisiuni recente

Perioada Triodului

Perioada Triodului

Perioada Trodului este un timp de rugăciune mai intensă, de ascultare mai atentă a Sfintelor Scripturi, o perioadă de pocăință și de înmulțire a faptelor bune, în special a milosteniei arătată față de cei în nevoie, față de cei săraci. Triodul ne cheamă la pocăință și...