Cu ediția aceasta începem analiza Epistolei către Romani. Vom vorbi despre componența și întemeierea Bisericii din Roma: Cine a întemeiat-o și când?

Apoi, un capitol preliminar îl vom dedica împrejurărilor în care a fost scrisă această epistolă și cu ce scop. În analiza textului ne vom opri la câteva probleme importante pe care le vom accentua: universalitatea stării de păcat,  îndreptarea prin credință, situația poporului ales în iconomia mântuirii, apoi ne vom opri la o problemă importantă și sensibilă și pentru timpul de atunci ca și pentru timpul de astăzi în ce raport trebuie să se găsească creștinii cu autoritatea de stat, mai ales atunci când statul este potrivnic creștinilor. În final ne vom opri la un capitol important și anume: daruri și slujirii în Biserică.


Programul de aprofundare a învățăturii biblice „Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură” susținut de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană este difuzat la Radio Renașterea în fiecare zi de marți de la ora 19.00.

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Introducere în Epistola către Romani
Introducere în Epistola către Romani
/