Protosinghel NATANAEL ZANFIRACHE

PREOT ȘI COMUNITATE

Lupta cu gândurile

Multe răni suferite pe parcursul vieții lasă urme de neșters asupra minții noastre. De pildă, traumele trecutului, exprimate adesea sub formă de gânduri, ne aduc multă tulburare. Cum putem lupta cu gândurile? În primul rând ar trebui să renunțăm la luptă, din această...

Despre invidie

Invidia este un păcat care constă în părerea de rău provocată de calitățile, bunurile sau reușitele altuia. Este unul dintre cele 7 păcate capitale. Sufletului omului se poate izbăvi de această patimă prin solidaritate în bucuriile și necazurile altuia, prin iubire de...

Despre înțelepciune

În această ediție a enisiunii medităm la o virtute morală foarte importantă pentru sufletul nostru și anume înțelepciunea. Înțelepciunea este una dintre cele patru virtuți morale, cardinale sau filozofice, alături de dreptate cumpătare și bărbăție sau curaj....

Omul, creație a lui Dumnezeu

Adevărurile fundamentale ale învățăturii biblice cu privire la om se reduc la următoarele puncte: omul după originea sa este creatură a lui Dumnezeu; după natura sa spirituală este creatură care se deosebește esențial de toate celelalte creaturi, fiind incomparabil...

Despre frică

Frica ar putea reprezenta cea mai mare problemă de pe planetă, atât la nivel colectiv cât și la nivel individual. Frica afectează, într-un fel sau altul, toate vorbele, gândurile și faptele noastre; toate alegerile și deciziile noastre; toate reacțiile și răspunsurile...

Despre iertare

Iertarea este actul prin care trecem cu vederea greșeala cuiva. În Sfânta Scriptură, cuvântul grecesc tradus prin „iertare” înseamnă, literalmente, „a renunța”. Este ca și atunci când o persoană nu mai cere restituirea unei datorii. Domnul Hristos a folosit de această...

Conștiința – glasul lui Dumnezeu în om

Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune: „ Când Dumnezeu l-a făcut pe om, a sădit în fiecare judecata nemincinoasă a binelui şi a răului, adică regula conştiinţei”. Despre conștiința duhovnicească vom vorbi în această ediție a emisiunii noastre.

Despre Rai

În această ediție a emisiunii noastre vă propunem câteva meditații pe tema Raiului – Împărăția lui Dumnezeu sau Cerul.

Bucuria duhovnicească

Bucuria, este una dintre cerințele cele mai de seamă ale vieții omenești. Despre Bucuria duhovnicească vă invit să vorbim în această ediție a emisiunii noastre.

Despre tăcere în Sâmbăta cea Mare

Tăcerea într-o lume bogată în cuvânt, în știri, informații, dezbateri, dialoguri, comunicare. Pare ciudat că cineva să vorbească despre acest subiect în contexul de mai sus dar totuși se pot spune multe. Vă ofer spre audiție emisiunea difuzată la Radio Renașterea în...

Mai multe

Suferința lui Iov

Suferința lui Iov

Meditația de astăzi am legat-o de cartea dreptului Iov. Când medităm asupra temei suferinței nu putem să nu ne oprim asupra personalității acestui drept. Suferința pe care o are de îndurat Iov are o profundă dimensiune spirituală. Astfel, observăm că personajul biblic...

Despre moarte

Despre moarte

Aducem în discuție în această emisiune un subiect delicat și totodată marginalizat în conștiința omului de azi, anume moartea. Deși refuzăm să ne gândim la acest subiect, el este esențial pentru condiția umană. De felul cum îl înțelegem depinde și felul cum ne trăim...