Domnul pe fugă

de | dec. 26, 2020 | Eseu

Magii cu bucluc

Vizita magilor la Hristos a fost precedată de o altfel de întrevedere oficială. Una cu Irod. Ca personalități de vază ale locurilor din care veneau, trebuiau să aibă întâlniri și cu liderii locali ai meleagurilor prin care treceau. A lor, a fost nițel fortuită. Li se ascunsese steaua și credeau că poate el i-ar putea călăuzi. Așa se face că au ajuns și la regișorul local, căruia „mărinimia” romană îi permitea să-și facă mendrele, cu condiția de a-i rămâne vasal.

Cele comunicate lui, n-au avut însă, efectul scontat. Temător peste măsură, Măria Sa, a fost totuși precaut, în a le arăta acestora ce crede despre nașterea Pruncului Mântuitor. Nici pe ei nu i-a dus mintea, deși erau firi luminate, să conecteze ideea de mesianitate cu cea de regalitate. Ar fi înțeles astfel că suveranul vedea aceasta ca pe o amenințare la propria lui domnie. De unde să știe îmbuibatul că nu despre Regatul lui Israel cel pământesc, se vorbea în proorocii?

Așa se face că magii n-au scăpat de regele curios până ce nu i-au promis că se vor întoarce să-i spună unde se sălășluiește Pruncul. La rândul lui, a promis că va merge și el să îi aducă cuvenitele onoruri. Că doar, gura nu-l durea! Ce-avea el de gând să facă, se va vădi mai încolo.

Îngerii și rutele ocolitoare

Cel născut în ieslea Betheleemului, beneficia  însă de protecție la nivel înalt. Muuult mai înalt decât Irod! Așa se face că după întâlnirea cu El, oaspeții din depărtări vor fi ghidați de un înger ce acționează pe post de GPS, pe o rută ocolitoare, iar Iosif va fi și el deșteptat de un mesager divin și mânat de urgență în Egipt. Providența divină, ce-și face simțită prezența în viața oricui o solicită și crede și chiar și în cea a necredincioșilor, nu putea să-L lase baltă tocmai pe Fiul Întrupat. Ascultător, cel în cauză se va conforma și va lua calea unui interesant exil, stabilindu-se pentru o vreme în Egipt. Întoarcerea lui de aici fusese proorocită cu veacuri în urmă, de proorocul care vorbește despre chemarea pe care Tatăl i-o face Fiului din Egipt.

Plânsul Tatălui și plânsul mamelor

Plecarea lui Hristos, a Fecioarei și a celui ales să le poarte de grijă în străinătate va fi urmată, la scurtă vreme, de un eveniment de o puternică intensitate emoțională. Alături de mamele din cetățile ce au fost ținta tiraniei lui Irod, va plânge însuși Domnul, din înaltul slavei Sale. Factorul declanșator al mâniei regelui îl va constitui decizia magilor de a nu-l mai vizita. Dacă ei ar fi venit atunci pe la dânsul, probabil că în turbarea lui, ar fi arătat totuși generozitate și ar fi preferat uciderea unui singur prunc. Dumnezeu îl lasă însă să-și dea măsura cruzimii, tocmai pentru a arăta cine este el cu adevărat: un tiran.

Moartea atâtor prunci nevinovați e și ea proorocită de Scripturi: „Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire multă; Rahela îşi plânge copiii şi nu voieşte să fie mângâiată pentru că nu sunt”. Nu va rămâne nerăsplătită, dacă ne uităm la finalul pământesc al ucigașului și-l bănuim pe cel întru eternitate. Cercetarea biblică ce s-a preocupat de investigarea acestui aspect vine vine să ne spună că nu ar fi vorba despre 14000 de prunci uciși, așa cum s-a păstrat în tradiție, ci doar de câteva zeci. Indiferent câți ar fi fost, fapta tot abominabilă rămâne. Cu excepția lui Lenin, nici un tiran al istoriei nu și-a mai permis să afirme vreodată că: „un om mort e o crimă, un milion de oameni morți, reprezintă o statistică”. Crima e crimă. Iar gravitatea ei e amplificată, în acest caz de faptul că cei uciși nu aveau nici o vină. Erau copilași sub doi ani, întruchipând inocența. Oameni cărora viața abia le zâmbise. Nu-i cunoscuseră bucuriile și nu-i gustaseră amarul.

