Bisericoşi mândri şi păcătoşi smeriţi

de | apr. 17, 2021 | Spiritualitate

Duminica a 5-a din Postul Mare ne pune în faţă, în mod paradoxal, doi oameni ai credinţei stăpâniţi de patima mândriei şi două prostituate covârşite de virtutea smereniei. Domnul Iisus Hristos mergea înspre Ierusalim să fie batjocorit, să fie chinuit, să fie crucifi cat pentru noi şi pentru a noastră mântuire, iar doi dintre ucenicii Săi, în această conjunctură, aveau o preocupare foarte omenească. Cei doi fii ai lui Zevedeu, Ioan şi Iacov s-au apropiat de Domnul Hristos şi I-au zis: „Învăţătorule, voim să faci ceea ce vom cere de la Tine”. Iar El le-a zis: „Ce voiţi să vă fac?” Iar ei i-au răspuns: „Dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta şi altul de-a stânga Ta întru slava Ta”. Se vede că, încă, patima mândriei nu murise întru ei şi ar fi dorit ca, în Împărăţia Domnului, ei să fie mari, să şadă unul de-a dreapta şi altul de-a stânga Mântuitorului.

Noi ştim din tradiţia creştină că, în Împărăţia Slavei, la dreapta Domnului stă Născătoarea de Dumnezeu, iar la stânga Lui, stă Sfântul Ioan Botezătorul. Dar nu trebuie acuzaţi, pentru că cei doi au procedat aşa cum am proceda majoritatea dintre noi. Atunci când vine momentul oportun, nu-l ratăm ca să ne satisfacem orgoliul nostru. Mândria este cel mai subtil păcat, cea mai subtilă patimă şi, în acelaşi timp, cea mai mare.

Am zis că, în mod paradoxal, dacă cei doi ucenici, oameni ai credinţei, erau stăpâniţi de patima mândriei, tot această duminică, a cincea din Postul Mare, pune în faţa noastră două prostituate covârşite de virtutea smereniei. Domnul Hristos a fost chemat la masă de către Simon leprosul şi ne spune Evanghelistul Luca, în capitolul 7 al cărţii sale, în versetele 37 şi 38, lucrul următor: „Iată, în cetate era o femeie păcătoasă şi aflând că şade la masă în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir şi, stând la spate, lângă picioarele Lui, plângând, a început să ude cu lacrimi picioarele Lui şi cu părul capului ei să le şteargă şi săruta picioarele Lui şi le ungea cu mir”. O femeie de moravuri uşoare a prins momentul oportun şi a făcut lucrul acesta nu ca să se mândrească, ci covârşită de smerenie, pentru că îşi dădea seama de starea în care se află şi, astfel, a devenit o sfântă.

Tot în această duminică, a cincea din Postul Mare, Sfânta Biserică ne-o pune în faţă pe o altă mare păcătoasă, pe o altă prostituată, pe Sfânta Maria Egipteanca. Nu o să vă redau cu de-amănuntul istoria vieţii ei, ci doar într-o frază. Era de obârşie din Alexandria Egiptului. Încă din fragedă tinereţe a dus o viaţă de moravuri uşoare şi timp de şaptesprezece ani i-a ademenit pe tinerii din Alexandria la păcat. Convertirea ei, însă, a avut loc în preajma sărbătorii Sfintei Cruci, când, văzând multă lume înghesuindu-se înspre o corabie care îi ducea pe pelerine la Ierusalim ca să participe la sărbătoarea Sfintei Cruci şi să se închine la lemnul sfânt pe care Domnul Hristos s-a pironit, a dorit să meargă şi ea. Din nefericire, chiar pe corabia pe care se îmbarcase alături de alţi mulţi oameni care mergeau spre Cetatea Sfântă, şi-a continuat îndeletnicirea păcătoasă. A ajuns cu bine acolo, dar când să intre în Biserica Sfântului Mormânt, o putere nevăzută a pironit-o în pridvor. Atunci a realizat că ceva nu e în regulă cu sufletul ei şi, prăbuşită de durere s-a uitat la icoana Maicii Domnului şi a zis: „Maica Domnului, roagăte şi pentru mine, păcătoasa! Iar dacă Domnul îmi va îngădui să intru să sărut Sfânta Cruce, radical, îmi voi transforma viaţa mea!”[i] Maica Domnului a intervenit, ea a intrat şi a sărutat Crucea, a ieşit din biserică, a pornit înspre Iordan, a ajuns la Mănăstirea Sfântului Ioan, s-a împărtăşit, a trecut Iordanul şi 47 de ani s-a nevoit în Pustia Iordanului, având ca merinde doar trei pâini şi jumătate, hrănindu-se cu iarba de pe câmp. Când, după 47 de ani a întâlnit-o Sfântul Zosima, a observat că atunci când se ruga lui Dumnezeu se ridica un cot de la pământ. Transformarea radicală pe care a făcut-o pocăinţa în sufletul ei a ajutat-o să devină sfântă.

Am zis că, în mod paradoxal, doi ucenici de-ai Domnului, Iacov şi Ioan, erau stăpâniţi de patima mândriei, iar două prostituate erau covârşite de smerenie, smerenie care le-a ajutat să ajungă sfinte.

