Biserica noastră îl prăznuieşte în fiecare an, pe data de 11 noiembrie, pe Sf. Teodor Studitul, monah, teolog, imnograf, apărător al icoanelor şi stareţ al mănăstiri Studion din Constantinopol. Contribuţia sa teologică a constat în apărarea icoanelor în cea de a doua perioadă a iconoclasmului, care a durat între anii 814-842. A fost un monah cu vieţuire aspră şi cu principii de viaţă ferme, fapt pentru care adesea a intrat în conflict cu autoritatea imperială, pe motiv de nesocotire a moralei creştine, dar şi cu autorităţile bisericeşti care din îngăduinţă aplicau principiul iconomiei.