Nazarinean se va chema

Vreme de mai mulți ani, Hristos a crescut pe meleaguri străine. Dacă e sau nu și asta, o formă de a prooroci ceva, nu știm. E de bună seamă, parte a amplului proces chenotic. Și-L ajută pe Mântuitor să înțeleagă ce-nseamnă pribegia și ce stări poate genera aceasta. Pentru că ulterior, va fi recunoscut și drept Dumnezeul pribegilor.

După moartea regelui care căutase să ia viața, lui Hristos, Îngerul va reveni din nou la Iosif. Îl va înștiința că se poate întoarce. Precaut, acesta va alege Nazaretul, temându-se de eventuale efuziuni tardive ale furiei fiului celui ce atentase, cu ani în urmă, la viața pruncului. Nici nu știa el, că prin aceasta, împlinește o interesantă proorocie, a cărei popularizare se va realiza cu prilejul Răstignirii Împăratului, când locația de baștină va face parte din tăblița ce-i conținea sentința.

Hristosul cel pribeag

Dacă primii ani ai vieții Lui Hristos pe pământ au fost marcați de pribegie, de exil, cele două milenii și mai bine ale creștinătății, sunt și ele marcate cu recurență de astfel de comportamente. Unele-i au în centru pe urmașii Lui, altele chiar pe El. Vitregiile istoriei i-au obligat și-i mai obligă încă pe creștinii din diferite colțuri ale lumii, să constate pe propria piele că suntem chemați să nu avem cetate stătătoare aici pe pământ. Dar, ca străini, își asumă multe riscuri și trec prin ciudate stări. Nicăieri nu-i ca acasă!, zice un proverb românesc. Și așa este. Oricât de bine s-ar simți omul în locurile în care reușește să se aciuiască, tot străin rămâne. În sufletul lui, printre lacrimi mai mult sau mai puțin inhibate, își face câteodată loc gândul acesta, la cei dragi, la acasă! Când ei sunt deja plecați din această lume, ajungem să ne fie dor și de pietrele lor de mormânt și să ne simțim nevrednici fii, că nu suntem în stare să-i vizităm acum, când, vorba poetului, nu mai avem ce să le cerem.

Doar că… Prin aceasta omitem un lucru important: că adevăratul acasă nu e aici. La fel cum nu-i aici nici sfârșitul. Suntem creați pentru veșnicie și abia acolo, cum ar zice fericitul Augustin, va veni adevărata odihnă. De aceea, oricât de străini și de stingheri ne-am simți în aceste clipe, să ne gândim că suntem încă pe cale. Că n-am ajuns încă. Iar călătorului i se cere să fie entuziast. Să spere și să nu lase gândurile negre să-i pustiască ființa! Și mai e un aspect important. De multe ori, după Înălțarea la ceruri, revenirile lui Hristos pe pământ sunt marcate de alungări, exiluri și pribegii. Creștinii-L alungă din sufletele lor, căci acestea sunt adesea atât de pline de gânduri păcătoase, precum le sunt stomacurile la ceas de praznic de sarmale, cozonaci, cârnați și alte bunătăți. Societatea-L alungă din viața ei, căci e mult mai confortabil să dedici Praznicul Nașterii reducerilor la cumpărături sau te miri căror evenimente sociale, ce sunt adesea străbătute de imoralitate, decât să le vorbești oamenilor despre sărăcie, pribegie și valori perene din altă lume. Un astfel de discurs ar putea să deștepte în ei resentimente pentru egoismul ce-i definește și să scadă vânzările! Gândindu-se la alții, oamenii ar putea să ajungă să nu mai investească în tot felul de nimicuri ce vin oricum ca surplus. Or, asta nu e de dorit! Dacă readucerea Lui în prim-planul vieții sociale e rodul unui travaliu mai amplu, de care singuri nu suntem în stare, să-L chemăm măcar în inimi la ceas de Praznic. Să-I facem loc în ieslea sufletului nostru! N-are nevoie nici de tare mult confort, nici de atenție excesivă! Doar de un loc unde să se nască. Cu El, va renaște întreaga noastră ființă! Îndrăzniți!