Acest lucru îl face Duminica a 5-a din Postul Mare, punându-ne în mod paradoxal în antiteză mândria şi smerenia. Sfântul Ioan Gură de Aur a spus un lucru mare, punând şi el în antiteză acest paradox al oamenilor credincioşi care pot fi uneori stăpâniţi de duhul mândriei şi al oamenilor păcătoşi care pot fi covârşiţi de virtutea smereniei. Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă: „Închipuiţi-vă două trăsuri: La una dintre ele sunt înhămaţi ca şi cai virtutea omului care se socoate că-i nepăcătos şi mândria, adică nepăcătoşenia şi mândria, iar la cealaltă căruţă sunt înhămaţi alţi doi cai: păcătoşenia şi smerenia. Spun că va ajunge în capătul drumului – zice Sfântul Ioan Gură de Aur – nu căruţa la care este înhămată dreptatea şi mândria, ci căruţa la care este înhămată păcătoşenia şi smerenia”[ii]. Spune aceasta pentru că, referitor la acest paradox, concluzia definitivă o trage Domnul Hristos, în Evanghelia după Luca, în capitolul 14, versetul 11: „Oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa”.


[i]  Triodul, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1968, p. 651.

[ii] Al. Lascarov – Moldovanu, Tălmăciri alese din Sf. Ioan Gură de Aur, Editura Cugetarea, Bucureşti, 1937, p. 94.

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/ips-andrei/" target="_self">Mitropolitul Andrei</a>

Mitropolitul Andrei

Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Ultimele articole

Despre smerenia urbană

Despre smerenia urbană

Smerenia înseamnă să fii în inimă cu Predica de pe Munte și Cele Nouă Fericiri, dar să vezi că te-ai înzăpezit pe muntele Celor Zece Legi și nu poți căuta la Rugul Aprins al credinței. Smerenia înseamnă să vrei să ajungi pe Muntele Taborului, dar să te împotmolești pe...

Crucea și urmarea

Crucea și urmarea

Aspecte introductive Conținutul pericopei evanghelice din această duminică e atât de cunoscut, încât este de-a dreptul dificil a vorbi despre el. După ce săvârșește tămăduirea unui orb și-l mustră pe Petru pentru refuzul lui de a înțelege esențialul mesajului pe care...

Un Jurnal cât o Școală

Un Jurnal cât o Școală

Am admirat mereu oamenii care au reușit să își descrie devenirea întru ființă în paginile unui Jurnal. Desigur că Jurnalul de la Păltiniș sau, mai aproape acela a lui Sașa Pană ori Kafka, asupra cărora sper să-mi îngăduie Dumnezeu să pot reveni, s-au întretăiat în...

Sfânta Sofia, modelul mamelor creștine

Sfânta Sofia, modelul mamelor creștine

Sfânta Sofia este un model pentru orice mamă creștină. Ea este pomenită în calendarul creștin în data de 17 septembrie, alături de cele trei fiice ale sale. Sofia era o tânără creștină care trăia în Italia, la Roma, în timpul împăratului păgân Adrian (117-138). S-a...

Nașterea și Împărăția

Nașterea și Împărăția

Aspecte introductive Hristos primește astăzi o vizită la nivel înalt. Cel care vine să-i vorbească îi va împrumuta ulterior mormântul și se va lega puternic sufletește de Dânsul. E fruntaș al unei tagme cu care Învățătorul nu prea are multe de împărțit, cea a...

Mai multe din Spiritualitate
Iertarea îşi are rădăcina în iubire

Iertarea îşi are rădăcina în iubire

Trebuie spus că învăţătura Domnului Hristos are o excedenţă absolută. Maximalismul moral-creştin ne cere nu numai să-i apărăm, ci să-i iubim pe vrăjmaşii noştri, să-i iertăm şi să le facem bine. În acest sens, ştiţi frăţiile voastre, că primul martir creştin, Sfântul...

Semnificația Anului Nou Bisericesc

Semnificația Anului Nou Bisericesc

Spre deosebire de anul civil, care începe pe 1 ianuarie, anul bisericesc începe pe 1 septembrie, pentru că, după vechea tradiție, în această zi s-a început creaţia lumii şi tot în această zi şi-ar fi început Mântuitorul activitatea Sa publică. În sinagoga din Nazaret,...

„Maica Domnului ne cheamă și ne conduce spre Hristos”

„Maica Domnului ne cheamă și ne conduce spre Hristos”

Preasfințitul Părinte Vasile: „O căutăm pe Maica Domnului pentru că, prin mângâierile pe care le primim de la Ea, noi ne putem menține pe calea adevărului, pe care Hristos Mântuitorul ne-o deschide nouă spre Împărăția lui Dumnezeu. Orice cale pe care noi o parcurgem,...

Duminică începe Postul Adormirii Maicii Domnului

Duminică începe Postul Adormirii Maicii Domnului

Postul Adormirii Maicii Domnului, una dintre principalele perioade de pregătire duhovnicească din Biserica Ortodoxă, începe duminică, 1 august 2021 şi se încheie două săptămâni mai târziu, în 15 august, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Lăsatul secului pentru...