Maica Domnului – acompanieri în har

Arhim. Dumitru Cobzaru, Maica Domnului : „zorii Zilei neînsângerate” , Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2023.

Protos. Dr. Maxim Morariu

Nume cu rezonanță pentru spiritualitatea transilvană contemporană, părintele Arhimandrit dr. Dumitru Cobzaru are deja un palmares editorial impresionat, constând din peste 30 de titluri, publicate la edituri importante din spațiul românesc (și unele dintre ele traduse în limbi precum cea spaniolă, ori engleză). Doctoratul dedicat mitropolitului Bartolomeu Anania este acompaniat de mai multe volume de studii, cercetări și eseuri cu valoare omiletică. Desigur, publicistul este dublat de un om care desfășoară o dinamică misiune atât în cadrul Catedralei Mitropolitane de la Cluj, cât și în cuprinsul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului și Clujului.

În cadrul celui mai recent volum, intitulat: Maica Domnului : „zorii Zilei neînsângerate” , apărut la editura Renașterea din Cluj-Napoca în anul 2023, Preacuvioșia Sa oferă cititorilor o serie de gânduri, interviuri, meditații, ori omilii dedicate Maicii Domnului. După cum ține să remarce în cuvântul introductiv al demersului:

Textele volumului de față acest deziderat îl au, de a da nădejdea dinamică a comuniunii cu Dumnezeu și cu Maica Domnului încă din această lume (Împărăție liturgică, conform Mitropolitului Bartolomeu) și, mai cu adevărat, în Împărăția cerurilor (aurorală și plenară). Preocuparea noastră rămâne rolul implicit și determinant în istoria mântuirii a Născătoarei de Dumnezeu. Pe mărturia inspirată și confirmată a Sfinților Părinți, am încercat, în limitele noastre smerite, să aducem în actualitate și contemporaneitate viața Fecioarei Maria, în momentele cele mai intense, devenirea ei ca Maică a Fiului lui Dumnezeu și implicit a noastră, a întregului neam omenesc, precum și slujirea ei mijlocitoare cât a trăit pe pământ, dar mai ales din slava Veșniciei”. (p. 5-6).

Segmentată în trei secțiuni tematice mari, cartea vine să arate cititorilor de ce merită cinstită Maica Domnului, să exemplifice rolul cinstirii ei prin intermediul unor monumente de spiritualitate, religie și cultură precum Icoana de la Nicula (p. 11-14), să vorbească despre maternitatea ei, manifestată prin grija pentru lume (p. 35-39), să evidențieze aspectele care o transformă în triumfătoarea în fața puterilor vrăjmașe (p. 25-27), ori să abordeze aspectele teologice care privesc mariologia în ansamblul ei.

Atunci când predică despre Dânsa, părintele arhimandrit Dumitru Cobzaru reușește ca, pornind de la una dintre calitățile ei, ori de la un aspect istoric, să dezvolte ample expozeuri menite a invita auditoriul (ori, în cazul de față, publicul cititor), să călătorească cu mintea fie înspre adevărurile Scripturii și contextul în care au fost scrise ele, fie înspre anumite momente ale istoriei, marcate de o puternică încărcătură spirituală. Descrisă când ca „potir ce revarsă bucuria (p. 87), când ca „garanție a Ortodoxiei” (p. 60-67), ea are un loc aparte deopotrivă în inimile pelerinilor de la Nicula, lavră pe care autorul a stărețit-o vreme de mai mulți ani, cât și în cele ale unor locuri cu rezonanță istorică precum Putna, fapt subliniat cu profesionalism de către dânsul.

Mamă iubitoare, Maica Domnului este înfățișată de către părintele Dumitru, atât în ipostaza celei care împărtășește din belug milostivirea (p. 159-170), cât și în cea a oferitoarei bucuriei (p. 17-180), ori cea a ascultătoarei prin excelență (p. 208-211). Prin toate acestea ea se constituie într-un adevărat model pentru oamenii de astăzi, ispitiți, nu de puține ori, la faptul de a orbecăi într-o lume călăuzită de false modele.