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Domnul pe fugă
Domnul pe fugă
/
<a href="https://radiorenasterea.ro/author/maxim-morariu/" target="_self">Protos. Maxim Morariu</a>

Protos. Maxim Morariu

Doctor în teologie al Faculății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca (Summa cum laude) și doctor în științe sociale al Universității Pontificale Angelicum din Roma (Summa cum laude). A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă clujeană (ca şef de promoţie) și un masterat în ,,Consiliere Pastorală şi Asistență Psihosocială”, în cadrul facultăţii menţionate, Facultatea de Istorie și Filosofie, nivel licență (2014), și masteratul în ,,Istoria Europei de Sud-est” (2016), Institutul Ecumenic de la Bossey (Universitatea din Geneva, 2018), și a studiat la Universitățile din Kosice, Graz, Belgrad, precum și la Universitatea Pontificală Angelicum din Roma, Italia. A publicat, editat, coordonat sau tradus nu mai puțin de 32 de volume și peste 300 de studii și articole de specialitate în țară și străinătate. Este membru editorial a 8 reviste de specialitate (2 indexate Web of Science), membru fondator și redactor-șef al Revistei Astra Salvensis, recunoscută la nivel internațional, secretar științific al Despărțământului „Vasile Moga” al ASTREI Sebeș și al Centrului de Studii „Ioan Lupaș” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și cercetător asociat al Universității din Pretoria (Africa de Sud). Ca om de radio realizează emisiuni și rubrici pentru Radio Renașterea (Cluj-Napoca), Radio Trinitas (București) și Radio Someș (Bistrița) și colaborează cu portalul doxologia.ro.

Ultimele articole

A privi în sus

A privi în sus

Aspecte contextuale Propovăduirea Mântuitorului, în centrul căreia se găsește o polemică și o pildă, va fi urmată, cum s-a mai întâmplat și cu alte ocazii, de o minune. De această dată, atent la context și detalii, medicul Luca ține să specifice timpul în care se va...

„Averea” și poruncile

„Averea” și poruncile

Text și context Capitolul ce găzduiește pericopa evanghelica de astăzi debutează cu o parabolă. Hristos  vorbește despre dreptatea divină. Se folosește de un exemplu care-i permite, pe baza contrastului, să arate ce diferență este între logica și justiția divină și...

Mai multe din Eseu
A privi în sus

A privi în sus

Aspecte contextuale Propovăduirea Mântuitorului, în centrul căreia se găsește o polemică și o pildă, va fi urmată, cum s-a mai întâmplat și cu alte ocazii, de o minune. De această dată, atent la context și detalii, medicul Luca ține să specifice timpul în care se va...

„Averea” și poruncile

„Averea” și poruncile

Text și context Capitolul ce găzduiește pericopa evanghelica de astăzi debutează cu o parabolă. Hristos  vorbește despre dreptatea divină. Se folosește de un exemplu care-i permite, pe baza contrastului, să arate ce diferență este între logica și justiția divină și...

Școala Primară „Sfântul Stelian” din Bistrița

Școala Primară „Sfântul Stelian” din Bistrița

Unul dintre aspectele vieții religioase creștine este devenirea omului după trăsăturile naturii sale. Acest demers presupune învățarea și educarea sa progresivă, în mai multe etape, conform dezvoltării specifice firii sale. Dintru început relația omului cu Dumnezeu...

Intrarea noastră în Biserică

Intrarea noastră în Biserică

Nu, acesta nu e un eseu despre urgenţa instituţionalizării educaţiei încă de la vârste fragede, în care nu cred, și nici despre educaţia extrainstituţională sau libertatea părinţilor în alegerile pentru cei mici. Acesta e un text despre recunoștinţă. Pe 21 noiembrie...

Ospitalitatea sufletească și cea trupească

Ospitalitatea sufletească și cea trupească

Aspecte introductive Hristos ni se prezintă astăzi în ipostaza de oaspete. După ce învață poporul, caută căldura și primirea amicală a lui Lazăr. Va poposi de mai multe ori la acesta în decursul complexelor Lui peripluri propovăduitoare. Se simțea de bună seamă bine...

Preasfințitul Vasile – un dar al lui Dumnezeu!

Preasfințitul Vasile – un dar al lui Dumnezeu!

Părinte, Ori de câte ori se întâmpla să ne despărțim temporar, petrecându-ne peste pragul ușii tale, nu plecai din prag până nu dispăream în zare... Aceasta era una dintre atitudinile Părintelui nostru Vasile. În fapt, el nu se despărțea de nimeni, niciodată, nu vroia...