Maica Domnului – acompanieri în har

Arhim. Dumitru Cobzaru, Maica Domnului : „zorii Zilei neînsângerate” , Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2023.

Protos. Dr. Maxim Morariu

Nume cu rezonanță pentru spiritualitatea transilvană contemporană, părintele Arhimandrit dr. Dumitru Cobzaru are deja un palmares editorial impresionat, constând din peste 30 de titluri, publicate la edituri importante din spațiul românesc (și unele dintre ele traduse în limbi precum cea spaniolă, ori engleză). Doctoratul dedicat mitropolitului Bartolomeu Anania este acompaniat de mai multe volume de studii, cercetări și eseuri cu valoare omiletică. Desigur, publicistul este dublat de un om care desfășoară o dinamică misiune atât în cadrul Catedralei Mitropolitane de la Cluj, cât și în cuprinsul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului și Clujului.

În cadrul celui mai recent volum, intitulat: Maica Domnului : „zorii Zilei neînsângerate” , apărut la editura Renașterea din Cluj-Napoca în anul 2023, Preacuvioșia Sa oferă cititorilor o serie de gânduri, interviuri, meditații, ori omilii dedicate Maicii Domnului. După cum ține să remarce în cuvântul introductiv al demersului:

Textele volumului de față acest deziderat îl au, de a da nădejdea dinamică a comuniunii cu Dumnezeu și cu Maica Domnului încă din această lume (Împărăție liturgică, conform Mitropolitului Bartolomeu) și, mai cu adevărat, în Împărăția cerurilor (aurorală și plenară). Preocuparea noastră rămâne rolul implicit și determinant în istoria mântuirii a Născătoarei de Dumnezeu. Pe mărturia inspirată și confirmată a Sfinților Părinți, am încercat, în limitele noastre smerite, să aducem în actualitate și contemporaneitate viața Fecioarei Maria, în momentele cele mai intense, devenirea ei ca Maică a Fiului lui Dumnezeu și implicit a noastră, a întregului neam omenesc, precum și slujirea ei mijlocitoare cât a trăit pe pământ, dar mai ales din slava Veșniciei”. (p. 5-6).

Segmentată în trei secțiuni tematice mari, cartea vine să arate cititorilor de ce merită cinstită Maica Domnului, să exemplifice rolul cinstirii ei prin intermediul unor monumente de spiritualitate, religie și cultură precum Icoana de la Nicula (p. 11-14), să vorbească despre maternitatea ei, manifestată prin grija pentru lume (p. 35-39), să evidențieze aspectele care o transformă în triumfătoarea în fața puterilor vrăjmașe (p. 25-27), ori să abordeze aspectele teologice care privesc mariologia în ansamblul ei.

Atunci când predică despre Dânsa, părintele arhimandrit Dumitru Cobzaru reușește ca, pornind de la una dintre calitățile ei, ori de la un aspect istoric, să dezvolte ample expozeuri menite a invita auditoriul (ori, în cazul de față, publicul cititor), să călătorească cu mintea fie înspre adevărurile Scripturii și contextul în care au fost scrise ele, fie înspre anumite momente ale istoriei, marcate de o puternică încărcătură spirituală. Descrisă când ca „potir ce revarsă bucuria (p. 87), când ca „garanție a Ortodoxiei” (p. 60-67), ea are un loc aparte deopotrivă în inimile pelerinilor de la Nicula, lavră pe care autorul a stărețit-o vreme de mai mulți ani, cât și în cele ale unor locuri cu rezonanță istorică precum Putna, fapt subliniat cu profesionalism de către dânsul.

Mamă iubitoare, Maica Domnului este înfățișată de către părintele Dumitru, atât în ipostaza celei care împărtășește din belug milostivirea (p. 159-170), cât și în cea a oferitoarei bucuriei (p. 17-180), ori cea a ascultătoarei prin excelență (p. 208-211). Prin toate acestea ea se constituie într-un adevărat model pentru oamenii de astăzi, ispitiți, nu de puține ori, la faptul de a orbecăi într-o lume călăuzită de false modele.

Scrisă cu evlavie și profesionalism și aducând în atenție trăsături ale Maicii Domnului care vin să spună multe omului de astăzi, lucrarea părintelui arhimandrit dr. Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și Clujului se constituie într-un prețios giuvaer mariologic, care merită să împodobească deopotrivă bibliotecile teologilor, cele ale clericilor, ori cele ale cititorilor dornici a se desfăta cu o lectură ziditoare.

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/maxim-morariu/" target="_self">Protos. Maxim Morariu</a>

Protos. Maxim Morariu

Doctor în teologie al Faculății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca (Summa cum laude) și doctor în științe sociale al Universității Pontificale Angelicum din Roma (Summa cum laude). A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă clujeană (ca şef de promoţie) și un masterat în ,,Consiliere Pastorală şi Asistență Psihosocială”, în cadrul facultăţii menţionate, Facultatea de Istorie și Filosofie, nivel licență (2014), și masteratul în ,,Istoria Europei de Sud-est” (2016), Institutul Ecumenic de la Bossey (Universitatea din Geneva, 2018), și a studiat la Universitățile din Kosice, Graz, Belgrad, precum și la Universitatea Pontificală Angelicum din Roma, Italia. A publicat, editat, coordonat sau tradus nu mai puțin de 32 de volume și peste 300 de studii și articole de specialitate în țară și străinătate. Este membru editorial a 8 reviste de specialitate (2 indexate Web of Science), membru fondator și redactor-șef al Revistei Astra Salvensis, recunoscută la nivel internațional, secretar științific al Despărțământului „Vasile Moga” al ASTREI Sebeș și al Centrului de Studii „Ioan Lupaș” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și cercetător asociat al Universității din Pretoria (Africa de Sud). Ca om de radio realizează emisiuni și rubrici pentru Radio Renașterea (Cluj-Napoca), Radio Trinitas (București) și Radio Someș (Bistrița) și colaborează cu portalul doxologia.ro. Începând cu anul 2022 este de asemenea eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Saint-Hubert, Quebec (Canada).
Mai multe din Cărți vechi și noi
Preasfinţitul Părinte Episcop Vasile Flueraş – Mărturii de suflet

Preasfinţitul Părinte Episcop Vasile Flueraş – Mărturii de suflet

Pe data de 8 octombrie se împlinește un an de la mutarea la Domnul a Preasfințitului Vasile Flueraș. Cu acest prilej la editura Renașterea a fost publicat volumul „Preasfinţitul Părinte Episcop Vasile Flueraş – Mărturii de suflet ”, coordonat de Raluca Ioana Irimia....

Gloria Bizanțului

Gloria Bizanțului

Istoria creștinismului nu poate fi înțeleasă în complexitatea ei fără fascinanta lume a Bizanțului. Pe durata a peste o mie de ani, acest imperiu a cunoscut gloria dar și declinul, expansiunea dar și împresurările, și în pofida conotațiilor peiorative ale termenului...

Mitropolitul Antonie de Suroj despre moarte și suferință

Mitropolitul Antonie de Suroj despre moarte și suferință

Din confruntarea cu moartea și suferința, omul poate ieși fie devastat și doborât, fie întărit și plin de sens, pentru că aceste realități dilată la maximum capacitatea ființei umane de a suporta. Totodată ele arată că omul nu poate fi circumscris în cadrele acestei...