Scrisă cu evlavie și profesionalism și aducând în atenție trăsături ale Maicii Domnului care vin să spună multe omului de astăzi, lucrarea părintelui arhimandrit dr. Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și Clujului se constituie într-un prețios giuvaer mariologic, care merită să împodobească deopotrivă bibliotecile teologilor, cele ale clericilor, ori cele ale cititorilor dornici a se desfăta cu o lectură ziditoare.

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/maxim-morariu/" target="_self">Protos. Maxim Morariu</a>

Protos. Maxim Morariu

Doctor în teologie al Faculății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca (Summa cum laude) și doctor în științe sociale al Universității Pontificale Angelicum din Roma (Summa cum laude). A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă clujeană (ca şef de promoţie) și un masterat în ,,Consiliere Pastorală şi Asistență Psihosocială”, în cadrul facultăţii menţionate, Facultatea de Istorie și Filosofie, nivel licență (2014), și masteratul în ,,Istoria Europei de Sud-est” (2016), Institutul Ecumenic de la Bossey (Universitatea din Geneva, 2018), și a studiat la Universitățile din Kosice, Graz, Belgrad, precum și la Universitatea Pontificală Angelicum din Roma, Italia. A publicat, editat, coordonat sau tradus nu mai puțin de 32 de volume și peste 300 de studii și articole de specialitate în țară și străinătate. Este membru editorial a 8 reviste de specialitate (2 indexate Web of Science), membru fondator și redactor-șef al Revistei Astra Salvensis, recunoscută la nivel internațional, secretar științific al Despărțământului „Vasile Moga” al ASTREI Sebeș și al Centrului de Studii „Ioan Lupaș” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și cercetător asociat al Universității din Pretoria (Africa de Sud). Ca om de radio realizează emisiuni și rubrici pentru Radio Renașterea (Cluj-Napoca), Radio Trinitas (București) și Radio Someș (Bistrița) și colaborează cu portalul doxologia.ro. Începând cu anul 2022 este de asemenea eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Saint-Hubert, Quebec (Canada).
Mai multe din Cărți vechi și noi
„Ortodoxia în Occident. 10 convertiri”. O carte care luminează

„Ortodoxia în Occident. 10 convertiri”. O carte care luminează

„Teama mea este că în Ortodoxie apare adesea compelxul de inferioritate. Ni se pare că trebuie să obţinem un fel de bogăţie vestică, sau distincţii academice (cei cărora li se dau distincţii academice în şcolile ortodoxe, uneori sunt oamnei care se opun Bisericii). Sunt suprins să văd că în România sau în alte ţări ortodoxe, ortodocşii par a nu vedea tezaurul pe care-l au. Din punctul meu de vedere România este bogată. Teama mea este că dorinţa de a fi în Uniunea Europeană, dorinţa de a deveni tot mai vestici, dorinţa de a o lua pe calea umanismului (care în realitate este hedonism) românii ar putea sărăci spiritual. Chiar spiritul care ne face atât de bogaţi, ar putea fi pierdut în căutarea altor tipuri de bogăţie”

Duhul a suflat în pustie

Duhul a suflat în pustie

  După ce în anul 2012 Daniel Lemeni a publicat volumul Tradiția paternității duhovnicești în spiritualitatea creștină răsăriteană. Un studiu asupra îndrumării spirituale în Antichitatea creștină târzie (Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia), doi ani mai târziu revine cu...

Frumuseţe şi isihie în vieţuirea aghioritică

Frumuseţe şi isihie în vieţuirea aghioritică

În peisajul scrierilor teologice contemporane din spaţiul ortodox, o figură cu totul aparte fac cele ale celor trei călugări atoniţi care au regenerat monahismul din Sfântul Munte în a doua parte a secolului XX. Este vorba de Arhimandritul Vasilios Gondikakis,...

„Spovedanie neterminată” sau despre confruntarea cu sinele

„Spovedanie neterminată” sau despre confruntarea cu sinele

Spovedanie neterminată, o lucrare semnată cu un pseudonim destul de transparent pentru cititorul atent, a ajuns la a treia ediție. După ce inițial a fost publicată la Editura Bizantină, apoi la Editura Arhiepiscopiei Craiovei, în anul 2010 cartea a fost repusă pe...